Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05
Nina Broch Mathisen direktør Innovasjon Norge Hordaland

2 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

3 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

4 Innovasjon Norge • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap
• Startet sin virksomhet 1. januar 2004 • Overtok virkemidlene fra SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. • Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 34 land. Hovedkontor i Oslo.

5 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

6 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

7 Ett sted å henvende seg – der næringslivet er
Kontorer i alle fylker og i 30 land

8 Helhetlig tilbud ut fra kundenes behov
Fokus Virkemidler • Innovasjon • Internasjonalisering • Profilering • Kompetansebasert finansiering • Rådgivning • Nettverkskobling • Markedsføring Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen

9 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

10 Samfunnsutviklingen Jegersamfunnet Da vi vandret rundt og spiste det vi fant. Samfunnsutviklingen har ført oss gjennom fire ulike ”stadier”: Jordbrukssamfunnet Da vi ble bofaste og begynte å dyrke jorda. Industrisamfunnet Da vi overlot mye av muskelarbeidet til maskinene. Informasjonssamfunnet Da vi overlot mange av de hjernebaserte oppgavene til maskinene.

11 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

12 Mot en mer opplevelsesorientert økonomi
Varer og tjenester skal: Gi opplevelse Vekke behag Skape identitet Fra ”unique selling points” til at design og historie teller mer SSB-tall viser at vi bruker mer penger på kultur og fritid enn på mat

13 Hva vil forbrukerne i fremtiden?
Bilder: Terje Rakke/Nordic Life/IN og Gaby Buhle/IN

14 Kundene utvikler produktene og opplevelsene

15 Back to basic + = Miljøbevissthet? +

16 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

17 Richard Florida: ”The Rise of the Creative Class”
Fra mennesker flytter til bedriftene til bedriftene flytter etter menneskene Nye målerverktøy: The Gay Index The Bohemian Index The Melting Pot Index 3T: Teknologi Talent Toleranse

18 Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet
En innovasjon kan være: et nytt produkt en ny produksjonsprosess en ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne fram til helt nye markeder En innovasjon er en ide tiden er moden for Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

19 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å
gjøre noe med det Kreativitet er å skape noe nytt

20 Design som strategisk virkemiddel
Ved en stadig økende konkurranse om kundene er design et viktig virkemiddel Troverdighet, tillit, kvalitet og seriøsitet vil være sentrale elementer i kommunikasjonen mot kundene Kundene er mer kvalitetsbevisste på en totalopplevelse Behov for å differensiere seg i forhold til konkurrenter

21 Eksempel: ABB Økt internasjonal konkurranse og sviktende salg tvang ABB til nytenkning Resultat: en sterkstrømbryter til industrien, ble bedriftens største suksessprodukt på 20 år. Det nye produktet ble også 30 prosent billigere i produksjon enn forgjengeren.

22 Innovativ produksjonsmetode
Kunst + ku = mer melk

23 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

24 Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling

25 Destinasjonsutvikling

26 ”Kulturindustri = fremtidens Tyssedal”
Samarbeid mellom storindustrien i Odda og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Bygge produktet og besøksmålet Tyssedal konferanser, mat, opplevelser og historie Nytt liv til verkstedet og smio knyttet til Tysso

27 Agenda Om Innovasjon Norge
Utviklingstrekk fra jegersamfunn til drømmesamfunn Mot en mer opplevelsesorientert økonomi Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring

28 Kjennetegn ved kulturnæringene
Urbane næringer interaksjon mellom mennesker – stort nettverk marked for produkt og tjenester som tilbys lokalt nettverksorganisering Innovative, lærende og arbeidsintensive Kreative klynger Prosjektbaserte Lite fokus på forretningsutvikling Kapitalsvake Dårlig lønnsomhet

29 Kultur som en fremtidsrettet vekstnæring
Audiovisuell industri (film, spill, TV,radio, video/DVD) Musikk Design Kulturbasert reiseliv Matkultur og småskala landbruksproduksjon

30 Opplevelsesøkonomien i andre land
8% av BNP 10% årlig vekst 9% av BNP 10% av arbeidsstyrken 8% av BNP 3,1% av BNP 3,6% av arbeidsstyrken 16% av samlet eksport 7,3% av privat omsetning 12% av privat fulltidsarbeidende Kilde: Danmark i kultur- og opplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen. Vekst med vilje. Regeringen. Danmark. September 2003.

31 GAFFA (2004) Bergens Rockeaktører (BRAK) og BIFF (Bergen Internasjonale Filmfestival) Formålet er å styrke små bedrifter og stimulere til samarbeid på tvers av uttrykksform Kompetanseheving og profilering av film- og musikkmiljøet 5 lovende band fikk spille inn profesjonelle musikkvideoer Andreas Segrov Band

32 Kreative kulturnæringer

33 Kultur er en viktig drivkraft i lokal verdiskaping
Kunst og kultur som kilde til innovasjon og kreativitet i verdiskaping Kultur som strategisk faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling Kultur som fremtidsrettet vekstnæring


Laste ned ppt "Kultur som drivkraft i lokal verdiskaping KULTURdykk 05"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google