Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT

2 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID ARBEIDSGRUPPE Svend Åge SvendsenHorten Tore FinnerudRe Torgeir BettumNøtterøy Viggo EmdalTønsberg Bjørn MyhreSandefjord (leder)

3 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID MANDAT 1.Utarbeide bakgrunnsmateriale for en dialog med Statens Vegvesen og Vestfold Fylkeskommune om veiholders ansvar for belysning av egne veier. 2.Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkuranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formellekrav og begrensninger. 3.Utarbeide felles veilysnorm. 4.Synliggjøre kraft- og nettleiepriser spesifikt for veilys, samt foreslå optimale innkjøpsordninger innenfor en totalt kjøpsavtale.

4 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID 1. Veiholders eierskap til veilys Et viktig punkt både prinsipielt og økonomisk

5 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID 2. Konkuranseutsetting av veilys

6 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Prosjektoppgaven Skagerak Nett AS er enerådende som leverandør av veilystjenester i 12K området. Kommunene selv sitter igjen med liten kompetanse på veilysområdet etter at elverkene skiftet eier. Mål: Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkurranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formelle krav og begrensinger. Utarbeide et felles forslag til anbudsgrunnlag.

7 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Bakgrunn Veilys representerer 20% - 40% av vedlikeholdskostnadene for kommunale veier. Kommunene overtok ansvaret for veilys da elverkene ble solgt – uten tilføring av noen form for ressurser Samtlige kommuner eks. Horten eier veilyset og har drifts og vedlikeholdsavtale med Skagerak Elektro

8 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Bakgrunn forts. Skagerak Nett AS har foretatt en virksomhetsoverdragelse av veilysoppgavene til Skagerak Elektro AS 1.06.2006 Veilyset i 12k representere en kapital på snaut 550 millioner kroner.

9 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Vurderinger Eieroppgaver Forvaltningsoppgaver Vedlikehold Drift

10 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Alternative organisasjonsmodeller 1.Modifisert dagens modell 2.Selskapsmodellen 3.Vertskommunemodellen 4.Konkurranseutsetting av forvaltningsavtale inkl. vedlikehold og driftsavtale 5.Fremforhandlet forvaltningsavtale med Skagerak Nett AS

11 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Resursbruk Veilyskapitalen i Vestfoldkommunene er ca 550 mill. Vedlikeholdskostnadene årlig er på til sammen ca 10 mill. Det er ingen sikre tall for dagens kostnader på forvaltningen. Oppfølging av en ny kontrakt vil inneholde forhold som krever noe mer ressurser for å oppnå ønsket virkning av avtalen, ca 1 årsverk. I tillegg vil det være behov for å møte nye myndighetskrav, ny teknologi samt ønsker fra eierkommunene.

12 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Resursbruk (forts.) Statens vegvesen har foreløpig registrert en besparelse ved konkuranseutsetting av driften på 10% til 15%. Kommunenes nett er mer integrert i Skageraks eget nett og det antas at besparelsen vil bli lavere. Det krever imidlertid en god oppfølging av kontraktene.

13 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Kostnadsanslag på forvaltningskostnader Summen av kommunenes egne utgifter og verdien av den forvaltningen som kjøpes av entreprenøren i dag er anslått til 1.100.00,- kr. Sammen med en antatt besparelse på 550.000,- som følge av konkurranseutsetting vil vi kunne styrke oppfølging av kontrakter og gi noe rom for konsulentbistand for bestemte oppgaver

14 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Gruppas vurderinger Veilys er viktig for trafikksikkerhet og trygghet Kompetanse og resurser må styrkes som en følge tap ved salg av e-verk. Konkuransetsetting av forvaltning er for kosnadsusikkert nå.

15 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Gruppas vurderinger (forts.) Foretrekker vertskommune pga. nærhet til veiteknisk miljø.

16 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Vurderinger (forts.) Andre forhold Samordning i 12k-veiforum Viktig med god dokumentasjon Nødvendig med ekstern hjelp. Prekvalifisering av konsulent

17 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Konklusjoner 1.Vertskommunemodell 2.Balanse i kostnader med en kostnadsreduksjon på konkurransutsettingen av drift og vedlikehold med kr 550 000 3.Igangsettelser av ”prosjekt dokumentasjon av veilysnettet” 4.Samordning og utvikling av veilysoppgaver tillegges mandatet til veiforum

18 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 Fremdrift Prosjekt dokumentasjon av veilys Politisk behandling prosjektrapport veilys Politisk behandling vertskommunesamarbeid Tilsetting i vertskommunen Rammeavtale konsulent Utarbeidelse av anbudsdokumenter Inngåelse av drifts- og vedlikeholdsavtale- Politisk behandling? Igangsetting ny entreprenør 01.01.09 ?

19 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Veilysnorm Baserer seg på tidligere norm brukt i kommunen mener tilpasset vegvesenets normaler

20 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Innkjøpsordninger kraft, linjeleie Kraft kjøpes felles i markedet. Dette anbefales videreført. Linjeleie. Alternativ med 2 timer frakobling gir minst 11% lavere nettleie.

21 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til tiltak 1.Rapport om ”veilys 12k” datert 08.06.07 legges til grunn for det videre samarbeid om veilysområdet innen 12k. Dette innebærer at det utpekes en vertskommune for veilysspørsmål slik som beskrevet i rapporten. 2.Det fremmes en sak for Vestfold fylkeskommune med krav om at fylkeskommunen overtar eierskap for veilyset langs fylkesveiene. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til sak. 3.Vertskommunen gis i oppdrag å konkurranseutsette drift- og vedlikehold av veilyset for 12k- kommunene.

22 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til tiltak 4.Forslag til ”Kommunal veilysnormal 12-k” datert 08.03.07 anbefales som normal for 12k-kommunene. 5.Tariff for linjeleie (nettleietariff) NUL3 benyttes til drift av veilys. 6.Det løpende samarbeid om veilys vil foregå innenfor rammen av 12k veifaglig forum. 7.Saken oversendes kommunene for videre behandling. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til felles kommunestyresak.


Laste ned ppt "12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google