Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- vi gir trygghet og overskudd- ”Det kan ikke skje meg noe………eller?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- vi gir trygghet og overskudd- ”Det kan ikke skje meg noe………eller?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 - vi gir trygghet og overskudd- ”Det kan ikke skje meg noe………eller?”

2 - vi gir trygghet og overskudd- Kunnskap Motivasjon Holdninger Mental oppvåkning Adferd Til å påvirke Gir Endrer Reduserer antall uønskede hendelser

3 - vi gir trygghet og overskudd- HELSE MILJØ OG SIKKERHET. ER DET VIKTIG? HAR DET NOEN PRAKTISK BETYDNING?

4 - vi gir trygghet og overskudd-

5

6

7 HMS er et praktisk fag!!!! ulykker brann og el.-sikkerhet ergonomi støv kjemikalier støy trivsel arbeidsgiveransvar opplæring gode rutiner

8 - vi gir trygghet og overskudd- Lover og forskrifter Regelverk Retningsvisende for hvordan vi ønsker at samfunnet skal fungere Endringer i lover og forskrifter kommer som følge av uønskede hendelser, og skal bidra til forbedringer

9 - vi gir trygghet og overskudd- HMS-lover: Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Produktkontrolloven Forurensningsloven Sivilforsvarsloven Genteknologiloven Strålevernloven Alle med underliggende forskrifter 9 Uaktuelt på gårdsbruk (I KSL under planteprod./miljøplan ) (f.eks., Inn på tunet )

10 - vi gir trygghet og overskudd- «Dokumentert opplæring» er nødvendig. Eksempel: Vask i fjøs. - Hva slags farer bør vi ta hensyn til?

11 - vi gir trygghet og overskudd-

12 12 Støy er uønsket lyd

13 - vi gir trygghet og overskudd- 13

14 - vi gir trygghet og overskudd- Støv i landbruket Mest aktuelle helseproblemer – KOLS (kronisk obstruktiv lungelidelse) Redusert FEV1 Vedvarende tung pust – Astma Ikke nødvendigvis redusert FEV1 utenom anfall Anfallsvis tung pust – ODTS (”Organic dust toxic syndrom”) Akutt (”toksisk feber” m.m.) Kronisk (”Bondelunge”) – Immunsvikt og kreft

15 - vi gir trygghet og overskudd- Verneutstyr. Er det viktig ?

16 - vi gir trygghet og overskudd-

17

18

19 Eksempler på uheldige situasjoner i landbruket..

20 - vi gir trygghet og overskudd-

21 Farlige maskiner……….

22 - vi gir trygghet og overskudd- Fallfarer……………

23 - vi gir trygghet og overskudd- Hvor skjer ulykkene…?


Laste ned ppt "- vi gir trygghet og overskudd- ”Det kan ikke skje meg noe………eller?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google