Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater www.standard.no NS-EN 15927 Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater www.standard.no NS-EN 15927 Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater www.standard.no NS-EN 15927 Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk oversettelse juni 2011) Einar Laukli, Fagnettverksmøte Bodø, okt. 2011

2 Hørerapparatformidler : Person med audiologisk kompetanse som arbeider med hørselsutredning og som velger ut, tilpasser og leverer høreapparatsystemer og yter rehabiliteringstjenester til personer med hørselstap

3 Omfang Spesifisere prosessen fra første kontakt med klienten til langtids oppfølging Spesifisere prosessen fra første kontakt med klienten til langtids oppfølging Beskriver: Beskriver: Utdannelse (europeisk kvalifikasjonsrammeverk) Utdannelse (europeisk kvalifikasjonsrammeverk) Romfasiliteter Romfasiliteter Utstyr Utstyr Målinger, prosessen Målinger, prosessen Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll Etikk Etikk

4 Kan utelate visse grupper Barn ( ! ) Barn ( ! ) Andre handikapp Andre handikapp CI CI

5 Utdannelse Vises til europeisk direktiv Lavere grad enn BSc Nasjonale krav kan her bli gjeldende

6 Lokaler (områder) Resepsjon Resepsjon Rådgivning Rådgivning Audiometri Audiometri Tilpasning Tilpasning Teknisk vedlikehold, høreapp.testing osv. Teknisk vedlikehold, høreapp.testing osv. Krav til belysning, støy, etterklang Krav til belysning, støy, etterklang

7 Eks. lokaler: tilpasning Areal minst 10 m², volum minst 25 m³ Areal minst 10 m², volum minst 25 m³ Etterklangstid < 0,5 s ved 500 Hz Etterklangstid < 0,5 s ved 500 Hz Tidsmidlet A-veiet lydtrykknivå < 40 dB Tidsmidlet A-veiet lydtrykknivå < 40 dB Ingen dominerende rentonekomponenter i bakgrunnsstøyen Ingen dominerende rentonekomponenter i bakgrunnsstøyen

8 Utstyr og metoder (minimum) Rentoneaudiometer med luft- og benledning Rentoneaudiometer med luft- og benledning (type 1 eller 2 i IEC 60645-1, ISO 8253-1) (type 1 eller 2 i IEC 60645-1, ISO 8253-1) Taleaudiometer (IEC 60645-2, ISO 8253-3) Taleaudiometer (IEC 60645-2, ISO 8253-3) Kalibrering, ISO 389-serien (hvert år!) Kalibrering, ISO 389-serien (hvert år!) Utstyr for otoskopi Utstyr for otoskopi Utstyr for avstøpning til ørepropp Utstyr for avstøpning til ørepropp Programmerings-utstyr for høreapp. Programmerings-utstyr for høreapp. Utstyr for innskuddsforsterkning (IG/REM, IEC 61669) Utstyr for innskuddsforsterkning (IG/REM, IEC 61669) Høreapp.testing (IEC 60118-7): lydmåler, øresimulator/kopler Høreapp.testing (IEC 60118-7): lydmåler, øresimulator/kopler Div. verktøy og vedlikeholdsutstyr Div. verktøy og vedlikeholdsutstyr Demonstrasjonsutstyr, bl.a. tekniske hjelpemidler (teleslynge osv.) Demonstrasjonsutstyr, bl.a. tekniske hjelpemidler (teleslynge osv.)

9 Etiske krav Forhold til klienten Forhold til klienten Forhold til leger og andre faggrupper Forhold til leger og andre faggrupper Forhold til kolleger Forhold til kolleger Reklamering, annonsering Reklamering, annonsering

10 Henvisning til medisinsk utredning!

11 Prosessen, målinger Første kontakt, registrering, informasjon Første kontakt, registrering, informasjon Hørselsprofil, en rekke faktorer: Hørselsprofil, en rekke faktorer: Hørselstap, grad, historikk Hørselstap, grad, historikk Tidligere bruk av høreapparat Tidligere bruk av høreapparat Sykehistorie, andre forhold enn hørsel Sykehistorie, andre forhold enn hørsel Finmotorikk, andre funksjonstap (eks. syn) Finmotorikk, andre funksjonstap (eks. syn) Tinnitus, vertigo, hyperakusis Tinnitus, vertigo, hyperakusis Forventninger Forventninger Kommunikasjonsevne, sosiale konsekvenser Kommunikasjonsevne, sosiale konsekvenser Boforhold, behov for andre tekn. hj.midler Boforhold, behov for andre tekn. hj.midler

12 …prosessen Audiologi Audiologi Otoskopi Otoskopi Rentoneaudiometri Rentoneaudiometri Taleaudiometri Taleaudiometri Annet Annet Tympanometri, UCL/MCL, loudness scaling (ISO 16832) Tympanometri, UCL/MCL, loudness scaling (ISO 16832)

13 Tilpasning Valg av hovedtype app. Valg av hovedtype app. Programmering Programmering Forhåndsinnstilling, data fra: Forhåndsinnstilling, data fra: Audiologiske målinger Audiologiske målinger Hørselsprofil Hørselsprofil Krav til akustisk kopling (øreproppen) Krav til akustisk kopling (øreproppen) Fininnstilling Fininnstilling Verifisering (lydmiljø) Verifisering (lydmiljø) Instruksjoner Instruksjoner

14 Verifisering (minst en av 3 metoder) Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med og uten app. Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med og uten app. Innskuddsforsterkning (ISO 12124) Innskuddsforsterkning (ISO 12124) Spørreskjema Spørreskjema Evt. annet Evt. annet Lydfeltsaudiometri (rentone) med og uten app. Lydfeltsaudiometri (rentone) med og uten app. Lokalisering (høyttaler-array) Lokalisering (høyttaler-array) Presentasjon av lydlandskap Presentasjon av lydlandskap

15 REM/IG I tilfeller der det er vanskelig å oppnå en akseptabel tilpasning skal det utføres ytterligere undersøkelser for å finne ut hvordan tilpasningen kan forbedres I tilfeller der det er vanskelig å oppnå en akseptabel tilpasning skal det utføres ytterligere undersøkelser for å finne ut hvordan tilpasningen kan forbedres Hvis det utføres målinger i et virkelig øre skal det være i samsvar med ISO 12124 Hvis det utføres målinger i et virkelig øre skal det være i samsvar med ISO 12124

16 Instruksjon Produkt-spesifikk instruksjon Produkt-spesifikk instruksjon Plassere og bruke høreapparatet Plassere og bruke høreapparatet Skifte batteri Skifte batteri Rengjøring Rengjøring Høre-taktikk Høre-taktikk Bruk med andre tekn. hjelpemidler Bruk med andre tekn. hjelpemidler

17 Oppfølging Kontroll etter tilpasning Kontroll etter tilpasning Otoskopi Otoskopi Fysisk tilpasning Fysisk tilpasning Brukermessige forhold Brukermessige forhold Ørevoks Ørevoks Hørselsfunksjon Hørselsfunksjon Rejustering Rejustering Hørselstrening (audiopedagog?) Hørselstrening (audiopedagog?) Bistå ved feil, testing av app. (NEK EN 60118-7) Bistå ved feil, testing av app. (NEK EN 60118-7)

18 Andre tiltak Motivasjonskurs (pre) Motivasjonskurs (pre) Systematisk behovsutredning Systematisk behovsutredning Differensiert behandling (personlig profil) Differensiert behandling (personlig profil) Tett oppfølging på hjemstedet (hørselskontakter) Tett oppfølging på hjemstedet (hørselskontakter)

19 Kvalitetssikring ISO 9001 ISO 9001 Tilpasningskvalitet Tilpasningskvalitet Behandling av klager Behandling av klager

20 Dokumentasjon Klient-journal med alle aktuelle opplysninger Klient-journal med alle aktuelle opplysninger Demografisk Demografisk Medisinsk Medisinsk Hørselprofil Hørselprofil Høreapp. type, serienr. Høreapp. type, serienr. Tilpasningsdata Tilpasningsdata Verifisering Verifisering Oppfølging Oppfølging

21 Annex A (normativt) Beskrivelse av utdannelses-moduler Beskrivelse av utdannelses-moduler Administrative rutiner Administrative rutiner Anatomi, fysiologi Anatomi, fysiologi Høreapp. Høreapp. Teknisk Teknisk Tilpasn. Tilpasn. Modifisere Modifisere Ørepropp Ørepropp Klient-rutiner Klient-rutiner Akustikk, fysikk, elektronikk, data Akustikk, fysikk, elektronikk, data Praktisk trening Praktisk trening

22 Annex B (informativt) Forslag til timefordeling (detaljert) Forslag til timefordeling (detaljert)

23 Annex C (informativt) Anbefalt klientinformasjon om tilpasningsprosessen Anbefalt klientinformasjon om tilpasningsprosessen


Laste ned ppt "Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater www.standard.no NS-EN 15927 Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google