Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater www.standard.no
NS-EN 15927 Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk oversettelse juni 2011) Einar Laukli, Fagnettverksmøte Bodø, okt. 2011

2 Hørerapparatformidler : Person med audiologisk kompetanse som arbeider med hørselsutredning og som velger ut, tilpasser og leverer høreapparatsystemer og yter rehabiliteringstjenester til personer med hørselstap

3 Omfang Spesifisere prosessen fra første kontakt med klienten til langtids oppfølging Beskriver: Utdannelse (europeisk kvalifikasjonsrammeverk) Romfasiliteter Utstyr Målinger, prosessen Kvalitetskontroll Etikk

4 Kan utelate visse grupper
Barn ( ! ) Andre handikapp CI

5 Utdannelse Vises til europeisk direktiv Lavere grad enn BSc
Nasjonale krav kan her bli gjeldende

6 Lokaler (områder) Resepsjon Rådgivning Audiometri Tilpasning
Teknisk vedlikehold, høreapp.testing osv. Krav til belysning, støy, etterklang

7 Eks. lokaler: tilpasning
Areal minst 10 m², volum minst 25 m³ Etterklangstid < 0,5 s ved 500 Hz Tidsmidlet A-veiet lydtrykknivå < 40 dB Ingen dominerende rentonekomponenter i bakgrunnsstøyen

8 Utstyr og metoder (minimum)
Rentoneaudiometer med luft- og benledning (type 1 eller 2 i IEC , ISO ) Taleaudiometer (IEC , ISO ) Kalibrering, ISO 389-serien (hvert år!) Utstyr for otoskopi Utstyr for avstøpning til ørepropp Programmerings-utstyr for høreapp. Utstyr for innskuddsforsterkning (IG/REM, IEC 61669) Høreapp.testing (IEC ): lydmåler, øresimulator/kopler Div. verktøy og vedlikeholdsutstyr Demonstrasjonsutstyr, bl.a. tekniske hjelpemidler (teleslynge osv.)

9 Etiske krav Forhold til klienten Forhold til leger og andre faggrupper
Forhold til kolleger Reklamering, annonsering

10 Henvisning til medisinsk utredning!

11 Prosessen, målinger Første kontakt, registrering, informasjon
Hørselsprofil, en rekke faktorer: Hørselstap, grad, historikk Tidligere bruk av høreapparat Sykehistorie, andre forhold enn hørsel Finmotorikk, andre funksjonstap (eks. syn) Tinnitus, vertigo, hyperakusis Forventninger Kommunikasjonsevne, sosiale konsekvenser Boforhold, behov for andre tekn. hj.midler

12 …prosessen Audiologi Otoskopi Rentoneaudiometri Taleaudiometri Annet
Tympanometri, UCL/MCL, loudness scaling (ISO 16832)

13 Tilpasning Valg av hovedtype app. Programmering
Forhåndsinnstilling, data fra: Audiologiske målinger Hørselsprofil Krav til akustisk kopling (øreproppen) Fininnstilling Verifisering (lydmiljø) Instruksjoner

14 Verifisering (minst en av 3 metoder)
Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med og uten app. Innskuddsforsterkning (ISO 12124) Spørreskjema Evt. annet Lydfeltsaudiometri (rentone) med og uten app. Lokalisering (høyttaler-array) Presentasjon av lydlandskap

15 REM/IG I tilfeller der det er vanskelig å oppnå en akseptabel tilpasning skal det utføres ytterligere undersøkelser for å finne ut hvordan tilpasningen kan forbedres Hvis det utføres målinger i et virkelig øre skal det være i samsvar med ISO 12124

16 Instruksjon Produkt-spesifikk instruksjon
Plassere og bruke høreapparatet Skifte batteri Rengjøring Høre-taktikk Bruk med andre tekn. hjelpemidler

17 Oppfølging Kontroll etter tilpasning Rejustering
Otoskopi Fysisk tilpasning Brukermessige forhold Ørevoks Hørselsfunksjon Rejustering Hørselstrening (audiopedagog?) Bistå ved feil, testing av app. (NEK EN )

18 Andre tiltak Motivasjonskurs (pre) Systematisk behovsutredning
Differensiert behandling (personlig profil) Tett oppfølging på hjemstedet (hørselskontakter)

19 Kvalitetssikring ISO 9001 Tilpasningskvalitet Behandling av klager

20 Dokumentasjon Klient-journal med alle aktuelle opplysninger
Demografisk Medisinsk Hørselprofil Høreapp. type, serienr. Tilpasningsdata Verifisering Oppfølging

21 Annex A (normativt) Beskrivelse av utdannelses-moduler
Administrative rutiner Anatomi, fysiologi Høreapp. Teknisk Tilpasn. Modifisere Ørepropp Klient-rutiner Akustikk, fysikk, elektronikk, data Praktisk trening

22 Annex B (informativt) Forslag til timefordeling (detaljert)

23 Annex C (informativt) Anbefalt klientinformasjon om tilpasningsprosessen


Laste ned ppt "Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google