Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering Telenor Eiendom Fornebu AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering Telenor Eiendom Fornebu AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering Telenor Eiendom Fornebu AS

2

3 Forankring og organisasjon Telenor ASA Konsernsjef Tormod Hermansen Stedfortredende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas Telenor ASA Konsernsjef Tormod Hermansen Stedfortredende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Styret Styreleder Jon Fredrik Baksaas Telenor Eiendom Drift Adm.dir. Alf Asheim Telenor Eiendom Drift Adm.dir. Alf Asheim Telenor Eiendom Fornebu AS Utbygging Adm.dir. Bjørn Sund Telenor Eiendom Fornebu AS Utbygging Adm.dir. Bjørn Sund

4 Visjonen •Telenor skal samle sine medarbeidere fra 35 kontoradresser i Oslo-området på Fornebu. Målet er å bygge Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet. •Selskapets nye hovedkvarter skal styrke selskapets profil utad samtidig som det formidler identitet, ambisjoner og selvforståelse innad. •Et unikt område skal gis en funksjonell, estetisk og miljømessig profil preget av ambisjoner om teknologisk utvikling på menneskets og naturens premisser.

5 Grunnpilarene i visjonen •Teknologiplattform/IKT –Mobilitet i IT og taleløsninger (eRAF) –eDok dokumentstyring og arkivsanering •Arbeidsplassen –Åpne løsninger hvor det er gøy å jobbe, lett å lære og lett å dele informasjon –Fleksible fysiske rammer –Mange valgmuligheter •Organisasjonsutvikling –Brukermedvirkning og forankring –Pilotprosjekter –Nye arbeidsformer/mer mobilitet –Få faste plasser

6 Fleksible løsninger for et selskap i kontinuerlig omstilling •Nyutviklede systemskillevegger –Strenge lydkrav –Fleksibilitet og montasjevennlighet •Himling –Strenge lydkrav –Høy komponent-tetthet og god kapasitet –Innfesting for systemskillevegger –Robust for endring av planløsning •Kabelgulv –Lett å åpne for re-ruting av kabler •Stålamper –Fleksibilitet ved endring av planløsning

7 Teknisk grid luftbehandlingsanlegg

8 Strømskinner og IT-uttak 2 IT (tot 120 pr sone) 2 EL 3fas 230V 16A hvorav en for data og en for teknisk/lys

9 Møbler •Kapasiteten i bygget er økt fra 6.000 til 8.000 ved å investere 40 mill. kr. i ekstra møbler. –Fleksibilitet/regulerbare –Åpenhet og arbeidsplasser for alle arbeidssituasjoner –Areal for 30 cellekontorer konvertert til åpent areal med 70- 80 plasser •Alternativ kost –Leie arbeidsplass for 2.000 ansatte til 40-45.000 kroner årlig. –Kostnad 80-90 mill. kr.

10 Nøkkeltall 1) Leiepris 2.100 kr/m 2 for lyse arealer 2) Kun lyse arealer Alle sammenligninger basert på 2003-kroner

11 Bransjeutfordringer •Prosjektmakere med spekulativt kortsiktig perspektiv •Leietakere/brukere/huskjøpere som ikke vet sitt eget beste

12 Fremtidig fokus må rettes mot... •Arealeffektivitet –Husleiekostnad pr. ansatt framfor pr. kvm. –Energiforbruk ift. antall ansatte •Årlige endringskostnader –Dynamiske organisasjoner krever generalitet og fleksibilitet •Drifts- og vedlikeholdskostnader –Energiforbruk (energikilde, gjenvinning og varmebalanse) –Renhold (geometri og materialbruk) –Vedlikehold (bruk og slitasje ift. egnethet) •Kapitalkostnader –Renter og avdrag på investering (Investering er alltid i fokus)

13 Mål: vinn/vinn/vinn... situasjon for samarbeid i byggebransjen •Bruker/leietaker –Lave årlige bokostnader pr. ansatt •Utleier/selger –God avkastning på investert kapital. Husleie pr. kvadratmeter kan være høyere ved god arealutnyttelse og lave DVU-kostnader •Totallentreprenør –Bonus for å bidra til å optimalisere den langsiktige lønnsomhet ved gode forslag som påviker DVU-kostnader og prosjektkostnad •Samfunnet –Miljøgevinst ved god arealutnyttelse

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "LCC i byggeprosjekter Knut Erik Nordby Direktør plan- og prosjektering Telenor Eiendom Fornebu AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google