Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Carsten Bowitz ,OLF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Carsten Bowitz ,OLF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Carsten Bowitz ,OLF
Sikkerhetsforum Presentasjon Carsten Bowitz ,OLF

2 Områdeberedskap - status
Samtlige aksjonspunkter anses for lukket Nye retningslinjer tilgjengelige på nettet Møte i styringsgruppen hvor aksjonsmatrise vil bli gjennomgått og planer for videre arbeid vil bli utarbeidet OLF Oljeindustriens Landsforening

3 OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø
Referanse Tiltak Ansvar Frist Status Kommentar 1.1 Fall i sjøen Verifisere status. Identifisere utstyr Foreslå løsninger Etablere arb.gruppe som evaluerer Fall fra store høyder teknikk, oppl. info etc. OLF 31/ Rapport klar etter avtale med OLF. Skal også dekke , , (x2), 1.1.5 Sluttføre foreliggende utkast til OLF retningslinje for arbeid over åpen sjø OLF/arb.gruppe 1. kvartal 2004 Sluttført Retningslinje på høring Sluttføre og 1.2 Drukning Vurdere medisinske krav til personell som arbeider over åpen sjø på lik linje med krav til innsatspersonell OLF RG HAM OilComp rapport RGHAM evaluerer. 1.4 Redning 1.4.1 Etablere krav om at mekaniske hjelpemidler (Sealift eller tilsvarende) på MOB-båt som kan løfte person ut av vannet. Sluttført. OLF retningslinje Tas i sammenheng med 1.1.5 1.4.2 Verifisere at det medisinske støtteapparatet om bord har nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere slike situasjoner. - ivaretatt. Kvalitetssikres. Dekket av innretningens beredskapsplaner. 1.4.3 Godkjenning til å arbeide over åpen sjø relateres til mulighet for redning (sjøsetting av redningsmiddel). - ivaretatt. Er tatt med i retningslinje 000 for SJA/AT,. OLF Oljeindustriens Landsforening

4 OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø
2.1 Kuldesjokk Etablere en spesifikasjon på fremtidig redningsdrakt OLF/ Sluttført. OilComp rapport 13-03 Følge opp pågående Statoil-prosjekt på Haltenbanken Sluttført OilComp rapport foreligger Evaluere OLF test av Haltenbank draktene OLF Evaluert Sjøtest gjennomført OilComp rapport presentert Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre OilComp rapport levert Implementering av treningsmodul for modifiserte drakter på heliport og treningssentre RG SOB/OilComp rapport Etablere spek som inngår i standardkontrakten for nedkjøling av kabinen. Luftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen. Implementering av et funksjonelt nødpustesystem Sluttført, kortsiktig i HNO-drakt. Del av HNO modifisert draktprosj. Se Se OilComp rapport 10-04 Service- og vedlikeholdssystem Utstyrsleverandør Ved levering av drakt. Retningslinje utarbeides basert på OilComp rapport OLF Oljeindustriens Landsforening

5 OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø
Implementering forutsetter at systemet er gjennomtestet og at nødvendig opplæring og stadig øvelse gjennomføres (eks ifm inn/utreise og repetisjonstrening). OLF Se ny fagplan grunnleggende. RG SOB Se Etablere krav til HUET trening Sluttført RG SOB / OLF Vurdere om dagens helsekrav til arbeid offshore er tilfredsstillende for å møte belastninger ifm med helikopterditching. Avklares med Helsedirektoratet RG HAM v/Erik Dahl-Hansen, Esso. Vurdere helsekrav til innsatspersonell som skal redde personell ut av sjø RG HAM 2.2 Drukning 2.2.1 Redningsdrakter/-vester som gir nødvendig fribord for luftveiene og beskyttelse mot vannsprut og bølgeoverskylling. Kortsiktig, se Beskyttelse-systemet gir også god stabilitet for en bevisstløs person. Langsiktig, se Etablere et opplæringsprogram for opphold i grov sjø. Se forslag ny fagplan 2.3 Hypotermi Informasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. Selskapsinterne løsninger Øvrige tiltak under og 2.4 Kollaps etter redning 2.4.1 Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. Tatt med i ny draktspesifikasjon Ref. draktprosjekt OLF Oljeindustriens Landsforening

6 OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø
2.4.2 Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender OLF Ref. draktprosjekt 2.5 Generelt 2.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag Sluttført OilComp rapport 06-03 Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport 12-03 2.5.2 Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter Luftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen 2.6 Værkriterier for helikoptertransport 2.6.1 Etablere felles værkriterier for helikoptertransport av personell. LF Marinegruppe v/O. Ystebø OLF Oljeindustriens Landsforening

7 OLF tiltaksplan for oppfølging av rapport om forhold som påvirker overlevelse i grov sjø
Referanse Tiltak Ansvar Frist Status Kommentar 3.1 Kuldesjokk 3.1.1 Revidere krav til utstyr OLF Sluttført Ref. draktprosjekt og 3.1.2 Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport og treningssentre RG SOB, ref. draktprosjekt 3.2 Drukning 3.2.1 Framskaffelse av beskyttelse-systemer Ref. draktprosjekt 3.2.2 Etablere opplæringsprogram for modifiserte redningsdrakter på heliport RG SOB / OilComp rapport 12-04 3.3 Hypotermi Informasjon om underbekledningens betydning - iverksatt. Øvrige tiltak under og 3.4 Kollaps etter redning 3.4.1 Løftestropper som sikrer oppheising i horisontal- eller fosterstilling. 3.4.2 Etablere kriterier som sikrer førlighet i hender Ref. draktprosjekt og 3.5 Generelt 3.5.1 Etablere oversikt over redningsdrakter som brukes i dag OilComp rapport 06-03 3.5.2 Etablere OLF retningslinje for kontroll, tilsyn og utlevering av drakter OLF retningslinje under utarbeidelse OilComp rapport 12-03 Implementere personlig gjenfinningsutstyr i helikopter Under implementering Luftfartsfaglig ekspertgruppe v/Erik Hamremoen OLF Oljeindustriens Landsforening

8 Lese og skrivevansker - status
Kontakt opprettet med VOX Intensjonsavtale under utarbeidelse OLF Oljeindustriens Landsforening

9 Kreftprosjektet- status
Prosjektet har progresjon ihht plan Fellesmøte avholdt mellom prosjektet og Kreftregisteret Brev / avtale opprettes mellom Kreftregisteret og prosjektet for å avklare eventuelle misforståelser Kreftregisteret vil gjennomføre studier basert på databasene for å danne seg et bilde av kreftfaren for offshorearbeidere OLF Oljeindustriens Landsforening


Laste ned ppt "Presentasjon Carsten Bowitz ,OLF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google