Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter Hva er HL7 Oversikt over HL7 Behovet for nasjonale tilpasninger KITH’s rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter Hva er HL7 Oversikt over HL7 Behovet for nasjonale tilpasninger KITH’s rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hovedpunkter Hva er HL7 Oversikt over HL7 Behovet for nasjonale tilpasninger KITH’s rolle

3 Hva er HL7 HL7 er en organisasjon for utvikling av standarder for uveksling av helseinformasjon Viktige aktiviteter RIM – Reference Information Model – felles informasjonsmodell for alle HL7 meldinger Templates – faste datastrukturer for spesifikke sammenhenger (blodtyper osv.) Vocabulary – kodelister CDA – Clinical Document Architecture (felles arkitektur for kliniske dokumenter)

4 Versjoner av HL7 Versjon 2.3 – 2.6 – Stor utbredelse men: Versjon 3
For fleksibel Lite metodisk bygd opp (bottom up) – mange lokale varianter Primært ikke-XML Versjon 3 Full bearbeiding – ikke kompatibelt m. 2.x RIM-basert – skal sikre sammenheng i informasjonen, semantisk interoperabilitet CDA – dokumentorientert – fokus på tekstlig informasjon med koding som 2. prioritet

5 Utbredelse av versjoner
HL7 v 2.6 akkurat ferdig – 2.7 under veis 2.x: Bred markedsstøtte, aktiv deltagelse fra leverandører ”bra nok – virker” v3 – 15 års utvikling, men primært større offentlige prosjekter (ex. NHS), nye anvendelser uten gamle grensesnitt

6 Tilgjengelig informasjon om HL7 v.3
Kompleks Ingen lett vei inn i standarden Ingen ”HL7 for dummies” I utgangspunktet ikke åpent tilgjengelig Til hinder for dialog med klinikere? Hadde utviklingsarbeidet med meldinger for eResept, ELIN, ELIN-k med stor grad av klinisk involvering vært mulig/like enkelt? Enkelte meldinger underlagt særnorske juridiske reguleringer Norsk arbeidspraksis, organisering, tilpassing til ”foretningsprosesser” i helsesektoren

7 RIM – felles informasjonsmodell
HL7 v.3 RIM – felles informasjonsmodell HDF – HL7 Developement Framework – standardiseringsprosessen fra RIM til meldinger Modelldrevet utvikling dokumenterer prosesser, aktører, regler og artifakter Gradvis innsnevring av RIM til domenemodeller og til slutt til interaksjoner (meldinger)

8 CDA vs. Messaging CDA er XML-basert standard for kliniske dokumenter – fokus på menneskelig lesbarhet Mulighet for strukturert informasjon basert på RIM Ikke events, triggers etc – ingen dynamisk modell Meldinger: – fokus på maskin/maskin

9 CDA og nivåvalg Fare for utglidning mot fritekst? CDA bør ikke være en snarvei hvor arbeidet med struktur i EPJ legges vekk Stor nytteverdi av felles arkitektur, men forutsetter ryddig prosess

10 ”Vurdering” av HL7 KITH har fulgt med på HL7 lenge
Felles datatyper, tilnærming til koder osv. HL7 dekker viktige områder for integrasjon særlig i spesialisthelsetjensten Ennå uavklart om HL7s RIM er ”riktig tilnærming” til semantisk interoperabilitet og om v.3 vil ”lykkes” Sannsynligvis riktig valg i spesialisthelsetjenesten Spredning utover spesialisthelsetjenesten må følge en evolusjonær tilnærming – vurdere kost/nytte og risiko

11 Behovet for nasjonal tilpasning
HL7 v.3 er et rammeverk Nasjonale tilpasninger innebærer bla.: Riktig forståelse av brukerkravene Begrensninger ift. hva som skal overføres Valg av kodeverk Dokumentasjon og eksempler Viktig med blikk mot andre nasjonale meldinger Kvalitetssikring

12 Behov for testing og validering
HL7 v3 på tvers av virksomheter og systemer krever detaljerte lokale/nasjonale retningslinjer. HL7 interoperabilitet krever strenge meldingsprofiler og test av konformitet I tillegg : Runtime validering vha. schema og schematron tilpasset meldingsprofilene? Tilsvarende behov som for KITH-XML

13 Mapping mellom HL7 og ”KITH-meldinger”
Mulig i en del sammenhenger – men ikke uten videre problemfritt Hvem skal ha ansvaret for konverteringen? Leverandøren av systemet (lab, epj osv.) eller helseforetaket? Hvem har ansvar når informasjon mangler? Ulike svar for ulike løsninger? Ansvar viktig ift. godkjenning, men også ift. å sikre at nødvendig informasjon er tilstede i meldingen

14 Fokusområder for videre arbeid
Kompetanse Utvikling Tilgjengeliggjøring Test og godkjenning

15 Nødvendige steg Prioritering av områder og bygging av kompetanse
Koordinering av regionale aktiviteter Utvikling av nasjonale implementasjonsguider Sentrale områder først – ex control act og transmission wrapper Kvalitetssikring Tilgjengeliggjøring av informasjon – norske profiler, skjema, mapping’er Håndtering av HL7 kodeverk Sentral publisering

16 KITHs rolle Aktiv deltaker i arbeidet med nasjonale og internasjonale sektorstandarder Kompetansesenterfunksjonen: veilede i valg av standarder, bidra til effektiv bruk av standarder Kvalitetssikring Tilgjengeliggjøring av informasjon Test- og godkjenning


Laste ned ppt "Hovedpunkter Hva er HL7 Oversikt over HL7 Behovet for nasjonale tilpasninger KITH’s rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google