Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asker videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asker videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asker videregående skole
Skriftlig eksamen 2014

2 Asker videregående skole
Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen – både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen på samme dag. Vitnemålsreglene fra UDIR legger føringer ved at det er regler for antall eksamener for at et vitnemål skal være gyldig.

3 Asker videregående skole
Trekk til eksamen Basis for trekk er fagsammensetningen slik den var i skolens database 1. februar. Alle elever i Vg3 skal trekkes – så sant mulig – i to skriftlige trekkfag. - Dersom ikke mulig må ett erstattes. Alle elever i Vg3 skal trekkes i ett muntlig trekkfag De fleste fag enten skriftlig eller muntlig Noen fag mulig for både skriftlig og muntlig

4 Asker videregående skole
Trekk til eksamen Alle elever i Vg2 skal trekkes til enten en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen. For Vg1 er det sentralt bestemt et omfang av eksamen. På Asker er det nærmere 60 elever som skal opp til enten en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.

5 Asker videregående skole
Kunngjøring av trekk Onsdag 15. mai kl for lokal og sentral eksamen. Dato for eksamensdager – se egen oversikt på hjemmesiden under fanen Regler og rutiner/ Eksamen.

6 Viktig før eksamensdagen
Asker videregående skole Viktig før eksamensdagen Sjekk status på PC’n – er den oppgradert? (Sjekk om du har MS Office 2010 eller tilsvarende) Sjekk at du har alle aktuelle programmer på plass (som I-finger, GeoGebra m.fl.) Husk at alle programmer må være mulig å kjøre uten tilknytning til nett!

7 Viktig før eksamensdagen
Asker videregående skole Viktig før eksamensdagen Alle filer og programmer du vil bruke må være lagret på din PC. Internett er stengt før du kommer på skolen på eksamensdagen. Du kan ikke ta med deg inn åpne Internettsider. Alt må være lagret på egen PC. Det kan være lurt å lage mapper som f.eks. heter Eksamensressurser og Eksamensbesvarelser. Ingen minnepinner, ingen eksterne harddisker.

8 Viktig på selve eksamensdagen
Asker videregående skole Viktig på selve eksamensdagen Møt i god tid – alle dager – det vil si senest kl Ha med PC – og lader! Ha PC’en avskrudd og ikke skru den på før du får beskjed om det. Du får – som vanlig – eget ark med lagrings- og innleveringsinformasjon, men reglene er litt annerledes ved eksamen enn ved lokale prøver. For sikkerhets skyld: ha alltid legitimasjon med deg.

9 Hjelpemidler ved eksamen
Asker videregående skole Hjelpemidler ved eksamen «Alle hjelpemidler tillatt» betyr: - Ikke kommunikasjon - Ikke internett - Ikke mobiltelefon Filer og bøker du vil ha tilgjengelig må være med før eksamen begynner. Du kan ikke supplere på noen måte etter at eksamen er begynt.

10 Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr
Asker videregående skole Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal være slått av og oppbevares i egen bag som settes på anvist plass

11 Oppgaven Du får oppgaven på papir.
Asker videregående skole Oppgaven Du får oppgaven på papir. Du får papir til å gjøre litt underveisnotater selv om du skal levere elektronisk.

12 Asker videregående skole
Besvarelsen - felles Bruk aldri ditt eller lærers navn eller initialer. Ikke på noen måte eller i på noe sted i besvarelsen skal det fremgå hvem du er, hverken i filnavnet, i topp- eller bunntekst eller i selve teksten. Pass spesielt på dersom du bruker Klipp og Lim fra gamle tekster.

13 Asker videregående skole
Besvarelsen - felles Alle ark skal ha topptekst med bestemte felt – se veiledningsarket for hver eksamensdag. Alle ark skal pagineres (dvs. sidene skal ha nummer).

14 Oppstart med PC Etabler lagring av fil med en gang!
Asker videregående skole Oppstart med PC Etabler lagring av fil med en gang! Pass på jevnlig mellomlagring – CTRL+S Lagre filen med utlevert eksamens-id og fagkode. Eksempel: ASK1234_NOR ASK1234: din id på utlevert ark eksamensdagen NOR1211: fagkoden for norsk hovedmål

15 Besvarelsen - papirinnlevering
Asker videregående skole Besvarelsen - papirinnlevering Bare for biologi, fysikk, kjemi og matematikk. Prøven er to-delt. Begge delene skal leveres som papirbesvarelse, men du kan benytte PC for del 2. Innlevering av del 1 kan begynne kl og må være gjennomført kl Sitt rolig og rekk opp hånden. - Kan forlenges med inntil 30 min for elever med utvidet tid. Du velger selv når du vil begynne arbeidet med del 2, men du får ikke tilgang til hjelpemidlene som er tillatt i del 2, før del 1 er innlevert.

16 Besvarelsen - papirinnlevering
Asker videregående skole Besvarelsen - papirinnlevering Omslagsarket skal ha oppgitt totalt antall ark. Når du er ferdig med del 2, sitt rolig og rekk opp hånden. Vaktene på rommet vil kontrollere at det du har levert er riktig utfylt – sitt rolig! Du får beskjed når du kan gå.

17 Oppstart – digital innlevering
Asker videregående skole Oppstart – digital innlevering Gjelder alle fag – unntatt biologi, fysikk, kjemi og matematikk. Du får en personlig pålogging til PGS – Utdanningsdirektoratets PrøveGjennomføringsSystem med ditt brukernavn og passord. Husk at for å komme på nett må du logge inn med ditt vanlige brukernavn og passord. Styringen av internett er slik at du når PGS hele tiden, og du kan derfor levere når du vil.

18 Besvarelsen – digital innlevering
Asker videregående skole Besvarelsen – digital innlevering Underveis i arbeider du i de programmene som du ønsker – så sant programmene er lovlige. Underveis lagrer du på PC’en. Når du er ferdig med besvarelsen og klar til å levere, lagrer du filen/filene og lukker de programmene du har brukt.

19 Besvarelsen – digital innlevering
Asker videregående skole Besvarelsen – digital innlevering Ekstra kontroll? - Det kan være lurt med en ekstra kontroll av filen som du tror du skal levere, er den som du har besvarelsen på. Det har hendt at elever har levert tomme filer! Start Utforsker, finn filen, dobbeltklikk på den slik at den åpnes og se om det er den som er den riktige filen. - Ja? Gå videre - Nei? Start leting etter den!

20 Besvarelsen – digital innlevering
Asker videregående skole Besvarelsen – digital innlevering Filen/filene med din besvarelse skal lastes opp til PGS. Etter vellykket opplasting, får du en kvittering fra PGS på skjermen din. Vent til kvitteringen har kommet på skjermen før du logger ut og pakker sammen. Når du har pakket sammen, kan du gå.

21 Asker videregående skole
Fusk – forsøk på fusk Fusk eller forsøk på fusk kan være: - å gi eller forsøke å gi eller formidle ikke tillatt hjelp til andre. - motta slik hjelp. - å ha eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgaven er delt ut.

22 Asker videregående skole
Fusk – og hva så? Forskrift til Opplæringslova: § 3-37 (utdrag) Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

23 Asker videregående skole
Fusk - og sensorer Dersom sensorer oppdager at det er kopiert tekster uten referanse til kilde eller ut over rammene for sitering av tekst, kan det regnes som fusk til eksamen. Sensorene har tilgang til internasjonal plagiatkontroll.

24 Asker videregående skole
Syk før eksamen Dersom du blir syk før eksamen og ikke blir frisk til eksamensdagen, må du skaffe deg legeattest. Legeattest må til skolen så raskt som mulig.

25 Asker videregående skole
Syk under eksamen Dersom du blir dårligere på selve eksamensdagen, be om å få kontakt med rektor/ass.rektor for nærmere avtale. Dersom eksamen må avbrytes, må du skaffe deg legeattest. Legeattest må til skolen så raskt som mulig.

26 For sent fremmøte Dersom du ikke rekker frem til Asker før eksamen har begynt, kan du bli avvist fra eksamen. Dersom dette skyldes forhold som du ikke rår over, f.eks. togstans, må du skaffe deg dokumentasjon på årsaken med tidsangivelser.

27 Vurdering av besvarelsene
Besvarelsen sendes – elektronisk eller som papir – til to uavhengige sensorer som gjør sine vurderinger av besvarelsen og noterer et forslag til karakter. Sensorene møtes 18. og 19. juni og fastsetter eksamenskarakteren. Karakterene overføres til skolen erfaringsmessig ettermiddagen den 19. juni og tilgjengelig på Skolearena senest 20. juni

28 Kopi av besvarelsen Bare for elever som har levert papirbesvarelse. - Skolen får tilbake besvarelsene i løpet av de første dagene etter kunngjøring av eksamenskarakterene. - Elever som ønsker det, kan få kopi av besvarelsen. - OBS! Det står ingen kommentarer e.l. fra sensorene på besvarelsen. Den ser akkurat ut som da du leverte den.

29 Ny eksamenskarakter og hva så?
Dersom eksamenskarakteren blir endret etter klage, lages det nytt vitnemål og det gamle vitnemålet blir annullert. Gjelder både når karakteren blir hevet og når den blir lavere. Gammelt vitnemål kan ikke brukes. Makuler derfor papirversjonen slik at du ikke ved en feil sender fra deg et ugyldig vitnemål. Dato for nytt vitnemål er ikke klar, men det er innen den utsatte fristen for innsending til Samordna Opptak.


Laste ned ppt "Asker videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google