Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAS/PGS ved lokalgitt eksamen. 2 parallelle prosesser pågår 1.Tilpasning til lokal eksamen 2.Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) – Sentral.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAS/PGS ved lokalgitt eksamen. 2 parallelle prosesser pågår 1.Tilpasning til lokal eksamen 2.Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) – Sentral."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAS/PGS ved lokalgitt eksamen

2 2 parallelle prosesser pågår 1.Tilpasning til lokal eksamen 2.Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) – Sentral eksamen – Lokal eksamen – Nasjonale prøver – Kartleggingsprøver – Karakterstøttende prøver

3 Arbeidsskisse nytt grafisk design (uten korrekte tekster)

4 Tema 1 : Opprettelse av prøveperioder og prøver Tema 2 : Registrering av sensur og klageansvar Tema 3 : Påmelding av kandidater Tema 4 : Oppsett av eksamensarrangementer Tema 5 : Forslag på sensorer Tema 6 : Samallokering av fag og oppnevning av sensorer Tema 7 : Gruppering av sensorer og allokering av besvarelser Tema 8 : Skolenes eksamensarrangement Tema 9 : Karakterforslag og endelig karaktersetting Tema 10: Rapportering av karakterer til skolene Tema 11: Skolenes klagerutiner Tema 12: Klagebehandling Tema 13: Grunnlag for honorarutbetaling Tema 14: Arkiverings- og sletterutiner Tema 15: Bruk av PGS-D

5 Lokalt gitt SKRIFTLIG EKSAMEN Sentral oppgave Lokal oppgave

6 ROLLELISTE System- administrator UDIR Vigoadministrator Sensuransvarlig Klageansvarlig Sensor Klagenemds- medlem Skoleadministrator Prøveansvarlig på skolen Kandidat (elever og privatister)

7 Prøvetype Prøveperiode Prøver Etter denne prosessen er prøvene klare for at skolene kan melde på elever og at det kan tildeles ansvar for sensur

8 Sensuransvar og prøvearrangement Sensuransvar En eller flere Prøvearrangement En eller flere Prøvearrangement Ett eller flere fylker Sensuransvarlig Eksamens oppgave Eksamens dato En prøve En prøve Fag Eksamens dato Eksamens oppgave Sentral- gitt oppgave Lokal- gitt oppgave

9 Systemet må vite hvem som skal administrere sensuren for hvem innen det enkelte fag Det kan være rent lokalt innenfor fylket Eller flere fylker som samarbeider og har felles eksamensoppgave og eksamensdato.

10 Hvilket fylke administrerer sensuren og/eller klagebehandlingen for hvilke fylker i hvert av fagene.

11 Påmelding av kandidater manuelt i PAS... eller elektronisk via SAS Etterpåmelding mulig etter åpning av sensuransvarlig. Kontinuerlig oversikt

12 Sensuransvarlig registrerer eksamensdato og laster inn eksamensoppgave. For eksamener med sentralt gitt oppgave legges dette inn sentralt. Oversikt

13 Sensuransvar og prøvearrangement Sensuransvar En eller flere Prøvearrangement En eller flere Prøvearrangement Ett eller flere fylker Sensuransvarlig Eksamens oppgave Eksamens dato En prøve En prøve Fag Eksamens dato Eksamens oppgave Sentral- gitt oppgave Lokal- gitt oppgave

14 Personalia Lønnsrelaterte opplysninger Fagkompetanse Hvem som har foreslått Sensur-historikk

15 Samallokering av fag Sensorbehov Sensor- oppnevning Sensor oversikt

16 Gruppere sensorer 2 eller 4 Fordele påmeldte elevgrupper på sensorgrupper Automatisk eller manuelt Inhabilitet Oversikt

17 Brukernavn og passord fra PAS eller Feide Dagpassord Kandidatene gjennomfører Registrere fravær Prøveansvarlige kan levere for kandidaten Ekspedere papirbesvarelser

18 Konvertering til PDF Plagiatkontroll Forslag Endelig karakter Automatisk rapportering

19 Sensorene setter forslag hver for seg Bekrefter og ser deretter makkers forslag Setter endelig karakter Når sensor har bekreftet endelig karakter rapporteres automatisk til skolen. På skjerm og direkte til SAS

20 Klageknapp Kan også legge ved innskannet besvarelse. Følgebrev for papirforsendelser Før og etter frist

21 Oppnevning av klagenemder Klagekarakter og begrunnelse

22 Et regneark for videre bearbeiding Antall karakterer satt per fagkode

23 Etter1,5 år er arkivering et lokalt ansvar for skolene Sletting er et ansvar for Udir

24 Administreres gjennom PAS Hver fylkeskommune har eget område Fylkeskommunen styrer hvem som skal ha tilgang til den enkelte mappe. Hvert fag får egen mappe Samarbeid på tvers av fylker.


Laste ned ppt "PAS/PGS ved lokalgitt eksamen. 2 parallelle prosesser pågår 1.Tilpasning til lokal eksamen 2.Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) – Sentral."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google