Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFS 2201 Særavtale for barnehager, sfo, skoler, familiebarnehager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFS 2201 Særavtale for barnehager, sfo, skoler, familiebarnehager"— Utskrift av presentasjonen:

1 SFS 2201 Særavtale for barnehager, sfo, skoler, familiebarnehager

2 Utgangspunkt En liten oppsummering
Fram til er særavtalen SFS 2201 uendret i forhold til tidligere. F.o.m. høsten 2011 jobber et partsammensatt utvalg I perioden fungerer den nye 3.2 bestemmelsen som en prøveordning. Partsammensatt utvalg skal levere sin innstilling innen Forhandlinger om revidering av særavtalen skjer pr Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Nemndas kjennelse Nemndas kjennelse forplikter partene til et grundig utvalgsarbeid om førskolelærernes arbeidstid og faglige ansvar. Endringer i punkt 3.2 skjer Pedagogens ubundne tid drøftingstema mellom arbeidsgiver og den ansatte. Vedtak i sentralstyretsak 86/11: ”Utdanningsforbundet vil i det kommende to årene gi arbeidet med førskolelærernes arbeidstid høy prioritet. Sentralstyret ber sekretariatet utarbeide en sak med forslag om tiltak, tidsplan og kostnader for arbeidet. Ekstern undersøkelse av førskolelæreres tidsbruk, samt utarbeiding av materiell/ skoleringspakke bør være tiltak som vurderes. Saken legges fram for sentralstyret tidlig høst 2011. Sentralstyret ber om at arbeidet med en slik gruppe med særskilt ansvar for å følge opp arbeidet. Arbeidsgruppen bør være bredt sammensatt og kunne bidra innenfor de ulike arbeidsområder som dette oppfølgingsarbeidet krever.” Før sommerferien ble det nedsatt en arbeidsgruppe i Udf som skal ta for seg alle sider av arbeidet med saken, inkludert planer for skolering. Den skal ha sitt første møte Det skal fremmes en ny sak for sentralstyret i septembermøtet, hvor forslag til tiltak m.v. legges fram. Det ett år til det nye pkt. 3.2 i særavtalen trår i kraft. Fram til gjelder det eksisterende ”gamle” pkt. 3.2 – pedagogisk personale i avtalen, uten noen endringer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Lokale forsøksordninger
Punkt II i nemndas slutning oppfordres til å bruke Hovedavtalens bestemmelser i § 4-6 vedrørende forsøksordninger. Dette er ikke noe nytt. Det presiseres dog at der partene lokalt er enige om det…… Det finnes mange ordninger lokalt. Felles er vel at måten å organisere den ubundne tiden er ulikt – og for de det gjelder gjort til det beste for barnehagen og de ansatte. Partene lokalt skal være enige om eventuelle forsøksordninger – det ligger ikke i eiers styringsrett at det igangsettes forsøk som de ansatte ikke har vært med å drøfte eller heller ikke sagt seg enige i. Vår oppgave vil være at ordningene som eventuelt igangsettes ikke gjøres til en dårligere avtale for de ansatte enn det som følger av SFS 2201. Alle forsøksordninger som settes i gang skal meldes inn til sentralt ifl. Hovedavt § 4-6… Oppfordringen går til lokallagene om å ha medlemsmøter med alle berørte parter slik at de informeres om hva dette kan innebære. Alle enheter lokalt som ønsker å inngå egne avtaler bør sjekke ut med lokallaget og tillitsvalgte der om hvorvidt en holder seg innenfor rammene som SFS 2201 gir oss. Det blir uhyre viktig at ingen - INGEN inngår avtaler som i neste øyeblikk kan medføre til enda dårligere sentralt inngåtte avtaler. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Videre arbeid med kjennelsen
Fylkesstyret oppfordrer alle lokallag til å avholde møter med medlemmer, styrere og tillitsvalgte om saken. Fylkesinfo. 17/2011 Sentralleddet følger opp med veiledning til tillitsvalgte om oppfølging av kjennelsen. Oppfordringen går til lokallagene om å ha medlemsmøter med alle berørte parter slik at de informeres om hva dette kan innebære. Alle enheter lokalt som ønsker å inngå egne avtaler bør sjekke ut med lokallaget og tillitsvalgte der om hvorvidt en holder seg innenfor rammene som SFS 2201 gir oss. Det blir uhyre viktig at ingen - INGEN inngår avtaler som i neste øyeblikk kan medføre til enda dårligere sentralt inngåtte avtaler. Fylket kan være behjelpelig med å komme på medlemsmøter hvis det er sterkt ønskelig. I så fall oppfordres det til å samarbeide med omkringliggende lokallag. Vedtak i sentralstyretsak 86/11: ”Utdanningsforbundet vil i det kommende to årene gi arbeidet med førskolelærernes arbeidstid høy prioritet. Sentralstyret ber sekretariatet utarbeide en sak med forslag om tiltak, tidsplan og kostnader for arbeidet. Ekstern undersøkelse av førskolelæreres tidsbruk, samt utarbeiding av materiell/ skoleringspakke bør være tiltak som vurderes. Saken legges fram for sentralstyret tidlig høst 2011. Sentralstyret ber om at arbeidet med en slik gruppe med særskilt ansvar for å følge opp arbeidet. Arbeidsgruppen bør være bredt sammensatt og kunne bidra innenfor de ulike arbeidsområder som dette oppfølgingsarbeidet krever.” Før sommerferien ble det nedsatt en arbeidsgruppe i Udf som skal ta for seg alle sider av arbeidet med saken, inkludert planer for skolering. Den skal ha sitt første møte Det skal fremmes en ny sak for sentralstyret i septembermøtet, hvor forslag til tiltak m.v. legges fram. Det ett år til det nye pkt. 3.2 i særavtalen trår i kraft. Fram til gjelder det eksisterende ”gamle” pkt. 3.2 – pedagogisk personale i avtalen, uten noen endringer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "SFS 2201 Særavtale for barnehager, sfo, skoler, familiebarnehager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google