Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid

2 Innovasjon Norge Om Innovasjon Norge Virkemidler i landbruket
Saksgang investeringsprosjekt Satsingsområder i landbruket Spørsmål

3 Innovasjon Norge Starta opp 1. januar 2004
Består av SND, Norges Turistråd, Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere Hovedkontor i Oslo Kontor i alle fylkene 40 kontorer i 34 land 700 ansatte Styreleiar Reidar Sandal Styreleiar, adm direktør og landbrukskompetanse i hovedstyret Reidar Bye, no SINTEF, tidlegare Norsk Skog Jørand Ødegård Lunde, bonde frå Valdres Hanne Refsholt, konsernsjef Tine Adm. direktør Gunn Ovesen Reidar Bye Jørand Ødegård Lunde Hanne Refsholt

4 Bygdeutviklingsmidler
Formål: Utvikling av tradisjonelt landbruk Utvikling av alternative næringer i tilknytning til landbruk Finansiering: Etablererstipend, utviklingsfase og etableringsfase Bedriftsutvikling Investeringer Tradisjonelt landbruk og nye næringer tilskudd og rentestøtte Generasjonsskifte Fremforhandlet over jordbruksoppgjøret -460 mil i tilskudd for 2013 (økning på 60 mil fra 2013) -1000 mil i rentestøtte økning på (30 mil fra 2012) IN får hvert år et oppdragsbrev fra Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold som inneholder tilskudd og rentestøtte og føringene for bruken av disse. Fylkesmannen får disse pengene fra LMD –og det er bestemt fra sentralt hold hvor mye som går til IN og hvor mye som beholdes hos Fylkesmannen. IN`s midler skal gå til bedriftsrettede tiltak Etablererstipend og bedriftsutvikling dreier seg stort sett om nye næringer/alternative næringer/bygdenæringer. Tilskudd på inntil 50 % av kostnadsgrunnlaget maks ,- for utvikling av forretningside/etablering av bedriften/ utvikling av bedrift – kun myke kostnader – altså ikke støtte til fysiske investeringer.

5 Lån til landbruksformål
Næringsformål investeringer, eiendoms- overdragelse, tilleggsareal Bolig ny og utbedring Vilkår Samme rente for alle Flytende rente, fast rente Rente fra 3,65% Pant i fast eiendom innenfor 90% Vi gjør ikke refinansiering – dvs at man ikke kan fornye lånet hos oss Fordel med lån inntil 90 % av verdigrunnlaget – lav rente Ikke finansieringsbevis – skal ikke være i konkurranse med andre banker siden vi er statsfinansiert- Ikke normal bank mht til saksbehandlingstid Fastrente 3,25 (1-2-3 år) 3,45 (5 år)

6 Risikolån landbruk Formål
Investeringer ved utbygging, modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifte Vilkår Pantesikra toppfinansieringslån Max 5 millioner Rente januar 2012: 5,1% -IN legger vekt på å være utløsende – dvs på prosjekter med stor risiko – og stort kapitalbehov – der man ikke får finansiering gjennom egen bank – kan det være muligheter i IN. Ønsker å være med å dele risikoen med andre banker – for eksempel 50/50 samfinansiering med annen bank – delt risiko – ønsker åpen dialog med annen bank – vi ønsker ikke å være en konkurrent. -Risikolån er et dyrere lån – men hvis det ikke finnes andre muligheter så er det et tilbud vi har. – må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Særlig aktuell for samdriftsfjøs og anna bedriftsutvikling der pantegrunnlaget er anstrengt eller der man ønsker beholde mulighet for utvikling av enkeltbruka gjennom fortsatt ”ledig” pant

7 Saksgang investeringer/generasjonsskifte
Kontakt landbrukskontoret Landbrukskontoret melder til IN Gjennomgang av prosjektene/retningslinjer Landbrukskontoret/IN kommer på besøk Beskjed om du bør søke Elektronisk søknad Kommunen som «mellommann» Tilsagnsbrev Start bygging Ring landbrukskontoret og diskuter prosjektet med rådgiver tidlig – vår førstelinjetjeneste. Landbrukskontoret melder inne til IN ved nyttår, straks over – hvilke investeringsprosjekter som kommer i 2013 IN vurderer rammene fra oppdragsbrevet fra Fylkesmannen/ retningslinjene vår og handlingsplanen fra fylkesmannen/og alle prosjektene som er innmeldt. Foretar så en «grovfordeling» på hvilke som faller innenfor utenfor retningslinjene/innenfor retningslinjene/og hvor stor utmåling vi kan gi mht rammene og antallet støtteberettigede for 2013. De som vurderes som støtteberettigede får et besøk på vinteren/våren – gjennomgang av investeringsplanene – tegninger – driftsplan – næringsoppgave – selvangivelse – prat rundt kjøkkenbordet. Rett og slett en realitetsprat om prosjektet ang økonomi og gjennomføring. Får beskjed om du bør søke –eller ikke, du har alltid en rett i å søke, men kanskje ikke alltid en fornuftig bruk av tida hvis du er langt utenfor rammene. Søknad sendes via landbrukskontoret som skriver sin uttalelse – søknad går videre til saksbehandler i IN for behandling Utbetalinger og andre saker som skal utføres – vi kommunen

8 Retningslinjer 2012 Åpent for alle næringer Generelle kriterier
Økonomi/kompetanse/gjennomføringsevne Behov i markedet Aktive Gårdsbruk Kvinner og ungdom < 35 år Økologisk Driftsbygg i tre Fornybar energi Tidligere har man lagt vekt på spesifikke næringer – 2012 – i utgangspunktet nå er åpent for alle Seminar Driftsbygg i tre

9 Nytt i 2012 Maks tilskudd 900 000 Korntørker Økologisk Såkornkontrakt
Biodrivstoff Samarbeid Inntil 30 % av godkjent kostnadsramme for prosjektet. Rentestøtte med ei ramme på Inntill

10 «Prioriterte tiltak» tradisjonelt jord- og hagebruk
Husdyrproduksjoner - endring lovverk/forskrifter Grønnsaksproduksjon friland, frukt bær og veksthus Gjødsellager og høytørke Investeringer i husdyrprod. som er nødvendig pga endringer i lovverk og forskrifter Innvesteringer i grønnsaker Investeringer og gjødsel og høy

11 «Ikke-prioriterte tiltak» Tradisjonelt jord og hagebruk
Tradisjonelle lager Verksted Redskapsrom Mindre prosjekter Kjøp av tilleggsareal

12 «Prioriterte områder» Nye næringer
Inn på tunet Landbruksbasert reiseliv Mat, produksjon og foredling Bioenergi, samt nye foredlingsformer og anvendelse av trevirke

13 «Ikke-prioriterte områder» Nye næringer
Generell utleievirksomhet Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, kennel Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting Handelsvirksomhet på innkjøpte varer


Laste ned ppt "Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med? Anders Melleby Fremmerlid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google