Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid

2 2 Innovasjon Norge Om Innovasjon Norge Virkemidler i landbruket Saksgang investeringsprosjekt Satsingsområder i landbruket Spørsmål

3 3 Innovasjon Norge Starta opp 1. januar 2004 Består av SND, Norges Turistråd, Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere Hovedkontor i Oslo Kontor i alle fylkene 40 kontorer i 34 land 700 ansatte Styreleiar Reidar Sandal Adm. direktør Gunn Ovesen Reidar ByeJørand Ødegård LundeHanne Refsholt

4 4 Bygdeutviklingsmidler Formål: Utvikling av tradisjonelt landbruk Utvikling av alternative næringer i tilknytning til landbruk Finansiering: Etablererstipend, utviklingsfase og etableringsfase Bedriftsutvikling Investeringer Tradisjonelt landbruk og nye næringer tilskudd og rentestøtte Generasjonsskifte

5 5 Lån til landbruksformål Formål Næringsformål investeringer, eiendoms- overdragelse, tilleggsareal Bolig ny og utbedring Vilkår Samme rente for alle Flytende rente, fast rente Rente fra 3,65% Pant i fast eiendom innenfor 90%

6 6 Risikolån landbruk Formål Investeringer ved utbygging, modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifte Vilkår Pantesikra toppfinansieringslån Max 5 millioner Rente januar 2012: 5,1% Særlig aktuell for samdriftsfjøs og anna bedriftsutvikling der pantegrunnlaget er anstrengt eller der man ønsker beholde mulighet for utvikling av enkeltbruka gjennom fortsatt ”ledig” pant

7 7 Saksgang investeringer/generasjonsskifte Kontakt landbrukskontoret Landbrukskontoret melder til IN Gjennomgang av prosjektene/retningslinjer Landbrukskontoret/IN kommer på besøk Beskjed om du bør søke Elektronisk søknad Kommunen som «mellommann» Tilsagnsbrev Start bygging

8 Retningslinjer 2012  Åpent for alle næringer  Generelle kriterier  Økonomi/kompetanse/gjennomføringsevne  Behov i markedet  Aktive Gårdsbruk  Kvinner og ungdom < 35 år  Økologisk  Driftsbygg i tre  Fornybar energi 8

9 9 Nytt i 2012  Maks tilskudd 900 000  Korntørker  Økologisk  Såkornkontrakt  Biodrivstoff  Samarbeid

10 10  Husdyrproduksjoner - endring lovverk/forskrifter  Grønnsaksproduksjon friland, frukt bær og veksthus  Gjødsellager og høytørke «Prioriterte tiltak» tradisjonelt jord- og hagebruk

11 « Ikke-prioriterte tiltak» Tradisjonelt jord og hagebruk  Tradisjonelle lager  Verksted  Redskapsrom  Mindre prosjekter  Kjøp av tilleggsareal 11

12 «Prioriterte områder» Nye næringer  Inn på tunet  Landbruksbasert reiseliv  Mat, produksjon og foredling  Bioenergi, samt nye foredlingsformer og anvendelse av trevirke 12

13 «Ikke-prioriterte områder» Nye næringer  Generell utleievirksomhet  Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, kennel  Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting  Handelsvirksomhet på innkjøpte varer 13


Laste ned ppt "Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google