Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning? n Halvparten av ingeniørstudentene er rekruttert fra forkurs og tresemesterordning n Antallet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning? n Halvparten av ingeniørstudentene er rekruttert fra forkurs og tresemesterordning n Antallet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning? n Halvparten av ingeniørstudentene er rekruttert fra forkurs og tresemesterordning n Antallet forkursstudenter og læresteder med forkurs har økt noe de siste årene. Det samme har andelen ferdige ingeniører fra forkurs n Ca. 1800-2000 tas opp til forkurs i 2008 n Gjennomføringsprosent ca. 50 n Forkurs avgjørende i mindre byer, og har kapasitetspotensial i storbyer

2 2 Forkurset – fra å være en del av teknisk skole til eget studieår n 1963 – egen plan for 0. år i toårig ingeniørutdanning n 1992 – ny plan for forkurset tilpasset kravet om mulighet for generell studiekompetanse n 2001 – UFD flytter forkurs fra videregående opplæring til høgskolene. UHR nedsetter et utvalg for å utarbeide ny forkursplan n 2002 – egen forkursplan. UFD forutsetter at høgskolene samarbeider om innhold og eksamensordning. NRT gir HiØ sekretariatansv.

3 3 Dagens forkursnettverk n Ca. 20 forkurslæresteder bidrar i samarbeids- nettverk om egen nasjonal hjemmeside og debattforum – www.forkurset.nowww.forkurset.no n 15 forkurslæresteder deltar i eksamenssamarbeid n Nettverkssamlinger for skoleledere, realister og filologer i 2000, 2001, 2003, 2004 og 2006 n Nettverket har gitt grunnlaget for felles forståelse av innhold og regelverk omkring forkurset

4 4 Revisjonsgruppe og mandat n RENATE gjennomførte i 2004 en større evaluering av forkursordningen n Forkurssekretariatet ved HiØ søkte i 2007 gjennom NRT om midler til forkursrevisjon n NRT nedsatte et utvalg til å revidere planen: Dag Antonsen HiST, Vidar Lillehaug HiG, Jens Harald Aarnes HiT, Vibecke S. Homan HiVe, Olav Talberg HiO og Terje Karlsen HiØ n Mandatet omfattet emneutvalg/innhold, vurderingsformer/eksamensordning og fram- legging av forslag til plan for NRT/UHR/KD

5 5 Hovedpunkter i forslag til ny plan for forkurset n Ny form med læringsmål i tråd med forslag til nytt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og i lys av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanning n Utvalg av emner som gir samordning i forhold til videregående opplæring og styrker kandidatenes forberedelse til ingeniørutdanning n Innholdet i de store basisemnene (norsk, matematikk og fysikk) er relativt fast, mens det er mer valgfrihet i de mindre emnene n Bibeholde eksamenssamarbeid for å sikre samme kvalitet og overgangsordning

6 6 Hovedemner i forslag til ny forkursplan n Norsk 8 h/uke n Norsk som 2. språk 10 ” n Matematikk10 ” n Fysikk7 ” n Engelsk4 ” n Teknologi og samfunn 4 ”

7 7 Vi tror det nye forkurset vil n Sikre at realfagsgrunnlaget blir godt for ingeniørstudier n Forberede studentene på arbeidsformer i ingeniørutdanningen gjennom arbeid i grupper og prosjekter n Bidra til at studentene blir bedre til å strukturere sine framstillinger og uttrykke seg skriftlig n Gjøre studentene mer fortrolig med å orientere seg mot det globale samfunn n Øke motivasjonen både for forkurset og ingeniør- utdanningen og dermed sikre at flere tar slik utdanning n Gjøre at kandidatene oppfattes som likeverdige mellom institusjonene ved søking til ingeniørutdanning


Laste ned ppt "1 Hva betyr forkurset for rekruttering til ingeniørutdanning? n Halvparten av ingeniørstudentene er rekruttert fra forkurs og tresemesterordning n Antallet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google