Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Lovpålagt organ  Godkjenne årsplan  Gjennomgang av brukerundersøkelse  Høringer fra kommunaldirektøren  Status økonomi  Saker fra foresatte 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Lovpålagt organ  Godkjenne årsplan  Gjennomgang av brukerundersøkelse  Høringer fra kommunaldirektøren  Status økonomi  Saker fra foresatte "— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3  Lovpålagt organ  Godkjenne årsplan  Gjennomgang av brukerundersøkelse  Høringer fra kommunaldirektøren  Status økonomi  Saker fra foresatte  Saker fra Styrer/ personal

4  Frivillige organ (vi har det)  De som ikke er med i SU blir medlemmer av AU  AU bestemmer selv hvilke arrangement de ønsker  I Sandvedhaugen har AU delt seg inn i grupper  Gruppene har hatt selvstendige møter  Viktig å ha samordning

5 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Møtedag OBS: Frokosten begynner kl 08.00 hver mandag. 09.20 Lifjell møte 10.30 Dalsnuten møte Grupper 10-14 Trollungene Løveungene  Inne formiddag  Ut etter lunsj Samling på gruppene Frilek/ aktivitet/ språk- Grupper  Ute formiddag  Inne etter- middag Blanda drops samling Frilek / Musikk- Grupper  Ute for- middag  Inne etter- middag Lekedag Barna kan ta med en leke til barnehagen. Trim i ”Solå” Annen hver fredag kl 10.15. Turdag 10-14 Blanda drops samling

6  07.15 Barnehagen åpner  08.30 Frokost (Mandager 08.00- 08.30)  09.00 Samlingsstund, aktiviteter, lek, grupper, tur eller ut  12.00- 12.30 Lunsj  12.30- 14.30 Lydbok, frilek, grupper eller aktiviteter  14.30 Fruktmåltid  16.45 Barnehagen stenger

7  Disse to planene blir lagt ut på hjemmesiden til barnehagen, men blir også hengt opp på avdelingen. Hjemmesiden til barnehagen er: www.sandneskommune.no/sandvedhaugen_barn ehage www.sandneskommune.no/sandvedhaugen_barn ehage  Det er viktig å lese disse, fordi her skrive vi viktig info  Månedsplanen gir informasjon om hva som skal i måneden. Vi har ulike tema for hver måned, noen bestemmer barnehagen og noen har vi bestemt selv. Rammeplanen har vi alltid i bakhodet.  Månedsbrevet er et tilbakeblikk på måneden som gikk.

8  Dere må ringe og gi beskjed når barna ikke kommer i barnehagen, vi ønsker ikke at dere sender SMS  Alle må gi beskjed til en voksen på avdelingen når dere henter barnet deres  Sjekke at barna har skiftetøy  Sjekke med jevne mellomrom at yttertøy og sko er hele, og de er merket med navn  Lapper som blir hengt opp avdelingen må leses av alle, og lapper som skal leveres inn, må leveres inn til rett tid

9

10  Sosial kompetanse læres gjennom små og store hendelser i hverdagen.  Sentrale begreper innenfor sos. Komp. :  Empati og rolletaking: innlevelse i andres følelser, forstå andres perspektiv, tanker og følelser og lytte til andre.  Vennlige handlinger: handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre, oppmuntre andre, dele med andre, inkludere andre i leken og vise omsorg.

11  Selvkontroll: vente på tur, kompromisse, planlegge og vurdere konsekvenser av egne handlinger, innordne seg, innrømme feil.  Selvhevdelse: Tørre å ta kontakt, delta i lek og samtale, hevde egne meninger og be om hjelp.  Lek, glede og humor: delta i lek, la seg rive med, vise glede og humor i daglige situasjoner og kreativitet.

12  Vi kommer til å ha fokus på :  meg selv og følelser, på avdelingen/ løveungene/ grupper/ samlinger  voksen rollen  Hva barna er opptatt av framover, spontane grupper/ aktiviteter/ lek  FN- kafen 24. oktober  Kunstkafe i november/ desember

13


Laste ned ppt " Lovpålagt organ  Godkjenne årsplan  Gjennomgang av brukerundersøkelse  Høringer fra kommunaldirektøren  Status økonomi  Saker fra foresatte "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google