Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum Presentasjon Carsten Bowitz,OLF

2 Oljeindustriens Landsforening Områdeberedskap - status •Samtlige aksjonspunkter anses for lukket •Nye retningslinjer tilgjengelige på nettet •Møte i styringsgruppen hvor aksjonsmatrise vil bli gjennomgått og planer for videre arbeid vil bli utarbeidet

3 Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø ReferanseTiltakAnsvarFristStatusKommentar 1.1 Fall i sjøen1.Verifisere status. 2.Identifisere utstyr 3.Foreslå løsninger 4.Etablere arb.gruppe som evaluerer Fall fra store høyder teknikk, oppl. info etc. OLF31/ Rapport klar etter avtale med OLF. Skal også dekke , , (x2), Sluttføre foreliggende utkast til OLF retningslinje for arbeid over åpen sjø OLF/arb.gruppe1. kvartal 2004 SluttførtRetningslinje på høring Sluttføre og Drukning Vurdere medisinske krav til personell som arbeider over åpen sjø på lik linje med krav til innsatspersonell OLF RG HAM SluttførtOilComp rapport RGHAM evaluerer. 1.4 Redning1.4.1 Etablere krav om at mekaniske hjelpemidler (Sealift eller tilsvarende) på MOB-båt som kan løfte person ut av vannet. 1. kvartal 2004 Sluttført. OLF retningslinje Tas i sammenheng med Verifisere at det medisinske støtteapparatet om bord har nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere slike situasjoner. - ivaretatt. OLF RG HAM Kvalitetssikres. Dekket av innretningens beredskapsplaner Godkjenning til å arbeide over åpen sjø relateres til mulighet for redning (sjøsetting av redningsmiddel). - ivaretatt. 1. kvartal 2004 Tas i sammenheng med Er tatt med i retningslinje 000 for SJA/AT,.

4 Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø 2.1 Kuldesjokk Etablere en spesifikasjon på fremtidig redningsdrakt OLF/ Sluttført.OilComp rapport Følge opp pågående Statoil- prosjekt på Haltenbanken OLF/ SluttførtOilComp rapport foreligger Evaluere OLF test av Haltenbank draktene OLF SluttførtEvaluert Sjøtest gjennomført OilComp rapport presentert Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF SluttførtOilComp rapport levert Implementering av treningsmodul for modifiserte drakter på heliport og treningssentre OLF SluttførtRG SOB/OilComp rapport Etablere spek som inngår i standardkontrakten for nedkjøling av kabinen. OLF SluttførtLuftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen Implementering av et funksjonelt nødpustesystem OLF Sluttført, kortsiktig i HNO- drakt. Del av HNO modifisert draktprosj. Se Se OilComp rapport Service- og vedlikeholdssystemUtstyrsleverandørVed levering av drakt. Retningslinje utarbeides basert på OilComp rapport

5 Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø Implementering forutsetter at systemet er gjennomtestet og at nødvendig opplæring og stadig øvelse gjennomføres (eks ifm inn/utreise og repetisjonstrening). OLF Se ny fagplan grunnleggende. RG SOB Se Etablere krav til HUET treningOLF SluttførtRG SOB / OLF Vurdere om dagens helsekrav til arbeid offshore er tilfredsstillende for å møte belastninger ifm med helikopterditching. OLF Avklares med Helsedirektoratet RG HAM v/Erik Dahl-Hansen, Esso Vurdere helsekrav til innsatspersonell som skal redde personell ut av sjø OLF Avklares med Helsedirektoratet RG HAM 2.2 Drukning2.2.1 Redningsdrakter/-vester som gir nødvendig fribord for luftveiene og beskyttelse mot vannsprut og bølgeoverskylling. OLF SluttførtKortsiktig, se Beskyttelse-systemet gir også god stabilitet for en bevisstløs person. OLF Langsiktig, se Etablere et opplæringsprogram for opphold i grov sjø. OLF Se forslag ny fagplan RG SOB 2.3 HypotermiInformasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. OLF Selskapsinterne løsninger Øvrige tiltak under og Kollaps etter redning Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. OLF Tatt med i ny draktspesifikasjon Ref. draktprosjekt

6 Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender OLF Ref. draktprosjekt Generelt2.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag OLF SluttførtOilComp rapport Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter OLF SluttførtLuftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen 2.6 Værkriterier for helikoptertransport Etablere felles værkriterier for helikoptertransport av personell. OLF SluttførtLF Marinegruppe v/O. Ystebø

7 Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø ReferanseTiltakAnsvarFristStatusKommentar 3.1 Kuldesjokk3.1.1 Revidere krav til utstyrOLF SluttførtRef. draktprosjekt og Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF SluttførtRG SOB, ref. draktprosjekt Drukning3.2.1 Framskaffelse av beskyttelse-systemerOLF SluttførtRef. draktprosjekt Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF SluttførtRG SOB / OilComp rapport HypotermiInformasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. OLF SluttførtØvrige tiltak under og Kollaps etter redning Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. OLF SluttførtRef. draktprosjekt Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender OLF SluttførtRef. draktprosjekt og Generelt3.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag OLF SluttførtOilComp rapport Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter OLF Under implementering Luftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen

8 Oljeindustriens Landsforening Lese og skrivevansker - status •Kontakt opprettet med VOX •Intensjonsavtale under utarbeidelse

9 Oljeindustriens Landsforening Kreftprosjektet- status •Prosjektet har progresjon ihht plan •Fellesmøte avholdt mellom prosjektet og Kreftregisteret •Brev / avtale opprettes mellom Kreftregisteret og prosjektet for å avklare eventuelle misforståelser •Kreftregisteret vil gjennomføre studier basert på databasene for å danne seg et bilde av kreftfaren for offshorearbeidere


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google