Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning?
Halvparten av ingeniørstudentene er rekruttert fra forkurs og tresemesterordning Antallet forkursstudenter og læresteder med forkurs har økt noe de siste årene. Det samme har andelen ferdige ingeniører fra forkurs Ca tas opp til forkurs i 2008 Gjennomføringsprosent ca. 50 Forkurs avgjørende i mindre byer, og har kapasitetspotensial i storbyer

2 Forkurset – fra å være en del av teknisk skole til eget studieår
1963 – egen plan for 0. år i toårig ingeniørutdanning 1992 – ny plan for forkurset tilpasset kravet om mulighet for generell studiekompetanse 2001 – UFD flytter forkurs fra videregående opplæring til høgskolene. UHR nedsetter et utvalg for å utarbeide ny forkursplan 2002 – egen forkursplan. UFD forutsetter at høgskolene samarbeider om innhold og eksamensordning. NRT gir HiØ sekretariatansv.

3 Dagens forkursnettverk
Ca. 20 forkurslæresteder bidrar i samarbeids-nettverk om egen nasjonal hjemmeside og debattforum – 15 forkurslæresteder deltar i eksamenssamarbeid Nettverkssamlinger for skoleledere, realister og filologer i 2000, 2001, 2003, 2004 og 2006 Nettverket har gitt grunnlaget for felles forståelse av innhold og regelverk omkring forkurset

4 Revisjonsgruppe og mandat
RENATE gjennomførte i 2004 en større evaluering av forkursordningen Forkurssekretariatet ved HiØ søkte i 2007 gjennom NRT om midler til forkursrevisjon NRT nedsatte et utvalg til å revidere planen: Dag Antonsen HiST, Vidar Lillehaug HiG, Jens Harald Aarnes HiT, Vibecke S. Homan HiVe, Olav Talberg HiO og Terje Karlsen HiØ Mandatet omfattet emneutvalg/innhold, vurderingsformer/eksamensordning og fram-legging av forslag til plan for NRT/UHR/KD

5 Hovedpunkter i forslag til ny plan for forkurset
Ny form med læringsmål i tråd med forslag til nytt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og i lys av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanning Utvalg av emner som gir samordning i forhold til videregående opplæring og styrker kandidatenes forberedelse til ingeniørutdanning Innholdet i de store basisemnene (norsk, matematikk og fysikk) er relativt fast, mens det er mer valgfrihet i de mindre emnene Bibeholde eksamenssamarbeid for å sikre samme kvalitet og overgangsordning

6 Hovedemner i forslag til ny forkursplan
Norsk 8 h/uke Norsk som 2. språk ” Matematikk ” Fysikk ” Engelsk ” Teknologi og samfunn ”

7 Vi tror det nye forkurset vil
Sikre at realfagsgrunnlaget blir godt for ingeniørstudier Forberede studentene på arbeidsformer i ingeniørutdanningen gjennom arbeid i grupper og prosjekter Bidra til at studentene blir bedre til å strukturere sine framstillinger og uttrykke seg skriftlig Gjøre studentene mer fortrolig med å orientere seg mot det globale samfunn Øke motivasjonen både for forkurset og ingeniør-utdanningen og dermed sikre at flere tar slik utdanning Gjøre at kandidatene oppfattes som likeverdige mellom institusjonene ved søking til ingeniørutdanning


Laste ned ppt "Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google