Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realfag og ingeniørutdanning Visjon: Å bli regional industris første valg som kompetanse- og FoU-samarbeidspartner Helhetlig kunnskapskjede: Næring – Forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realfag og ingeniørutdanning Visjon: Å bli regional industris første valg som kompetanse- og FoU-samarbeidspartner Helhetlig kunnskapskjede: Næring – Forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realfag og ingeniørutdanning Visjon: Å bli regional industris første valg som kompetanse- og FoU-samarbeidspartner Helhetlig kunnskapskjede: Næring – Forskning - Utdanning Dekan Duy-Tho Do Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for regional utvikling

2 Det store bildet 2003200420052006 510 mill til kvalitetsreformen Opprettholder aktivitetsnivå 1100 mill til kvalitetsreformen Opprettholder aktivitetsnivå + 156 mill + 274 mill

3 Sak i NRTs oktober 2006 Institusjonenes totale grunnbevilgninger har i perioden hatt en økning på 5,5 % (2004) og 6,4 % (2005). I samme periode har ingeniørutdanningene fått redusert sin andel av grunnbevilgningen gjennom interne budsjettfordelingsmodeller med – 2 %. Vedtak: Nasjonalt Råd for Teknologisk Utdanning anmoder KD om å be høgskolene sørge for at de økonomiske rammene er tilstrekkelige til at aktivitetsnivået og opptakskapasiteten innen høyere teknologisk utdanning kan opprettholdes og økes i takt med samfunnets behov for teknologisk kompetanse.

4 Oppfølgingssak Institusjonene rapporterte ikke økonomiske data på avdelingsnivå fra 2006 Andre indikatorer: Utvikling av personalressurser Utvikling av produksjon, antall studenter og m.m. Andel av forskningstid

5 Utvikling av antall ansatte 2003200420052006 Undervisnings- og forskningsstillinger4148427343124454 Støttestillinger (teknisk ansatte og liknende) 522524535524 Alle stillinger6532675568907078 Tabell 1 viser utvikling av antall stillinger i alle institusjoner som har ingeniørutdanning. 2003200420052006 Undervisnings- og forskningsstillinger960940949954 Støttestillinger (teknisk ansatte og liknende) 212193176163 Alle stillinger1376130712911297 Tabell 2 viser utvikling av antall stillinger i alle ingeniørutdanningene.

6

7

8 Statistikkene fra DBH og NIFUsteps undersøkelser indikerer følgende: Ingeniørutdanningene har fått økende rekruttering i de senere år. Antall ansatte er sterkt redusert. Utdanningene har høy strykprosent og høyt frafall. Personal har en lav andel av tidsressurser til FoU-arbeidet (13%)

9 NOKUT og STATSBUDSJ 2008 NOKUT -> Studieprogrammene holder mål. KD -> God nok rekruttering (antall) Kritisk mangel på ressurser til  Prosesser som reduserer frafall og stryk.  Utviking læringsmiljø (utstyr og veiledning)  Fagmiljø (kompetansefornyelse gjennom FoU). Misoppfattes/skrives som holdnings- eller ledelsesproblemer i profesjonen.

10 Forslag til vedtak: NRT skriver et brev til Kunnskapsdepartementet og henstiller om at de økonomiske rammer utvides slik at institusjonene kan gi en kvalitetsmessig god ingeniørutdanning. Brevet går i kopi til institusjonsledelsen ved høgskolene.


Laste ned ppt "Realfag og ingeniørutdanning Visjon: Å bli regional industris første valg som kompetanse- og FoU-samarbeidspartner Helhetlig kunnskapskjede: Næring – Forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google