Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampen om de kloke hodene -og jobben med å få dem ut til næringen…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampen om de kloke hodene -og jobben med å få dem ut til næringen…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampen om de kloke hodene -og jobben med å få dem ut til næringen…

2 2 Kunnskapsdepartementet Styrke realfagene i barnehage og grunnopplæringen Styrke lærerkompetanse og lærerutdanning Utvikling av realfagene i høyere utdanning og forskning Norsk arbeidsliv får tilført den realfaglige kompetansen som det er behov for Regjeringens mål

3 3 Kunnskapsdepartementet Team for realfag –Departementalt nettverk –Styringsgruppe for strategien –Organiserer samarbeid med sentrale aktører Nasjonalt forum for realfag –Samarbeid mellom næringsliv og utdanningssektoren Organisering av realfagssatsingen

4 4 Kunnskapsdepartementet Tiltaksplan 2007/2008 Rekruttering Rekrutteringskampanje Informasjon og rådgiving Kvinnelige rollemodeller Jentenettverk Kompetanseutvikling Høy kvalitet på alle ledd i opplæringen Økt interesse og motivasjon Lærere, rådgivere og skoleledere i fokus

5 5 Kunnskapsdepartementet Jenter med bevisste valg... Velger ikke realfag og teknologi… Kun èn prosent av jentene i kullet* går direkte til MNT-fagene etter å ha tatt realfaglig fordypning på videregående

6 6 Kunnskapsdepartementet En felles kunnskapsbasert rekrutteringskampanje Initiert av Nasjonalt forum for realfag Består av: Kunnskapsgrunnlag www.denvirkeligeverden.no Filmer, nettside, plakater og brosjyrer Konkurranser Pretest, posttest

7

8 -Ikke ALLE kan bli prinsesser... -Se hva du kan bli med realfag i den virkelige verden!

9 Ingeniøren –hvem er det? Teknologi –mulighetens utdanning!

10 Fra kampanjesiden -yrkesomtaler

11 11 Kunnskapsdepartementet Hva er realfag i grunnskolen ? Bare halvparten av elevene på 10.trinn kjenner begrepet realfag 40% av elevene på 10. trinn mener de får lite informasjon om realfag Hva kan realfagene brukes til ? Hvordan skal elevene rådes til å ta realfag ?

12 12 Kunnskapsdepartementet Realfag i videregående opplæring Elevene velger mellom matematikk T og P i august i Vg1 Fordypning innen programområde (programfag) velges i Vg2 – mars Biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, matematikk, teknologi og forskningslære Generelt en svak reduksjon i valg av realfag, (fra ca 10 400 elever til 10 100)

13 13 Kunnskapsdepartementet Hovedopptak –samordna opptak Hovedopptaket 2007 og 2008: Antall søkere til utdanningsoråder/typer 2005200620072008 kv prim ær- søker e kv % av total 07 kv % av total 08 Økning (06-07) økning 07- 08 TEKNO - INGENIØR327835353838396170218,3 %17,4 %8.6%3,2 % TEKNO - MARITIM1721902063352311,2 %14,9 %8.4%62,6 % TEKNO - SIVARK109710791157125250944,0 %51,1 %7.2%8,2 % INFOTEKN198319091963198536118,4 %19,7 %2.8%1,1 % TEKNO - SIVING287833843478368985924,7 %25,3 %2.8%6,1 % REALFAG2466233623612323116049,1 %50,7 %1.1%-1,6 % TEKNO - ANNET67569970173722532,1 %31,9 %0.3%5,1 %

14 14 Kunnskapsdepartementet 2/3 = OK? Lærings-forhold motivasjon kunnskap

15 15 Kunnskapsdepartementet HUSK: Ingeniører gjør livet lettere! Øk fokus på verdiskapingen –Ikke bare bygg, maskiner og duppeditter Husk både middel og målet –utvikle teknologi for å gi mennesker en lettere hverdag –Løsninger og kunnskap er produkter!

16 16 Kunnskapsdepartementet RENATE-senteret Ny leder –Camilla Nereid Nytt navn? Nytt mandat Ny giv!

17 17 Kunnskapsdepartementet RENATE-senteret -bidra til god rekruttering til MNT-studiene -øke kvinneandelen Senteret skal bidra til å øke den direkte kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på sentralt og regionalt nivå Samarbeidet skal være tiltaksrettet Mål å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for MNT- kompetanse på kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle og videreformidle erfaringer mellom aktørene Spre informasjon om MNT-fagenes betydning for samfunns- og velstandsutviklingen Primærmålgruppe er ungdom under utdanning Departementets strategi for styrking av realfagene 2006 – 2009 "Et felles løft for Realfagene" danner basis for senterets virksomhet."Et felles løft for Realfagene"


Laste ned ppt "Kampen om de kloke hodene -og jobben med å få dem ut til næringen…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google