Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av byggavfall i Nord - Norge. 2 NESO som bransjeaktør -Jack Johnsen, kompetanseleder i NESO -NESO Bransjeorganisasjon for NordNorske byggentreprenører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av byggavfall i Nord - Norge. 2 NESO som bransjeaktør -Jack Johnsen, kompetanseleder i NESO -NESO Bransjeorganisasjon for NordNorske byggentreprenører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av byggavfall i Nord - Norge

2 2 NESO som bransjeaktør -Jack Johnsen, kompetanseleder i NESO -NESO Bransjeorganisasjon for NordNorske byggentreprenører -Etablert i 1986- 10 ansatte i administrasjonen -Kompetanse / Juridiske tjenester / Innkjøpsamarbeid -Har et omfattende kurs og skoleprogram med om lag 7000 deltakere på kompetansehevende aktiviteter siden -86 - Bedriftene -94 medlemsbedrifter (eiere) -Ca 3.000 ansatte og NOK 6MRD i omsetning i 2011 -De fleste er tradisjonelle utførende byggentreprenører

3 3 NESOs avfallskartlegging i Nord Norge NESOs kartleggingsundersøkelse i Nord Norge -Om undersøkelsen -Kompetanse blant utførende byggentreprenører i NN -Mengder og fraksjoner i Nord Norge / NESO -Konkurransesituasjonen i Nord Norge -Hva gjør NESO videre

4 4 Om undersøkelsen Overordnet målsetning Undersøkelsens overordnede målsetting er å gi NESO en konkret beskrivelse av avfallssituasjonen innenfor Bygg & anleggsbransjen generelt og spesielt innenfor NESO sin medlemsmengde. Metode kombinasjon av spørreundersøkelse, personlige intervjuer og innsamling og bearbeiding av statistisk materiale fra 54 deltakende bedrifter + dybdeintervju hos 12 bedrifter samt 4 avfallsselskaper / mottakere Dette har samlet gitt oss informasjon og oversikt over avfallssituasjonen i landsdelen.

5 5 Ledelsen i din bedrift kjenner til lover og regler for avfallshandtering i byggebransjen Kompetanse – lovverk for avfallshåndtering

6 6 Prosjektleder/øvrige ansatte i din bedrift kjenner til lover og regler for avfallshåndtering i byggebransjen Kompetanse – lovverk for avfallshåndtering

7 7 Prosjektleder/øvrige ansatte i din bedrift har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre avfallssortering på en effektiv måte? Kompetanse – kunnskap om avfallssortering

8 8 Prosjektledelsen kjenner til kravene (sorteringsgrad) ved kildesortering på byggeplass Kompetanse – kjennskap til krav ved kildesortering på byggeplass

9 9 Prosjektledelsen kjenner til kravene om miljøkartlegging ved riving og rehabilitering Kompetanse – kjennskap til krav om miljøkartlegging

10 10 Prosjektledelsen kjenner til kravene om avfallsplan Kompetanse - kjennskap til krav om avfallsplan

11 11 Prosjektledelsen kjenner til kravene om avfallsplan Kompetanse - kjennskap til krav om avfallsplan

12 12 Bedriften har opplevd problemer med å få godkjent avfallsplanen etter prosjektgjennomføring Kompetanse - kjennskap til krav om avfallsplan

13 13 Innen 5 år vil din bedrift sortere mer avfall enn i dag Kompetanse – forventninger om fremtiden

14 14 Din bedrift sorterer mesteparten av bygningsavfallet Kompetanse - Gjennomføring

15 15 Kostnadene til avfallshåndtering i din bedrift har økt de siste 5-7 år Kompetanse - Gjennomføring

16 16 Bransjen har et godt rykte i forhold til avfallssortering Kompetanse – Hvordan er omdømmet til bransjen

17 17 Jeg er fornøyd med min bedrifts avfallshåndtering Kompetanse – Hvordan er omdømmet til bransjen

18 18 Total avfallsmengde i Nord Norge I tabellen er hver fraksjonen vektet i % av fraksjonens totalmengde (Nord-Norge). Fraksjonens totalmengde er vektet i % av total avfallsmengde. Tall fra SSB 2010 2. Mengder i Nord Norge

19 19 2. Mengder i Nord Norge Mengder NESO

20 20 2. Mengder i Nord Norge Oppsummert Omsetning i millioner kr, samlet avfall i Tonn

21 21 Mengder i Nord Norge Oppsummert Avfallsmengdene i Nord-Norge beregnes totalt sett til 53.020 tonn. Isolert sett et betydelig anslag, dog lavere en landsgjennomsnittet. Avvik i sammenligning med landsgjennomsnittet skyldes kan bl.a skyldes en svært avvikene aktivitetsstruktur. Nybygging 33% mot 54 % i Nord-Norge Rehabilitering 35% mot 16 % i Nord-Norge Riving 32% mot 21% i Nord-Norge Avfallsmengden hos NESO-bedriftene utgjorde 12.200 tonn, dette tilsvarer ca 25 % av mengdene i Nord-Norge

22 22 Priser og konkurransesituasjonen i Nord Norge Det er i hovedsak vanlige standardprislister som benyttes ved levering/mottak av bygg og anleggsavfall i Nord Norge. De få store selskapene virker å ha egne avtaler, men den store mengden av små – og mellomstore selskaper leverer basert på standardpriser hos mottakerne. I områder med flere avfallsaktører virker det som om prisene er lavere, enn i områder med bare en aktuell mottaker. Beste avfallsavtale i NESO området ligger ca. 12 % lavere enn gjennomsnitt av standardpriser. Imidlertid er avtalepriser i Trondheim ca 60% lavere en beste avtalepris i nord…

23 23 Hva gjør NESO videre… Vi har kartlagt mengder, aktører i bransjen, kunnskap hos utførende og til en viss grad konkurransesituasjonen på «råvaren avfall» - hva nå? Avfall er en betydelig kostnad for våre medlemsbedrifter – vi ønsker renere fraksjoner, bedre utstyr og større konkurranse på mottak av avfallet. -TILTAK 1: NESO har engasjert seg i NHP - nettverket -TILTAK 2: Vi intensiverer kompetanseoverføring via våre 7 skoleprogram som er rettet mot alle nivå (lærling,bas,formann, anleggsleder, toppleder) -TILTAK 3: Jobber med nasjonale og regionale aktører med sikte på å inngå avtaler om mottak fra NESOs bedrifter -TILTAK 4: Returordninger via leverandører og samarbeidspartnere


Laste ned ppt "Kartlegging av byggavfall i Nord - Norge. 2 NESO som bransjeaktør -Jack Johnsen, kompetanseleder i NESO -NESO Bransjeorganisasjon for NordNorske byggentreprenører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google