Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Kap 4b

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Kap 4b"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Kap 4b
Tariff 2014 Økonomi Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Kap 4b Utdanningsforbundet Steinkjer

2 Økonomi 2014 (2,15% + tillegg i tabell)

3 Minstelønnstabell 2014

4 Lokale lønnsforhandlinger 2014
Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 prosent pr Dvs: 1% av hele lønnsmassen blir lagt i en sekk som skal fordeles etter enighet i lokale forhandlinger i høst. Disse tilleggene gjelder fra 1.7 Føringer for lokale forhandlinger: Ledere i HTA kap 4B og 4C bør prioriteres (Dvs mellomledere)

5 Økonomi 2015 - HTA kapittel 4 - sentrale tillegg pr. 1.5.2015

6 Lokale tillegg Tidligere lokale tillegg "flyter oppå" lønnen
Det som tidligere er gitt på lokale forhandlinger kommer i tillegg til ny lønn. Eks. Hvis du hadde i grunnlønn og fikk gjennom lokale forhandlinger i 2012, skal du nå ha ny minstelønn

7 Lønn vs arbeidstidsavtale for lærere
Store deler av meklingsresultatet handler om SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. SFS 2213 (Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale) har vært oppe til forhandling i vinter. Forhandlingene endte med brudd og avtalen kom slik inn i Hovedtariffoppgjøret. Mediafokus i vinter har handla mye om arbeidstidsavtalen (Mer tid til hver elev) Mediafokus UNDER forhandlingene handla om lønn (Gode folk skal ha god lønn, Unngå flukt fra offentlig sektor) Mediafokus ETTER forhandlingene handler om arbeidstidsavtalen.. Alle, unntatt 3 forbund, har sagt foreløpig ja til meklingsresultatet. Det er kun Utdanningsforbundet som har lagt resultatet ut for uravstemning.

8 Sammendrag - forslag til ny SFS 2213
Gjelder for lærere Sentral avtale – i stedet for lokale avtaler Mer tilstedeværelse på skolen 7,5 t hver dag på jobb, hvis tilfredsstillende arbeidsplass 5,72 t ubunden tid hver uke 1 – 1,5 t mer på skolen enn tidligere (barnetrinnet har 6,6 t/dag tilstedeværelse på skolen i gml avtale, utrinn 6,2t, vgs 5,8 t) Sikret mer tid til for- etterarbeid på skolen Rektor mindre styringsrett over lærers arbeidstid på skolen Fastsettelse av rutiner ift overtid og vikartimer Mulighet for å forlenge arbeidsåret med 4 dager – hvis enighet på skolen Fra seniortiltak til livsfasetiltak: 6% reduksjon i undervisning i 2 år for nyutdannede Seniorreduksjon for år faller bort 58-60 år: 5,8% reduksjon i undervisning 60 år+: 12,5% reduksjon i undervisning, skal kun brukes til for-/ etterarbeid

9 Uravstemning Uravstemningen gjennomføres elektronisk på udf.no.
Her legges uravstemningsdokumentet ut torsdag 5. juni. Uravstemningen åpner for avstemning fra onsdag 11. juni. Frist for å avgi stemme er onsdag 18. juni kl SMS og e-post til alle Alle medlemmer på begge tariffområder får en e-post og en SMS med informasjon om rutiner for uravstemningen i tillegg til pinkode til bruk i avstemningen. Begge sendingene har en lenke til denne nettsiden der medlemmene også kan stemme fra 11. juni (KS-området) og 12. juni (Oslo kommune). Brev til de som ikke har mobil. Medlemmer som ikke er registrert med mobilnummer i vårt medlemsregister («Min side»), får brev med tilsvarende informasjon.

10 Uravstemning Det er ikke en avstemning om avtalen er god eller dårlig, men om vi skal akseptere avtalen eller streike for om mulig å få til en bedre avtale. Dersom 2/3 av medlemsmassen stemmer er forhandlingsutvalget forpliktet til å følge flertallets stemmer Hvis færre enn dette stemmer er uravstemningen rådgivende Ja = ja Nei = nei Ikke stemt = blank stemme (altså ikke automatisk ja…) Udf oppfordrer alle til å stemme. Forhandlingsdelegasjonen i Unio har anbefalt medlemmene å stemme ja, fordi de er usikre om det er mulig å oppnå en bedre avtale.

11 Uravstemning Dette bør du vite om uravstemningen:
Her er uravstemningsdokumentet: Les mer her om arbeidstidsavtalen: Sammenligning mellom gammel og ny avtale:

12 En nemd vil plassere seg en plass mellom A og Å, men vi vet ikke hvor
Konsekvenser ved nei Forhandlingene starter opp på nytt Ved uenighet etter ny frist blir det streik – mest sannsynlig kun lærere med eventuell tvungen/frivillig nemd i enden Forhandlingsdelegasjonen vet ikke hva et eventuelt sluttoppgjør vil medføre med tanke på resultatet, men de er bekymret for at vi kan tape på de mest prinsipielle punktene… Ved en ny start vil man starte med blanke ark Kun Krav/tilbud vil bli vurdert (ikke den gamle avtalen eller forhandlingene i vår). A: KS Å: UDF En nemd vil plassere seg en plass mellom A og Å, men vi vet ikke hvor


Laste ned ppt "Økonomi Informasjon som grunnlag for uravstemning juni 2014 Kap 4b"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google