Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05 Nina Broch Mathisen direktør Innovasjon Norge Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05 Nina Broch Mathisen direktør Innovasjon Norge Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05 Nina Broch Mathisen direktør Innovasjon Norge Hordaland

2 2 Agenda • Om Innovasjon Norge • Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn • Mot en mer opplevelsesorientert økonomi • Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping • Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet • Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling • Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

3 3 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

4 4 Innovasjon Norge •Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap •Startet sin virksomhet 1. januar 2004 •Overtok virkemidlene fra SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. •Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 34 land. Hovedkontor i Oslo.

5 5 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

6 6 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

7 7 Ett sted å henvende seg – der næringslivet er Kontorer i alle fylker og i 30 land

8 8 Helhetlig tilbud ut fra kundenes behov •Innovasjon • Internasjonalisering •Profilering •Kompetansebasert finansiering •Rådgivning •Nettverkskobling •Markedsføring Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen FokusVirkemidler

9 9 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

10 10 • Informasjonssamfunnet • Da vi overlot mange av de hjernebaserte oppgavene til maskinene. Samfunnsutviklingen Samfunnsutviklingen har ført oss gjennom fire ulike ”stadier”: • Industrisamfunnet • Da vi overlot mye av muskelarbeidet til maskinene. • Jegersamfunnet • Da vi vandret rundt og spiste det vi fant. • Jordbrukssamfunnet • Da vi ble bofaste og begynte å dyrke jorda.

11 11 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

12 12 Mot en mer opplevelsesorientert økonomi • Varer og tjenester skal: • Gi opplevelse • Vekke behag • Skape identitet • Fra ”unique selling points” til at design og historie teller mer • SSB-tall viser at vi bruker mer penger på kultur og fritid enn på mat

13 13 Hva vil forbrukerne i fremtiden? Bilder: Terje Rakke/Nordic Life/IN og Gaby Buhle/IN

14 14 Kundene utvikler produktene og opplevelsene

15 15 Back to basic = Miljøbevissthet? + +

16 16 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

17 17 Richard Florida: ”The Rise of the Creative Class” • Fra mennesker flytter til bedriftene til bedriftene flytter etter menneskene • Nye målerverktøy: • The Gay Index • The Bohemian Index • The Melting Pot Index • 3T: • Teknologi • Talent • Toleranse

18 18 Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet En innovasjon kan være: • et nytt produkt • en ny produksjonsprosess • en ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne fram til helt nye markeder En innovasjon er en ide tiden er moden for Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

19 19 Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det Innovasjon

20 20 Design som strategisk virkemiddel Ved en stadig økende konkurranse om kundene er design et viktig virkemiddel Troverdighet, tillit, kvalitet og seriøsitet vil være sentrale elementer i kommunikasjonen mot kundene Kundene er mer kvalitetsbevisste på en totalopplevelse Behov for å differensiere seg i forhold til konkurrenter

21 21 Eksempel: ABB Resultat: en sterkstrømbryter til industrien, ble bedriftens største suksessprodukt på 20 år. Det nye produktet ble også 30 prosent billigere i produksjon enn forgjengeren. Økt internasjonal konkurranse og sviktende salg tvang ABB til nytenkning

22 22 Innovativ produksjonsmetode Kunst + ku = mer melk

23 23 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

24 24 Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling

25 25 Destinasjonsutvikling

26 26 ”Kulturindustri = fremtidens Tyssedal” Samarbeid mellom storindustrien i Odda og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Bygge produktet og besøksmålet Tyssedal • konferanser, mat, opplevelser og historie Nytt liv til verkstedet og smio knyttet til Tysso

27 27 Agenda Om Innovasjon Norge Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

28 28 Kjennetegn ved kulturnæringene • Urbane næringer • interaksjon mellom mennesker – stort nettverk • marked for produkt og tjenester som tilbys lokalt • nettverksorganisering • Innovative, lærende og arbeidsintensive • Kreative klynger • Prosjektbaserte • Lite fokus på forretningsutvikling • Kapitalsvake • Dårlig lønnsomhet

29 29 Kultur som en fremtidsrettet vekstnæring • Audiovisuell industri (film, spill, TV,radio, video/DVD) • Musikk • Design • Kulturbasert reiseliv • Matkultur og småskala landbruksproduksjon

30 30 Opplevelsesøkonomien i andre land • 9% av BNP • 10% av arbeidsstyrken • 8% av BNP • 3,1% av BNP • 3,6% av arbeidsstyrken • 16% av samlet eksport • 7,3% av privat omsetning • 12% av privat fulltidsarbeidende • 8% av BNP • 10% årlig vekst Kilde: Danmark i kultur- og opplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen. Vekst med vilje. Regeringen. Danmark. September 2003.

31 31 GAFFA (2004) • Bergens Rockeaktører (BRAK) og BIFF (Bergen Internasjonale Filmfestival) • Formålet er å styrke små bedrifter og stimulere til samarbeid på tvers av uttrykksform • Kompetanseheving og profilering av film- og musikkmiljøet • 5 lovende band fikk spille inn profesjonelle musikkvideoer Andreas Segrov Band

32 32 Kreative kulturnæringer

33 33 Kultur er en viktig drivkraft i lokal verdiskaping  Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i verdiskaping  Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling  Kultur som fremtidsrettet vekstnæring


Laste ned ppt "Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05 Nina Broch Mathisen direktør Innovasjon Norge Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google