Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolesjefseminar 5/11 2011 Motorflyseksjonen i NLF Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolesjefseminar 5/11 2011 Motorflyseksjonen i NLF Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolesjefseminar 5/11 2011 Motorflyseksjonen i NLF Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund

2 Presentasjon bakgrunn •Seilflysertifikat i 1979, IK2, slepeutsjekk •Begynte å fly med motor i 1981, CPL, IR •Mikroflysertifikat i 2011 •Bygget eget experimental-fly i 2004 •Leder i NLFs luftromskomite 1997-2006 •Norges representant i EAS (Europe Air Sports) •Valgt til leder i MFS 2011

3 Motorflyseksjonen i NLF •Behandler saker som har betydning for motorflyvere i Norge •Har et styre bestående av 7 medlemmer •Fagsjef deltar på møtene som referent •Vi tar MFS-representant i Undomsutvalget med på møtene • Formannen i MFS representerer seksjonen i Forbundstyremøtet (NLF)

4 MFS •Komiteer •Flyplass-situasjonen på Østlandet •ATO •LAPL •Flynytt

5 Komiteer •Acro •Sjøfly •SU •Ungdomsutvalget •Helikopter? •CAMO •Flytjenesten

6 Flyplass-gruppe ledet av MFS Arbeide for: 1.Ny avlastningsflyplass for GA-trafikk 2.Fremtidig bruk av Kjeller for alle GA-brukere 3.Tilrettelegging ved øvrige flyplasser for GA virksomhet Møte NLF 15/8 2011

7 Representanter •Nedre Romerike Flyklubb •Oslo Flyklubb •Kjeller Flyplass Hangareieres Forening •AOPA •EAA •Kjeller Aero Senter (KAS) •MFS •NLF sentralt

8 Flyplassenes evne til å ta imot GA-trafikk i fremtiden

9 Ny avlastnings- og GA-flyplass •En ny flyplass er tvingende nødvendig når Kjeller stenges for vanlig GA- flyging. •Arbeid med en slik flyplass tar mange år før plassen er operativ, vi er allerede sent ute nå. •Det finnes midler fra ”Fornebu-potten” som kan finansiere hele, eller deler av en slik flyplass. Møte NLF 15/8 2011

10 Fremtidig bruk av Kjeller Møte NLF 15/8 2011 •Brukerne av ENKJ har opprettet Kjeller Aero Senter (KAS). •Organisasjonen ”eier” strategi og fremtidsplaner for Kjeller. •Reforhandling av avtalen med Forsvaret på ENKJ •Utarbeidelse av planer for fremtidig GA-virksomhet på ENKJ, samt gjennomføring av planene

11 Tilrettelegging ved øvrige flyplasser •Dette dreier seg om for mange plasser å opprettholde dagens status quo. •Situasjonen på mange plasser er usikker, en ytterligere forverring må unngås. •For Eggemoen og Rygge: Sikre GA-brukere aksess Møte NLF 15/8 2011

12 ATO / LAPL Årsmøtevedtak: •Årsmøtet i motorflyseksjonen pålegger styret i motorflyseksjonen å delta aktivt i forbundets arbeid med å vurdere hvordan innføring av ATO og LAPL innen motorflyging kan gjøres på en mest mulig kosteffektiv måte for motorflyklubbene og våre medlemmer. •I tråd med en trinnvis prosess i ATO/LAPL prosjektet skal innføring av ATO/LAPL konsekvensutredes og vurderes. Forslag til løsning forutsettes sendt på høring til klubbene før beslutning tas av seksjonen.

13 Flynytt •Kvalitetsheving, meget gode tilbakemeldinger •Tatt opp en del kontroversielle saker, spesielt mot LT •Vurdering av ansvarsforhold NLF/redaktør/MFS

14 •Vi mottar gjerne saker fra medlemmene •Ta kontakt med fagsjefen for saker som ønskes behandlet i MFS


Laste ned ppt "Skolesjefseminar 5/11 2011 Motorflyseksjonen i NLF Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google