Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Møte med TV og kontaktpersoner i Østfold Eilin Ekeland Forbundsleder September 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Møte med TV og kontaktpersoner i Østfold Eilin Ekeland Forbundsleder September 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Møte med TV og kontaktpersoner i Østfold Eilin Ekeland Forbundsleder September 2005

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Interne utfordringer n Økonomi z Hente inn underskudd z Etablere rutiner som gir bedre kontroll z Livet går framover! n Klare å stå samlet tross uenighet

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Utfordringer i samfunnet n New public management n Arbeidstakeres rettigheter n Arbeidsmarkedet n Ny helse- og sosiallov z Svak definisjon av kommunehelsetjenesten z Befolkningsrettet helsefremmende arbeid ikke med z Fysioterapi ikke skal-tjeneste z Fått signaler om at det ikke blir som fryktet!

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Egne prioriteringer n Offentlig godkjent spesialistordning z Nesten i mål, men byråkratiet tar tid! z Hva skal den inneholde? Hvor strenge krav? n Faglig ajourføring z Innhold? l Kunnskapsbasert praksis l Etikk l Refleksjon rundt egen praksis z Incitament? l Kvalitetsregister n Masterutdanninger z Nye på gang!

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Egne prioriteringer forts n Henvisningsprosjektet z En utrolig helsereform! z Mye informasjon som må på plass! n Handlingsplan fysisk aktivitet z Bidra til at egne medlemmer er opptatt av å fremme fysisk aktivitet z Synliggjøre fysioterapeuters rolle l Sentralt l Lokalt n Markedsføring

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ny regjering, bedre tider?? n Innsatsstyrt finansiering: Operasjon velges framfor trening z Arbeiderpartiet: l beste behandlingsmetoden benyttes. l blanding av rammefinansisering og innsatsstyrt finansiering l uenig med fordelingen 60/40 z Senterpartiet l forebyggingstankegangen og som prioriterer rehabilitering for de som er behandlet. l Et bedre samarbeid z SV l andelen ISF skal ned. l spesialisthelsetjenesten skal finansieres etter medisinske kriterier,

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Tittel Tekst Kursinfo

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse n Fedme: z Arbeiderpartiet: l Mer fysisk aktivitet z SV l Mer fysisk aktivitet z Senterpartiet: l Mer fysisk aktivitet, og andre tiltak n Skal vi bare se på dette, eller tilby oss?

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse n Grønn resept: z Arbeiderpartiet: l Fysioterapeuter må med z SV: l Ingen vits å videreføre uten fysioterapeuter med z Senterpartiet: l Fysioterapeuter skrive ut

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse n Kommuneøkonomi og rehabilitering z Arbeiderpartiet: l Alle må få rehabiliteringstilbud z SV: l Det må være en helhte i kommunen, sikret rehabiliteringsplasser z Senterpartiet: l Kommuneøkonomien må styrkes, mer rhabilitering

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse n Ny helse- og sosiallov (Bernt) z Arbeiderpartiet: l Behandling utføres av autorisert personell z SV: l Sikre fysioterapi i kommunene z Senterpartiet l Sikre høy kompetanse


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Møte med TV og kontaktpersoner i Østfold Eilin Ekeland Forbundsleder September 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google