Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering"— Utskrift av presentasjonen:

1 LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering
Telenor Eiendom Fornebu AS

2

3 Forankring og organisasjon
Telenor ASA Konsernsjef Tormod Hermansen Stedfortredende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Telenor Eiendom Drift Adm.dir. Alf Asheim Telenor Eiendom Fornebu AS Utbygging Adm.dir. Bjørn Sund

4 Visjonen Telenor skal samle sine medarbeidere fra 35 kontoradresser i Oslo-området på Fornebu. Målet er å bygge Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet. Selskapets nye hovedkvarter skal styrke selskapets profil utad samtidig som det formidler identitet, ambisjoner og selvforståelse innad. Et unikt område skal gis en funksjonell, estetisk og miljømessig profil preget av ambisjoner om teknologisk utvikling på menneskets og naturens premisser.

5 Grunnpilarene i visjonen
Teknologiplattform/IKT Mobilitet i IT og taleløsninger (eRAF) eDok dokumentstyring og arkivsanering Arbeidsplassen Åpne løsninger hvor det er gøy å jobbe, lett å lære og lett å dele informasjon Fleksible fysiske rammer Mange valgmuligheter Organisasjonsutvikling Brukermedvirkning og forankring Pilotprosjekter Nye arbeidsformer/mer mobilitet Få faste plasser

6 Fleksible løsninger for et selskap i kontinuerlig omstilling
Nyutviklede systemskillevegger Strenge lydkrav Fleksibilitet og montasjevennlighet Himling Høy komponent-tetthet og god kapasitet Innfesting for systemskillevegger Robust for endring av planløsning Kabelgulv Lett å åpne for re-ruting av kabler Stålamper Fleksibilitet ved endring av planløsning

7 Teknisk grid luftbehandlingsanlegg

8 Strømskinner og IT-uttak
2 IT (tot 120 pr sone) 2 EL 3fas 230V 16A hvorav en for data og en for teknisk/lys

9 Møbler Kapasiteten i bygget er økt fra til ved å investere 40 mill. kr. i ekstra møbler. Fleksibilitet/regulerbare Åpenhet og arbeidsplasser for alle arbeidssituasjoner Areal for 30 cellekontorer konvertert til åpent areal med plasser Alternativ kost Leie arbeidsplass for ansatte til kroner årlig. Kostnad mill. kr.

10 Nøkkeltall 1) Leiepris 2.100 kr/m2 for lyse arealer
2) Kun lyse arealer Alle sammenligninger basert på 2003-kroner

11 Bransjeutfordringer Prosjektmakere med spekulativt kortsiktig perspektiv Leietakere/brukere/huskjøpere som ikke vet sitt eget beste

12 Fremtidig fokus må rettes mot...
Arealeffektivitet Husleiekostnad pr. ansatt framfor pr. kvm. Energiforbruk ift. antall ansatte Årlige endringskostnader Dynamiske organisasjoner krever generalitet og fleksibilitet Drifts- og vedlikeholdskostnader Energiforbruk (energikilde, gjenvinning og varmebalanse) Renhold (geometri og materialbruk) Vedlikehold (bruk og slitasje ift. egnethet) Kapitalkostnader Renter og avdrag på investering (Investering er alltid i fokus)

13 Mål: vinn/vinn/vinn ... situasjon for samarbeid i byggebransjen
Bruker/leietaker Lave årlige bokostnader pr. ansatt Utleier/selger God avkastning på investert kapital. Husleie pr. kvadratmeter kan være høyere ved god arealutnyttelse og lave DVU-kostnader Totallentreprenør Bonus for å bidra til å optimalisere den langsiktige lønnsomhet ved gode forslag som påviker DVU-kostnader og prosjektkostnad Samfunnet Miljøgevinst ved god arealutnyttelse

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google