Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF

2 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Områdeberedskap - status •Samtlige aksjonspunkter anses for lukket •Nye retningslinjer tilgjengelige på nettet •Møte i styringsgruppen 13.06.05 hvor aksjonsmatrise vil bli gjennomgått og planer for videre arbeid vil bli utarbeidet

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø ReferanseTiltakAnsvarFristStatusKommentar 1.1 Fall i sjøen1.Verifisere status. 2.Identifisere utstyr 3.Foreslå løsninger 4.Etablere arb.gruppe som evaluerer 1.1.3.2 Fall fra store høyder teknikk, oppl. info etc. OLF31/12-2004Rapport klar 01.09.04 etter avtale med OLF. Skal også dekke 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3 (x2), 1.2.1.5 1.1.5 Sluttføre foreliggende utkast til OLF retningslinje for arbeid over åpen sjø OLF/arb.gruppe1. kvartal 2004 SluttførtRetningslinje på høring 01.07.04. Sluttføre 1.4.1. og 1.4.3. 1.2 Drukning1.2.1.4. Vurdere medisinske krav til personell som arbeider over åpen sjø på lik linje med krav til innsatspersonell OLF RG HAM31.12.03SluttførtOilComp rapport 14-04. RGHAM evaluerer. 1.4 Redning1.4.1 Etablere krav om at mekaniske hjelpemidler (Sealift eller tilsvarende) på MOB-båt som kan løfte person ut av vannet. 1. kvartal 2004 Sluttført. OLF retningslinje Tas i sammenheng med 1.1.5 1.4.2 Verifisere at det medisinske støtteapparatet om bord har nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere slike situasjoner. - ivaretatt. OLF RG HAM31.12.03Kvalitetssikres. Dekket av innretningens beredskapsplaner. 1.4.3 Godkjenning til å arbeide over åpen sjø relateres til mulighet for redning (sjøsetting av redningsmiddel). - ivaretatt. 1. kvartal 2004 Tas i sammenheng med 1.1.5 Er tatt med i retningslinje 000 for SJA/AT,.

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø 2.1 Kuldesjokk2.1.1.1. Etablere en spesifikasjon på fremtidig redningsdrakt OLF/31.12.03Sluttført.OilComp rapport 13-03 2.1.1.1.1. Følge opp pågående Statoil- prosjekt på Haltenbanken OLF/31.12.03SluttførtOilComp rapport 04-03 foreligger 13.11.03. Evaluere OLF test av Haltenbank draktene OLF01.12.03SluttførtEvaluert 13.11.03. Sjøtest gjennomført 13-14 02.04. OilComp rapport 06-04 presentert 15.03.04. 2.1.1.2 Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF31.12.03SluttførtOilComp rapport 14-04 levert 01.07.04 Implementering av treningsmodul for modifiserte drakter på heliport og treningssentre OLF01.04.04SluttførtRG SOB/OilComp rapport 14-04. 2.1.1.3 Etablere spek som inngår i standardkontrakten for nedkjøling av kabinen. OLF31.12.03SluttførtLuftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen. 2.1.2 Implementering av et funksjonelt nødpustesystem OLF31.12.03Sluttført, kortsiktig i HNO- drakt. Del av HNO modifisert draktprosj. Se 2.1.1.1.1. Se OilComp rapport 10-04 Service- og vedlikeholdssystemUtstyrsleverandørVed levering av drakt. Retningslinje utarbeides basert på OilComp rapport 12-03.

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø Implementering forutsetter at systemet er gjennomtestet og at nødvendig opplæring og stadig øvelse gjennomføres (eks ifm inn/utreise og repetisjonstrening). OLF31.12.03Se ny fagplan grunnleggende. RG SOB Se 2.1.1.2. 2.1.3. Etablere krav til HUET treningOLF31.12.03SluttførtRG SOB / OLF 2.1.4. Vurdere om dagens helsekrav til arbeid offshore er tilfredsstillende for å møte belastninger ifm med helikopterditching. OLF31.12.03Avklares med Helsedirektoratet RG HAM v/Erik Dahl-Hansen, Esso. 2.1.4.1 Vurdere helsekrav til innsatspersonell som skal redde personell ut av sjø OLF31.12.03Avklares med Helsedirektoratet RG HAM 2.2 Drukning2.2.1 Redningsdrakter/-vester som gir nødvendig fribord for luftveiene og beskyttelse mot vannsprut og bølgeoverskylling. OLF31.12.03SluttførtKortsiktig, se 2.1.1.1.1. Beskyttelse-systemet gir også god stabilitet for en bevisstløs person. OLF31.12.03Langsiktig, se 2.1.1.1 2.2.2. Etablere et opplæringsprogram for opphold i grov sjø. OLF31.12.03Se forslag ny fagplan RG SOB 2.3 HypotermiInformasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. OLF31.12.03Selskapsinterne løsninger Øvrige tiltak under 2.1.1.1. og 2.1.1.1.1. 2.4 Kollaps etter redning 2.4.1 Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. OLF31.12.03Tatt med i ny draktspesifikasjon Ref. draktprosjekt 2.1.1.1.

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø 2.4.2 Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender OLF31.12.03Ref. draktprosjekt 2.1.1.1.1. 2.5 Generelt2.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag OLF31.12.03SluttførtOilComp rapport 06-03 2.5.1.2 Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF31.12.03OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport 12-03 2.5.2 Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter OLF31.12.03SluttførtLuftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen 2.6 Værkriterier for helikoptertransport 2.6.1 Etablere felles værkriterier for helikoptertransport av personell. OLF31.12.03SluttførtLF Marinegruppe v/O. Ystebø

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø ReferanseTiltakAnsvarFristStatusKommentar 3.1 Kuldesjokk3.1.1 Revidere krav til utstyrOLF31.12.03SluttførtRef. draktprosjekt 2.1.1.1. og 2.1.1.1.1 3.1.2 Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF31.12.03SluttførtRG SOB, ref. draktprosjekt 2.1.1.1 3.2 Drukning3.2.1 Framskaffelse av beskyttelse-systemerOLF31.12.03SluttførtRef. draktprosjekt 2.1.1.1. 3.2.2 Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OLF31.12.03SluttførtRG SOB / OilComp rapport 12-04 3.3 HypotermiInformasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. OLF31.12.03SluttførtØvrige tiltak under 2.1.1.1 og 2.1.1.1.1 3.4 Kollaps etter redning 3.4.1 Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. OLF31.12.03SluttførtRef. draktprosjekt 2.1.1.1. 3.4.2 Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender OLF31.12.03SluttførtRef. draktprosjekt 2.1.1.1. og 2.1.1.1.1. 3.5 Generelt3.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag OLF31.12.03SluttførtOilComp rapport 06-03 3.5.2 Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF31.12.03OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport 12-03 3.5.3 Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter OLF31.12.03Under implementering Luftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Lese og skrivevansker - status •Kontakt opprettet med VOX •Intensjonsavtale under utarbeidelse

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Kreftprosjektet- status •Prosjektet har progresjon ihht plan •Fellesmøte avholdt mellom prosjektet og Kreftregisteret •Brev / avtale opprettes mellom Kreftregisteret og prosjektet for å avklare eventuelle misforståelser •Kreftregisteret vil gjennomføre studier basert på databasene for å danne seg et bilde av kreftfaren for offshorearbeidere


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 09.06.05 Presentasjon Carsten Bowitz,OLF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google