Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsindustri Bente Moen Kjersti Steinsvåg 1. september 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsindustri Bente Moen Kjersti Steinsvåg 1. september 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsindustri Bente Moen Kjersti Steinsvåg 1. september 2004

2 Introduksjon Prosjektet: bakgrunn, mål, metoder Eksempler karsinogener offshore Eksponeringsnivå –Asbest –Oljetåke/oljedamp i shakerrom Kvalitetssikring Andre studier "Ocean Traveler" ble slept til Nordsjøen av Esso sommeren 1966 for å bore de første letehull utenfor norskekysten. Kilde: http://www.norsk-teknisk.museum.no/

3 Bakgrunn Spørreundersøkelse i 1998 Innhold –Demografiske opplysninger –Stilling / Jobbhistorie –Arbeidsmiljø –Avspaseringsperioden –Levevaner og kosthold Copyright Svein Henrik Paulsen NOPK Boredekksarbeidere på Ocean Traveler, 1966 (http://nopk.norge.cc/)

4 Antatt kreftutvikling 1 Prospektiv studie, 28 000 personer Analyse etter 10-15 år 1 Strand LAA, Andersen AA.Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet. Innsamilng av bakgrunnsdata og etablering av kohort. www.kreftregisteret.no/om_kreftregisteret/publikasjoner/fulltekst/offshorerapporten.doc. Oslo. Kreftregisteret. 2001

5 Hovedmål og hensikt Hovedmål –Karakterisere eksponering for kreftfremkallende faktorer for ulike jobbkategorier offshore, 1966-2004 Hensikt –Bakgrunnsdata til jobb- eksponerings-matrise Boredekksarbeidere på boredekket (Foto: Statoil ASA)

6 Finansiering og tidsplan Finansiert av OLF 2002-2005 West Venture (www.smedvig.com)

7 Delmål - rapporter Prosjektrapport til OLF Publikasjoner (PhD): –Generell beskrivelse av eksponering til kreftfremkallende faktorer offshore –Kvantifisere nivå av oljetåke og oljedamp i shale shaker rom –Eksponerings-rating: ekspertgrupper –(Biologisk) måling offshore

8 Materialer og metoder Organisering –Arbeidsgruppe ved seksjonen –Referansegruppe –Arbeidsgruppe for første artikkel –Internasjonale kontakter Litteratur-database (242 referanser)

9 Materialer og metoder Retrospektive data: –Intervjuer –Rapporter etc.; database (282 referanser) –Myndigheter: Ptil, Strålevernet, SFT –Arkivsøk Lover og forskrifter Plattformbesøk

10 Oljeselskap –BP –ConocoPhillips –Esso –Hydro –Shell –Statoil, Bergen –Statoil, Stavanger –Total Kontraktører –ABB –AkerKværner OP –Baker Hughes Inteq –DF Group –ESS –Halliburton –Maersk –MI/Swaco –Odfjell Drilling –Prosafe –Smedvig –Transocean

11 IARC - kreftfremkallende faktorer Gruppe 1(kjente karsinogener) –Asbest, benzen, krom[VI]forbindelser, nikkelforbindelser, krystallinsk kvarts, passiv og aktiv røyking, stråling (X og  ), maleryrket Gruppe 2A (sannsynligvis) –Akrylamid, PAH-komponenter, dieseleksos, formaldehyd, PCB, trikloretylen, ultrafiolett stråling Gruppe 2B (kanskje) –Koboltforbindelser, diesel, diklormetan, hydrasin, bly, attapulgitt, sveiseyrket, sveiserøyk

12 Eksponeringsnivå Jobbtitler –områder / arbeidsoppgaver / faktorer Substitusjon av kjemikalier Tekniske og organisatoriske endringer Bestemme eksponeringsnivå –Gradering: ja/nei, null/lav/høy –Kvantifisere

13 Gradere: Asbest-eksponering Helseeffekt: mesoteliom (brysthinnekreft) Latenstid: minst 15-20 år, opptil 48 år Dose/respons: ukjent Eksponering offshore –Brannhemmende bygningsmateriale –Isolasjonsmateriale –Bremsebånd –Tilsettingsstoff til borevæsker Eksponering: ja/nei (Fortid handelsflåten og tungindustri, fritid)

14 Kvantifisere: Oljetåke/oljedamp Oljebasert mud fører til oljetåke og oljedamp i shakerrom: –varm mud –vibrerende sikter Basevæske –Oljebasert, flere typer: kokepunkt varierer –Aromatiske hydrokarboner i baseoljer:  Diesel < 20 %, 1980-1984  Mineral < 5%, 1983-1988  LABO < 1%, 1986-1997  NABO < 0,1%, 1994-2004 Additiver –Krystallinsk silika (barytt, bentonitt) –Asbest (“Flosal”) –Gilsonite (asfaltprodukt (PAH): redusere væsketap) –Biocider (formaldehyde, glutaraldehyde) –(Poly)acrylamid Lunger og hud

15 Antall rapporter oljetåke/damp Totalt 97 (+) rapporter Ca. antall målepunkter: 2000

16 Kilder - oljetåke/damp-rapporter Rapporter: 97Rigger: 39 (Faste: 23, Flytere: 16) Andre kilder: Kokstad BHT, X-LAB, Oljedirektoratet

17 Kvantifisere oljetåke/oljedamp Database ca 2000 målepunkter Statistiske analyser: –Konsentrasjon og tidstrender –Modeller for ulike scenarier –Intervensjoner –Flytende/faste rigger –Målemetoden

18 Andre yrkeshygieniske rapporter 1,1,1 Trikloretan1 Asbest2 Benzen/hydrokarboner9 Diesel1 Dieseleksos1 Formaldehyd1 Glutaraldehyd1 Hydrokinon1 Løsemidler2 Råolje1 Støv i sekkelager4 Sveiserøyk og slipestøv5 VOC1

19 Kvalitetssikring / Validering Generell eksponering: –Eksperter innen yrkeshygiene –Kreftregisterets spørreskjema: selvrapportert eksponering fra arbeidsmiljøet Oljetåke/oljedamp: sammenligne resultater med andre land

20 Andre studier IARC-prosjekt: asfaltarbeidere og kreftfare –Måledata, spørreskjema, eksperter, stat. modeller –Identifisert faktorer av betydning –Statistiske modeller: beregne langtidseksponering –Eksponerings-matrise: analysere hvilke faktorer har betydning for kreftutvikling for asfaltarbeidere HSE - eksponering for mud –Oljebasert mud før og etter bruk –Finne beste målemetode –Sette ny administrativ norm Kanadisk masteroppgave –Respirasjons- og dermatologiske symptomer som følge av eksponering til borevæsker

21 Oppsummering Generell beskrivelse av eksponering for kreftfremkallende stoffer offshore Grundig beskrivelse av oljetåke/oljedamp-eksponeringen i shakerrommet


Laste ned ppt "Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsindustri Bente Moen Kjersti Steinsvåg 1. september 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google