Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAL SSNW?SSNW? ame hitew rapping. Hva er PAL? Prosjekt for Allmennflyging og Luftsport Startet i 2000 Deltagere –Luftfartstilsynet –NAK / NLF –EAA –AOPA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAL SSNW?SSNW? ame hitew rapping. Hva er PAL? Prosjekt for Allmennflyging og Luftsport Startet i 2000 Deltagere –Luftfartstilsynet –NAK / NLF –EAA –AOPA."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAL SSNW?SSNW? ame hitew rapping

2 Hva er PAL? Prosjekt for Allmennflyging og Luftsport Startet i 2000 Deltagere –Luftfartstilsynet –NAK / NLF –EAA –AOPA

3 Hvorfor PAL? 1.Det er for mange ulykker! (LT) 2.Det er for mange ulykker! (NAK/NLF) 3.Aktiviteten kveles av byråkrati! (EAA, AOPA, NAK / NLF) 4.Det er unødvendig dyrt! (EAA, AOPA, NAK / NLF)

4 Hva skal PAL? 1.Bedre sikkerheten 2.Bedre utøvernes ferdigheter 3.Økt aktivitet

5 Hvem har ansvaret? For norsk luftsport 1.Departementet Forvalter norsk lov (Lov om luftfart) 2.Luftfartstilsynet Fører tilsyn med aktørene 3.NAK / NLF 4.Seilflyseksjonen 5.Klubben 6.Fartøysjefen

6 Dagens situasjon Departementet LT NAK /NLF Lov om Luftfart Bestemmelser for sivil luftfart Hovedavtale mellom Luftfartsverket og NAK - Avtale fra 1996 i svært generelle former Spesialavtale for seilflyging - Aldri inngått

7 Konsekvenser Dagens praksis mangler lovhjemmel Dagens praksis er ”ULOVLIG”!

8 Alternativer 1.LT tar over alle aktiviteter i NAK / NLF 2.LT gir NAK / NLF tillatelse –Lovhjemmel –NAK / NLF må ha godkjennbar org. 3.Forbud

9 Hvem får ansvaret? Departementet LT NAK /NLF v/Generalsekretær Seilflyseksjonen v/Fagsjef Klubben v/???????? Fartøysjefen Kvalitetssjef NAK/NLF

10 PAL SSNW?SSNW?Vinn eller forsvinn!

11 Hva innebærer driftstillatelse for S/NLF?

12 Hva regulere vår aktivitet i dag Luftfartsloven BSL D 4-1 Forskrift om bruk av seilfly BSL D 4-4 Forskrift om slepeflygning BSL D 4-6 Forskrift om motorseilfly S/NLFs håndbøker Seilflyhåndboken (SHB) Instruktørhåndboken (IHB) Vedlikeholdshåndboken (VHB) Klubbhåndbøker ????

13 Hva ligger foran oss? Endring i Luftfartslov Ny BSL D 4-1 –Denne inkluderer også 4-4 og 4.6 –”Tilpasses” vår virksomhet NLF/NAK søker om driftstillatelse S/NLF kvalifiserer seg til driftstillatelse Klubbene søker og kvalifiserer seg til driftstillatelse.

14 S/NLF - driftstillatelse Virksomhetsbeskrivelse –Inklusiv håndbøker –Ytterligere standardisering Etablere ansvarsstruktur administrativt og operasjonelt Rapportering og avvikshåndtereing

15 Klubben - driftstillatelse Etablere en ansvarsstruktur administrativt og operativt. Kvalifisert personell - operativt Standardisering av drift - Virksomhetsbeskrivelse - Klubbhåndbok - Økonomi - MeLWin som verktøy! Kvalitetssikringsansvarlig? Søknads- og godkjenningsprosess

16 NLF styret S/NLF styret Administrativ leder Klubb / Styret Andre klubbleder Avdelingssjef S/NLF Flygesjef

17 Hvorfor skal vi? Juridisk forankring og dekning for vår aktivitet. Operativt handlingsrom - Disiplinæroppfølging Ervervsmessig flyging - Ta betalt for tjenester Kvalitetsheving i alle ledd Økt flysikkerhet

18 Hva kan bli vanskelig? Vi skal forandre noe som tilsynelatende har fungert godt og som har gjort det i 40 år! ”Følelsen” av mer styrt aktivitet Et stykke jobb å gjøre i både seksjon og klubber Vi kan oppleve at noen klubber ikke tar jobben Større ansvar på frivillige personer Konkurrerende organisasjoner!

19 Hva nå? NAK/NLF har gitt sin tilslutning S/NLF har gitt sin tilslutning Klubben???? Vi har konkludert med at vi selv ønsker å organiserer egen aktivitet Vi tar jobben!


Laste ned ppt "PAL SSNW?SSNW? ame hitew rapping. Hva er PAL? Prosjekt for Allmennflyging og Luftsport Startet i 2000 Deltagere –Luftfartstilsynet –NAK / NLF –EAA –AOPA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google