Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.2010 Presentasjon Oppvekst og kultur • Georg Lønning Daglig leiar • Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun • Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.2010 Presentasjon Oppvekst og kultur • Georg Lønning Daglig leiar • Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun • Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.2010 Presentasjon Oppvekst og kultur • Georg Lønning Daglig leiar • Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun • Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg

2 Langevåg Bygdatun • Intensjonene var et bygg for bygdefolket • Stod ferdig i 2005 • Finansiert i hovedsak med aksjer av bygdefolket, og lokalt næringsliv • Tilskudd i fra Bømlo kommune på 8 mill som er ca 10% av investeringskost

3 Hva betyr Bygdatunet for Langevåg: • Et samlingspunkt • Et sted å være for ungdommen • Økt aktivitet i bygda • Økt variasjon i aktiviteter • Flere muligheter når det gjelder arrangementer

4 Hva består Bygdatunet av : • Idrettshall • Treningsrom • Kultursal • Ungdomsklubb • Skytebane • Kafé • Butikk • Bank • Legesenter • Tannlege • Fysioterapeut • Kontorer • Kino

5 Hvordan er Bygdatunet organisert: Bygdatunet er delt i Langevåg Idrettsbygg AS og Langevåg Bygdatun AS, butikken er seksjonert ut som egen del Langevåg Idrettsbygg AS • Idrettshall med 2 sett garderober • Skytebane med elektroniske skiver • Buldrerom • Ungdomslokaler • Samt del av fellesarealer Langevåg Bygdatun AS • Kontorer utleid til Eidesvik AS & Eidesvik Invest • Legesenter • Fysioterapeut • Tannlegekontor • Kafé • Kultursal • Bank

6 Langevåg Bygdatun AS • Antall ansatte 15 ( hel & deltid) • Driftsresultat per 30.09.10: 339.478 • Renteutgifter per 30.09.10: 275.986 • Resultat per 30.09.10 : 63.492 • Bank innskudd : 515.172 • Langsiktig gjeld: 8.293.947 ( hvorav 3.467.782 er Langevåg Idrettsbygg sin del av gjeld) • Kortsiktig gjeld: 1.233.429

7 Langevåg Idrettsbygg • Langevåg idrettsbygg er et selvstendig ikke kommersielt selskap • Selskapet eies i hovedsak av lag og organisasjoner • Alle lokalene som Idrettsbygg disponerer er berettiget tippemidler • I Idrettsbygg er det lagt ned betydelige mengder dugnad både under byggefasen og nå i driftsfasen.

8 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi Finansiering: Tippemidler, aksjer eigd av lag og organisasjoner, tilskudd og lån Drifts inntekter • Leieinntekter fra skole og idrettslag • Leieinntekter ved arrangement Status • 2009 underskudd på 476000,- • Hovedårsak til underskudd er finanskostnader pga lån som forskutterer tippemidler

9 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi Inge Ansatte • Driftsresultat per 30.09.10: - 22.063 • Renteutgifter per 30.09.10: 99.061 • Resultat per 30.09.10 : -121.124 • Bank innskudd : 162.274 • Langsiktig gjeld: 3.467.782 ( hvorav 1.460.000 er utestående tippemidler) • Kortsiktig gjeld: 571.236

10 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi Tippemidler : - Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002. - Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år. - Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive. skytebane 700000,- sosialrom 400000,- buldrerom 360000,- Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert med lån, noe som har påført selskapet betydelige finanskostnader

11 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi Tippemidler forts : Kriterier : *Holde fast på prioritering: Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som har stått lengst på lista men allikevel ikke fått utbetalt alle midler *Ferdige anlegg skal prioriteres: Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som pr i dag har stått ferdig lengst men allikevel ikke fått utbetalt alle midler *Anlegg som fremmer bredde i aktivitetstilbudet skal prioriteres Buldrerom, sosialrom og skytebane styrker bredden i anlegget

12 Langevåg Idrettsbygg Tippemidler : - Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002. - Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år. - Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive. skytebane 700000,- sosialrom 400000,- buldrerom 360000,- Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert med lån, noe som har påført selskapet betydelige finanskostnader

13 Langevåg Idrettsbygg – Driftstilskudd • Tildelt tippemidler i 2006 og 2007 på til sammen 2.650.000,- i juli/august • Forsinket utbetaling av tippemidler i 2006 og 2007 • Ikke utbetalt fra kommunen før i slutten av november samme år- • Påførte Langevåg Idrettsbygg ekstra renteutgifter på vel 85.000,- • Selv om vi fikk 8 mill i i tilskudd i ”si tid” og kommunen betaler årlig leie for idrettshall og ungdomsklubb, betyr ikke dette at kommunen har rett å påføre Idrettsbygg ekstrakostnader i forbindelser med sen utbetaling av tippemidler?

14 Langevåg Bygdatun AS Forskjellsbehandling ?: • Bremnes Il får gratis trening i hall for barn under 12 År • Bømlo IL og Rubb IL får Ikke. • Skal det ikkje være like vilkår for alle Idrettslaga i kommunen?

15 Langevåg Bygdatun AS og Langevåg Idrettsbygg AS Oppsummering : • Et flott bygg som skaper aktivitet og trivsel • Idrettsbygg har økonomiske utfordringer • Tippemidler: her må Idrettsbygg prioriteres! • Utgifter påført idrettsbygg av Bømlo Kommune må kompenseres for. • Like vilkår for alle idrettslag i kommunen når det gjelder trening i hall for de under 12 år

16 Langevåg Bygdatun AS Langevåg Idrettsbygg AS Takk for oss! Elin Tryti Jan Lodden Georg lønning


Laste ned ppt "23.11.2010 Presentasjon Oppvekst og kultur • Georg Lønning Daglig leiar • Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun • Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google