Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 01/ Knut Thorvaldsen Dennis L. Dickhausen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 01/ Knut Thorvaldsen Dennis L. Dickhausen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 01/2008 30.1.08 Knut Thorvaldsen Dennis L. Dickhausen
Livbåtprosjektet Sikkerhetsforum 01/ Knut Thorvaldsen Dennis L. Dickhausen

2 Livbåtprosjektet – Status 30. januar 2008
Innhold Norges Rederiforbund oppretter eget prosjekt Partssamarbeid i Livbåtprosjektet Prosjektstatus v / Prosjektleder Fagforeninger, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og produsentene deltar i et nettverk, der prosjektet presenterer sine funn og der partene får anledning til å komme med konstruktive innspill Prosjektorganisasjonen vurderer problemstillingene og får utført tester og analyser hos de mest kompetent institutter Eiergruppen tar de felles beslutningene De enkelte eierne (pliktsubjektene) tar de innretningsspesifikke beslutningene Gjennomgangen har ført til at en rekke svakheter ved livbåtene er blitt oppdaget, og næringen har satt i verk en rekke tiltak for å sikre trygg bruk av evakueringsmidlene og sikre fortsatt produksjon, boring og drift. OLF Oljeindustriens Landsforening

3 Norges Rederiforbund oppretter eget prosjekt
Norges Rederiforbund vil fokusere på de konvensjonelle livbåtene Prosjektene vil samarbeide, dvs: Prosjektene vil ha samme partsnettverk Delta i hverandres eiermøter Unngå dobbeltarbeid – ingen gap – ingen overlapping En avtale mellom NR og OLF vil bli opprettet Fagforeninger, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og produsentene deltar i et nettverk, der prosjektet presenterer sine funn og der partene får anledning til å komme med konstruktive innspill Prosjektorganisasjonen vurderer problemstillingene og får utført tester og analyser hos de mest kompetent institutter Eiergruppen tar de felles beslutningene De enkelte eierne (pliktsubjektene) tar de innretningsspesifikke beslutningene Gjennomgangen har ført til at en rekke svakheter ved livbåtene er blitt oppdaget, og næringen har satt i verk en rekke tiltak for å sikre trygg bruk av evakueringsmidlene og sikre fortsatt produksjon, boring og drift. OLF Oljeindustriens Landsforening

4 Livbåtprosjektet – Ny struktur
OLF Oljeindustriens Landsforening

5 Livbåtnettverket Møteplan 1. halvår 2008 01 – 15.2.08 02 – 27.3.08
03 – 04 – 05 – OLF Oljeindustriens Landsforening

6 Partssamarbeid i Livbåtprosjektet
Vi har lyttet til fagforeningene, tatt alle innspill på alvor og inkludert disse i prosjektets arbeid – ingen innspill er ignorert Fagforeningene har kritisert OLF og Livbåtprosjektet for forskjellige forhold OLF har akseptert kritikk for at vi henvendte oss til K-HVO Forum i stedet for til fagforeningene for i sikre god arbeidstakermedvirkning i delprosjektene Vi holdt møte med fagforeningene 18. januar for må drøfte videre partssamarbeid. Vi ble enige om forbedringer, bl.a. ved at fagforeningene får anledning til å delta i Prosjektleders ukentlige ledermøter Fagforeninger, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og produsentene deltar i et nettverk, der prosjektet presenterer sine funn og der partene får anledning til å komme med konstruktive innspill Prosjektorganisasjonen vurderer problemstillingene og får utført tester og analyser hos de mest kompetent institutter Eiergruppen tar de felles beslutningene De enkelte eierne (pliktsubjektene) tar de innretningsspesifikke beslutningene Gjennomgangen har ført til at en rekke svakheter ved livbåtene er blitt oppdaget, og næringen har satt i verk en rekke tiltak for å sikre trygg bruk av evakueringsmidlene og sikre fortsatt produksjon, boring og drift. OLF Oljeindustriens Landsforening

7 Livbåtprosjektet fase 2 (LBP2)
Innhold Formål med LBP2 Arbeidsomfang Prosjektleveranser Organisering Plan Dennis L. Dickhausen, prosjektleder LBP2 OLF Oljeindustriens Landsforening

8 Livbåtprosjektets formål
Det overordnede målet til LBP2 er at livbåtene på norsk sokkel skal fungere i henhold til §43 i Innretningsforskriften: ” Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold” Det er LBP2 sin ambisjon å bidra til at industrien skal nå dette målet OLF Oljeindustriens Landsforening

9 Arbeidsomfang LBP2 - 1 Framdrift av livbåter
Testing og analyser av fremdrift og manøvreringsevne hos eksisterende fritt fall livbåter Foreslå forbedringsforslag for båter som ikke oppfyller prosjektets akseptkriterier Testingen vil være både fullskala, modell testing samt datasimuleringer. Slamming (slag mot skrog) Teste og analysere for å sjekke om slamming kan være et problem Sikkerheten til ombordværende i livbåter Assistere livbåtprodusentene ved utvikling av nye sete/belte design Utvikle start-til-slutt evaluerings metodikk for livbåtpassasjerer Undersøke Y akselerasjoner Evaluere evakuering av skadde personer på f.eks. båre OLF Oljeindustriens Landsforening

10 Arbeidsomfang LBP2 - 2 Nye frittfall livbåt prototyper for pågående prosjekter Koordinere utvikling av en felles fritt fall livbåt spesifikasjon for innkjøp av nye livbåter til pågående prosjekter Utsettingsarrangementer for redningsutstyr Oppdatere NORSOK standard R-CR-002 for løfteutstyr mhp utsettingsarrangementer Ny fritt fall livbåtstandard Utgi ny OLF standard for design av fritt fall livbåter Konvensjonelle livbåter Arbeidsomfang må avtales i samtaler mellom Norges Rederiforbund/OLF OLF Oljeindustriens Landsforening

11 OLF livbåtprosjekt fase 2 – Prosjektorganisasjon
OLF Oljeindustriens Landsforening

12 OLF Oljeindustriens Landsforening


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 01/ Knut Thorvaldsen Dennis L. Dickhausen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google