Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens Vegvesen som byggherre  Statens Vegvesen er en attraktiv byggherre for MEFs medlemsbedrifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens Vegvesen som byggherre  Statens Vegvesen er en attraktiv byggherre for MEFs medlemsbedrifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens Vegvesen som byggherre  Statens Vegvesen er en attraktiv byggherre for MEFs medlemsbedrifter

2 Statens Vegvesen som byggherre  Hva er bra?  Positivt at SVV konsekvent benytter anbud/tilbud uten rett til å forhandle  Positivt at SVV for framtiden vil benytte NS 8406 – Forenklet Norsk Bygg- og anleggskontrakt  Prosjektdokumentene er som regel utfyllende for de arbeider som skal utføres. Dokumentene er faglig gode

3 Statens Vegvesen som byggherre  Normalt en ryddig og dyktig oppdragsgiver – også i forbindelse med anbudsfasen – stiller tøffe krav.  Praktiserer regelverket for offentlige anskaffelser på en god og profesjonell måte  Dyktige fagfolk som kjenner anleggsbransjens behov

4 Statens Vegvesen som byggherre  Positivt at man jobber med tildelingskriteriene når det gjelder funksjonskontraktene innenfor drift og vedlikehold  Egenkapital-kravet mykes opp – det tilrettelegges bedre for arbeidsfellesskap

5 Statens Vegvesen som byggherre  Forbedringsområder  Et noe rigid og tungt system – bærer preg av å være en offentlig byggherre  Private byggherrer kan være mer fleksible  Dårlig på konfliktløsning  Stiller kvalifikasjonskrav i anbudsfasen som ikke er hensiktsmessige eller nødvendige i forhold til prosjektets størrelse

6 Statens Vegvesen som byggherre  Påstand fra SVV: ”Vi er opptatt av kvalitet – dere er kun opptatt av profitt”

7 Statens Vegvesen som byggherre  Forbedringsområder:  Uheldig at SVV har egne prosjektbeskrivelser (håndbok 025 og 026) mens byggherrer for øvrig baserer seg på NS 3420  Størrelsen på funksjonskontraktene innenfor drift og vedlikehold – noen flere burde deles opp  Et lite gjennomtenkt trekksystem i forbindelse med funksjonskontrakter – ingen grenser – ingen enhetlig praksis. Utvalg er satt ned.


Laste ned ppt "Statens Vegvesen som byggherre  Statens Vegvesen er en attraktiv byggherre for MEFs medlemsbedrifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google