Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva?
Advokatfullmektig Andreas Pihlstrøm NHO

2 ”Emnet vokser mellom hendene på de som arbeider med det.”
Foto Asplan Viak

3 Ulike typer ansvar: Ansvar for tilsyn og informasjon om miljøtilstanden Forurensningsloven § 48 Privatrettslig ansvar – Erstatning for forurensningsskader (fl. Kapittel 8) Ansvar etter kontrakt – mangelsansvar og forebygging (M & A) Offentligrettslige ansvarsregler (hovedtema)

4 Den som graver…. Tillatelse (godkjent tiltaksplan) (forurensningsforskriften kap. 2) Sikker byggetomt (pbl. § 68) Aktsom håndtering av overskuddsmasser

5 Forurensede overskuddsmasser
Utfylling på tomten Tillatelse Ikke farlig avfall Øvrige overskuddsmasser til godkjent mottak Urimelig ved høye bakgrunnsverdier SFT gir dispensasjon Endring av forskriften

6 De klassiske sakene Komplekse saker – initiativet hos SFT/FM
Forurensningsforbudet § 7 Forbudt å forurense egen eiendom, selv om den er forurenset fra før Undersøkelser Tiltak Hvor rent?

7 Nærmere om ansvarsplasseringen
”Den ansvarlige” Flere forurensere To momenter Tilknytning Gjennomføringsmulighet Grunneier er alltid i posisjon Eierløs grunn Ingen ansvarlige

8 Aktuelle problemstillinger
Lovlige utslipp tidligere – ulovlig tilstand i miljøet? Graving og byggearbeider Spredningsfare – deponi som forurenser naboeiendommen Helsefare Lovlig virksomhet etterlater forurensede masser Arv av forurensningsansvar? Det må gå en grense Ansvar for morselskap Oslo tingretts dom 25. april 2008

9 Sluttbehandlingsavgift:
Jord og løsmasser forurenset før er fritatt for avgift (Særavgiftsforskriften § 3-13 (1)) Godt incitament Dokumentasjon, delt avgift? Innblandingsgrad av annet avfall og væske

10 - Fagbokforlaget ”Praktisk miljørett”
Mer om emnet: - - Fagbokforlaget ”Praktisk miljørett” Foto SFT


Laste ned ppt "Forurenset grunn: Hvem har ansvaret for hva?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google