Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva? Advokatfullmektig Andreas Pihlstrøm NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva? Advokatfullmektig Andreas Pihlstrøm NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva? Advokatfullmektig Andreas Pihlstrøm NHO

2 Foto Asplan Viak2 ”Emnet vokser mellom hendene på de som arbeider med det.”

3 3 Ulike typer ansvar: Ansvar for tilsyn og informasjon om miljøtilstanden –Forurensningsloven § 48 Privatrettslig ansvar – Erstatning for forurensningsskader (fl. Kapittel 8) Ansvar etter kontrakt – mangelsansvar og forebygging (M & A) Offentligrettslige ansvarsregler (hovedtema)

4 4 Den som graver…. Tillatelse (godkjent tiltaksplan) (forurensningsforskriften kap. 2) Sikker byggetomt (pbl. § 68) Aktsom håndtering av overskuddsmasser

5 5 Forurensede overskuddsmasser Utfylling på tomten  Tillatelse  Ikke farlig avfall Øvrige overskuddsmasser til godkjent mottak Urimelig ved høye bakgrunnsverdier  SFT gir dispensasjon Endring av forskriften

6 6 De klassiske sakene Komplekse saker – initiativet hos SFT/FM Forurensningsforbudet § 7  Forbudt å forurense egen eiendom, selv om den er forurenset fra før Undersøkelser Tiltak Hvor rent?

7 7 Nærmere om ansvarsplasseringen ”Den ansvarlige” Flere forurensere To momenter  Tilknytning  Gjennomføringsmulighet Grunneier er alltid i posisjon Eierløs grunn Ingen ansvarlige

8 8 Aktuelle problemstillinger Lovlige utslipp tidligere – ulovlig tilstand i miljøet? –Graving og byggearbeider –Spredningsfare – deponi som forurenser naboeiendommen –Helsefare –Lovlig virksomhet etterlater forurensede masser Arv av forurensningsansvar? –Det må gå en grense Ansvar for morselskap Oslo tingretts dom 25. april 2008

9 9 Sluttbehandlingsavgift: Jord og løsmasser forurenset før 01.01.1999 er fritatt for avgift (Særavgiftsforskriften § 3-13 (1)) Godt incitament Dokumentasjon, delt avgift? Innblandingsgrad av annet avfall og væske

10 Foto SFT10 Mer om emnet: - www.sft.no/grunnwww.sft.no/grunn - Fagbokforlaget ”Praktisk miljørett”


Laste ned ppt "Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva? Advokatfullmektig Andreas Pihlstrøm NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google