Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skarv PUD og BP I Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skarv PUD og BP I Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skarv PUD og BP I Nordland
Olav Fjellså, Kommunikasjonsdirektør BP Norge Mosjøen/Mo i Rana okt/nov, 2007        

2 BP i Norskehavet Langsiktig perspektiv, minst til år 2030
Over 30 milliarder kroner investeres. Lokale ringvirkninger Jeg starter med mitt hoved budskap: Norskehavet er det området på norsk sokkel hvor vi skal investere mest de nærmeste årene, det blir i Norge at BP gjør sine største investeringer i hele Nordsjøregionen. Dette gir arbeidsplasser på sjø og land samt mange milliarder i inntekter til Norge. Forhåpentligvis vil vi få til gode lokale ringvirkninger for både næringsliv og lokalsamfunn, dette kommer jeg tilbake til

3 Skarv på Helgeland

4 Skarv har lettet Plan for Utbygging og Drift (PUD)
oversendt myndighetene juni 2007 Forventer at PUD godkjennes i Stortinget desember 2007 Produksjonsstart høsten 2011

5 Regionale ringvirkninger
Tre sentrale spørsmål Hva skaper ringvirkninger ? Hva må til for å realisere ringvirkningene ? Hva gir ringvirkningene ?

6 Hva skaper ringvirkninger ?
BP etablerer seg i Sandnessjøen. Sandnessjøen vil få ansvar for logistikk, anskaffelser, vedlikehold og modifikasjoner Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger lokalt i Sandnessjøen kan komme opp i rundt 45 årsverk. BP forventer at sysselsettingsvirkningene i Helgelandsregionen som helhet vil komme opp i 80 årsverk, inklusive rundt 11 årsverk ved helikopterbasen i Brønnøysund. Løsningen innebærer at den landbaserte driftsstøtten deles mellom Stavanger og Sandnessjøen som vil ha ansvar for logistikk, anskaffelser, vedlikehold og modifikasjoner. Our reason for Sandnessjøen: Good functionality for modification & maintenance Maintain synergies with existing BP operations Largest local impact Contributes to providing new local activities and justify investments in a new supply base

7 Hva må til for å skape ringvirkninger ?
Bemanningsplan for Skarv Grønn=Prosjektansatte Gul= Skarv driftspersonell

8 Hva må til for å skape ringvirkninger ?
Skarv/Idun Avtalen har en ramme på verdt 2,15 millioner kroner,opsjon for utvidelse Gjelder fra juni 2006 og ut 2008 Vi bygger på Ormen Lange modellen, gode erfaringer Nylig vedatt i partnermøte at vi går inn i LOG NORD Ser fram til et konstruktivt samarbeid aog at bedriftene, særlig i Nordland gjør bruk av portalen, vi skal bidra etter beste evne med informasjon Hva gjør LOG NORD? Fordeler for BP Forenkler kommunikasjon Bidrar til bedre konkurransedyktighet Lokal tilrettelegger Avlaster og muligheter for besparelser Drift av leverandørportal En arena for samarbeid og allianser Leverandørnettverket er åpent for alle Mer effektiv kommunikasjon Etablere og organisere møter/leverandørseminarer

9 Hva gir regionale ringvirkningene ?
Investeringer Ny helikopterterminar i Brønnøysund Utvidelse av flyplassen i Sandnessjøen Ny forsyningsbase i Sandnessjøen. Nytt hotell i Brønnøysund Oljerelaterte investeringer Arbeidsplasser 600 årsverk, ,utbyggingsfasen Skarv 200 årsverk de neste årene, driftsfasen Skarv Verdiskapning Clustereffekt Døråpner for annen virksomhet

10 Hva gir ringvirkningene ?
Arbeidsplasser ca 120 på Skarvskipet. Flerårig kontrakt for boring av Skarvbrønner Rundt 90% andel norske leveranser til driftsfasen Andel norske leveranser til utbyggingen er for tidlig å anslå,foreløpig tildelt kontrakter for kr.100 millioner Leverandørseminar Leverandørnettverket LOG-NOR Fint om vi kunne annonsere støtte til LOG-NOR leverandørnett under Norskehavskonferansen, vi er i dialog med dem og det er etablert etter anbefaling av oss og bygger på Ormen Lange nettverksmodell.Vi regner med å få utkast til samarbeidsavtale neste uke

11

12 Offshorerettet fagutdanning

13


Laste ned ppt "Skarv PUD og BP I Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google