Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Når ble funksjonen opprettet? Vi skal se litt på funksjonen OPL og ansvarsområder Fagfunksjonen Operativ Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Når ble funksjonen opprettet? Vi skal se litt på funksjonen OPL og ansvarsområder Fagfunksjonen Operativ Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Når ble funksjonen opprettet? Vi skal se litt på funksjonen OPL og ansvarsområder Fagfunksjonen Operativ Leder i Klubben

2 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Operativ leder u Operativ Leder er den faglige lederen i klubben som de andre fagfunksjonene rapporterer til, og det stilles derfor spesielle krav til gode kunnskaper og samarbeidsevner hos denne personen. u I vilkårene for å utøve mikroflyging kreves medlemskap i klubb med operativ status. Dette innebærer blant annet at klubben må ha en godkjent operativ leder.

3 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Operativ leder u 1. Funksjonen ”Operativ leder” skal bidra til at klubben har en tilstrekkelig faglig ledelse i tillegg til den tillitsvalgte klubbledelsen.

4 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Operativ leder 2. Operativ leder foreslås av klubbens styre og godkjennes av NLF/MFS’s fagsjef i samråd med leder for Mikroflyseksjons Operasjons- og Opplæringskomité. 3. Operativ leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring og god dømmekraft, og skal normalt for klubber med skoletillatelse være innehaver av instruktørbevis klasse 1 eller 2.

5 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Operativ leder 4. Instruks for de øvrige ”tekniske ledere”, dvs miljøleder, teknisk leder, flytryggingsleder og skoleleder, skal være utformet slik at disse, i faglig sammenheng, rapporterer til operativ leder 5. Klubbens medlemmer skal gjøres kjent med hvem som innehar klubbens fagfunksjoner..

6 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Vi skal se litt på Instruks for Operativ Leder OPL er ansvarlig for at klubben har tilfredsstillende system for all operativ virksomhet. Han må derfor følge med på klubbens flyaktivitet, og påse at klubbens operative virksomhet foregår iht. NLF/MFS’s retningslinjer, samt gjeldende forskrifter og bestemmelser. Han skal sette seg inn i alle vilkårene for mikroflyging og delta på NLF/MFS’s egne kurs og seminarer. OPL skal informere klubbens styre og øvrig fagpersonell om forhold som vedkommer deres ansvarsområder.

7 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u OPL har ansvaret for at det er utarbeidet nødvendige operative flygeregler for klubbens plasser. u OPL har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak ved avvik. Slike tiltak skal rapporteres NLF/MFS’s fagsjef og egen klubbledelse. Se 3.9 pkt 3. i MFHB Operativ Leder

8 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u OPL skal påse at offisielle luftfartspublikasjoner og bestemmelser er oppdatert og tilgjengelige for klubbens flygere, slik det er bestemt i egen instruks. Dette skal beskrives mer tilpasset i klubbens lokale instruks. Operativ Leder

9 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u OPL skal legge til rette for at klubbens flygere holder en tilfredsstillende standard. u Han/hun er også ansvarlig for klubbens flytryggingsarbeid, eventuelt ved hjelp av en egen Flytryggingsleder funksjon. Operativ Leder

10 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u OPL skal påse at rutiner for varsling av ulykker og hendelser følges, og at rapporter sendes MFS. u Han/hun skal også underrette MFS om andre saker av særskilt interesse. u OPL skal påse at de årlige revisjoner av klubben gjennomføres, at rapporter sendes inn, og eventuelle avvik utbedres. Operativ Leder

11 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u OPL kan også ha rollen som klubbens Flytryggingsleder (FL). Operativ Leder

12 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 - slutt -


Laste ned ppt "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Når ble funksjonen opprettet? Vi skal se litt på funksjonen OPL og ansvarsområder Fagfunksjonen Operativ Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google