Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL Forskningsinstitutter Nettverkssamling Holmen Fjordhotell 4.-5. mai 2011 Informasjon fra landsforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL Forskningsinstitutter Nettverkssamling Holmen Fjordhotell 4.-5. mai 2011 Informasjon fra landsforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL Forskningsinstitutter Nettverkssamling Holmen Fjordhotell 4.-5. mai 2011 Informasjon fra landsforeningen

2 Målene med konferansen Informere om landsforeningen for på den måten bidra til at deltakerne blir bedre kjent med hva vi gjør Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen mellom forbundet, landsforeningen og avdelingene Gi deltakerne faglig påfyll innen aktuelle tema

3 Prioriterte oppgaver Landsforeningens representantskapsmøte vedtok følgende prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 2010-2012: Arbeide med overordnede tariffpolitiske prinsipper Ha et sterkt fokus på pensjon, spesielt utfordringen ved at arbeidsgiver ønsker å endre type pensjonsordning på enkelte virksomheter Arbeide for at instituttsektoren skal få best mulig rammevilkår Arbeide videre med lønnsstatistikk og sørge for fremtidig oppfølging Arbeide med forskningspolitikk og andre fagpolitiske temaer Opprettholde et sterkt fokus på verving Besøke landsforeningens virksomheter Delta på årsmøtene til avdelingene der hvor dette er ønskelig Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene som trenger bistand Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer Ajourhold og videreutvikling av nettsiden til landsforeningen Arbeide for å samle alle forskningsinstitutter uansett hovedavtale, med fokus på Abelia-området, i Landsforeningen

4 Verving 940 betalende medlemmer og 1307 totalt inkludert pensjonister per 31.03. 2011 23 avdelinger og over 40 virksomheter Det verves generelt bra på de ulike virksomhetene Husk at både landsforeningen og forbundet har vervepremier

5 Verveplan Landsforeningen har laget en verveplan Kartlegging av vervepotensial pågår Mange uorganiserte på enkelte virksomheter Utvalgte virksomheter vil bli fulgt opp fra landsforeningen for å lage lokalt vervetiltak

6 Hva skjer framover Opplærings/erfaringskonferanse NTL/Abelia i uke 39 Eventuelt kurs/konferanse til høsten

7 Årsmøter Brev er sendt ut, landsforeningen deltar gjerne dersom det er ønskelig Husk å sende protokoll, beretning, regnskap og skjema om valg av nytt styre til både forbundet og landsforeningen.

8 Muligheter for virksomhetene Muligheter for våre virksomheter: Aktivitetskonto –Søknadsskjema og regnskapsskjema ligger på vår nettside, søk om midler! Kurs og konferanser lokalt –Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre dette, ta kontakt

9 www.ntl.no/forskning –vi arbeider kontinuerlig med ajourhold og forbedre innholdet –kom gjerne med innspill til saker vi kan publisere Eventuelt – er det noe dere lurer på? Spør gjerne i pauser om det dukker opp noe dere lurer på eller ønsker å snakke om


Laste ned ppt "NTL Forskningsinstitutter Nettverkssamling Holmen Fjordhotell 4.-5. mai 2011 Informasjon fra landsforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google