Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontakinformasjon:  Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider Mob: 91 76 21 16 | e-post: Fellesforbundet avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontakinformasjon:  Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider Mob: 91 76 21 16 | e-post: Fellesforbundet avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontakinformasjon:  Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider Mob: 91 76 21 16 | e-post: ffavd9@gmail.comffavd9@gmail.com Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder Postadresse: Postboks 309, 4803 Arendal Kontorsted: Fagforeningenes Hus - Nedre Tyholmsvei 16 Tlf: 37 02 34 65 Hjemmeside: www.fellesforbundet.no/avd009www.fellesforbundet.no/avd009 e-post: avd9@fellesforbundet.orgavd9@fellesforbundet.org Med forbehold om feil1 avdeling 9 Østre Agder

2 Å være fagorganisert er din arbeidslivs-forsikring! Yrkesskade Oppsigelser Garantert minstelønn + lokale forhandlinger AFP = tilleggspensjon, ca. kr 45 000,- pr. år. Overtidstillegg, mer enn 40% Sammen er vi sterke Påvirke rammevilkåreneInnboforsikring Streikebidrag Helligdagsgodtgjørelse, 12% feriepenger og 5 uker ferie Permittering Nei til Sosial dumping - Ja til seriøst arbeidsliv Med forbehold om feil 2 LOs utdanningsfond avdeling 9 Østre Agder Kontingent 1,5% av brutto lønn. Hus og bil forsikrer vi i tilfelle det skjer noe - hva med arbeidslivet?

3 Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn? 3 Slik var soverommet sikret- v Brannfelle i 4-sengs rom Alt ble brent – ingen kildesortering - asbest Helårs utedo – jobb og fritid brannfelle var det også! avdeling 9 Østre Agder

4 Et medlemskap kan være gull verdt! Med forbehold om feil4 Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. avdeling 9 Østre Agder

5 Et medlemskap kan være gull verdt! Med forbehold om feil5 Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. avdeling 9 Østre Agder

6 Et medlemskap kan være gull verdt! Med forbehold om feil6 Ved minst 25 års sammenhengende medlemskap er kontingenten gratis ved alderspensjon og endt yrkeskarriere. For å ha rett til AFP er hovedregelen at en må ha hatt lønn i minst 20% stilling fra bedrift med tariffavtale minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år hvorav de 3 siste i sammenheng. Ovennevnte er et eksempel basert på 40 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. avdeling 9 Østre Agder

7 De viktigste oppgavene til fagbevegelsen: Vi skal ha en TRYGG arbeidsplass i framtida. Arbeidet skal være meningsfylt med et GODT ARBEIDSMILJØ og ei GOD LØNN som står i forhold til et normalt utgiftsnivå. Med forbehold om feil7 avdeling 9 Østre Agder

8 LO og Fellesforbundets organisasjon Medlemmet Bedriftsklubb Avdeling Forbund LO 8 avdeling 9 Østre Agder Hver enkelt kan selv være med på å bestemme gjennom å sende forslag, engasjere oss og gi vår stemme på medlemsmøter og årsmøter, samt velge tillitsvalgte som skal tale flertallets sak.

9 Sammen er vi sterke!  Først fagforening var Typografene i 1872.  Ikke nok å bare forhandle med arbeidsgiverne – Vi måtte ha Stortingsmakt og LO startet Arbeiderpartiet 21.08.1887 i Arendal.  Verdens beste land å bo og arbeide i – fortsatt kan ting bli enda bedre.  Et av verdens rikeste land.  Oljen er en grunn - men kanskje viktigst er samarbeid og likeverd. Med forbehold om feil9 avdeling 9 Østre Agder

10 Er det dette unike systemet som gjør oss best i verden?  Arbeidsmiljøloven vedtas av Stortinget = Sikre helsen vår.  Overenskomst/tariffavtale er avtalt mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne i hver bransje = Lønns- og arbeidsvilkår.  Hovedavtalen er avtalt mellom LO og NHO = regler for å snakke sammen. Med forbehold om feil10 avdeling 9 Østre Agder

11  Årslønna i 1924 var ca. kr 2 500,-.  Gjennomsnittsårslønna i 2011 var ca. kr 434 000,-.  Konsumprisindeksen sier at årslønna skulle vært kr 52 580,65. Det er de kr 380 000,- som gjør at vi har:  Bil  Flotte hus  TV – video – data  Sydentur  Telefon  Badekar  Kjøleskap/fryser/komfyr  Og så videre Møte i NHO før lønnsoppgjøret? Andre har kjempet dette og alt det andre fram, og 865 000 LO- og 150 000 Fellesforbundsmedlemmer kjemper fortsatt. Du kan også bidra! Hadde dette vært mulig uten fagbevegelsen??? Med forbehold om feil11 avdeling 9 Østre Agder

12 Faglig-politisk arbeid har gitt resultater!  Stemmerett: menn–1898/kvinner-1913  Ferieloven – 1947  Pensjon – 1967  Arbeidsmiljøloven – 1977  Lov om sykelønn – 1978  Avtalefestet Pensjon (AFP) - 66 år i 1988 og 62 år i 1998.  I tillegg til en rekke andre lover. Med forbehold om feil12 avdeling 9 Østre Agder

13 DERSOM VI IKKE HENGER SAMMEN, BLIR VI HENGT EN FOR EN Winston Churchill Med forbehold om feil13 avdeling 9 Østre Agder

14 Minimumsrettigheter  Det er ikke lov å lage avtaler som er dårligere enn:  Overenskomst/tariffavtale  Hovedavtale  Lovverk  men det er selvfølgelig lov å forhandle fram bedre avtaler. Med forbehold om feil14 avdeling 9 Østre Agder

15 Arbeidsmiljøloven - § 1 Målsetting  ”…sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger…"  "…trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker…”  ”…virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.” Med forbehold om feil15 avdeling 9 Østre Agder

16 Kapitaleiere og arbeidere er like mye verdt fordi:  Vi er avhengig av hverandre.  Ingen arbeidere = ingen kapital.  Ingen kapital = ingen arbeidere. Med forbehold om feil16 avdeling 9 Østre Agder

17 Med forbehold om feil17  Rabatt på ferieturer.  Rabatt på strøm.  Rabatt på telefon og internett.  Rabatt på blant annet bil-, hus-, båtforsikringer.  Og andre rabattordninger. Medlemsfordeler på: www.lofavor.no www.lofavor.no avdeling 9 Østre Agder

18 VG 11. mai 2005 Med forbehold om feil18 avdeling 9 Østre Agder

19 HUSK  Lover og avtaler er alltid der fordi det er en grunn, selv om vi ikke alltid forstår grunnen.  Og lovene og avtalene er ingenting verdt hvis vi ikke bruker den…..  Men viktigst av alt:  Lovene og avtalene bygger på sunn fornuft og god Folkeskikk.  Så du har egentlig loven inni hodet ditt.  GJØR DIN PLIKT som arbeidstaker, og KREV DIN RETT, men husk at du kun har plikt til å utføre oppgaver som er: ”Fullt forsvarlig….Ikke fysiske og psykiske skader…..” Med forbehold om feil19 avdeling 9 Østre Agder

20 Oppslagsverk  Bruk hjemmsida vår:  http://www.fellesforbundet.no/avd009 http://www.fellesforbundet.no/avd009  Særlig punktet Klubbmappe inneholder veldig mye nyttig informasjon. Med forbehold om feil20 avdeling 9 Østre Agder


Laste ned ppt "Kontakinformasjon:  Thor Åge Christiansen - organisasjonsarbeider Mob: 91 76 21 16 | e-post: Fellesforbundet avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google