Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 1 - Effektiviseringspotensialet i samkommunen Innherred.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 1 - Effektiviseringspotensialet i samkommunen Innherred."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 1 - Effektiviseringspotensialet i samkommunen Innherred samkommune

2 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 2 Hva betyr effektivisering Jeg oppfatter effektivitet som et uttrykk for oppnådd resultat i forhold til innsats Samkommunen skal dermed bidra til at vi får mer igjen for innsatsen Innsatsfaktorer: Penger (tid, folk) og Kompetanse Det vil ikke være mulig å ta ut alle effektiviseringsgevinster i form av lavere kostnad, men vi skal alltid få mer for pengene

3 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 3 Beregna effektiviseringspotensiale Forstudie for interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (2001) indikerte at det burde være mulig å hente ut 15 mill i Stordriftsfordeler om kommunene hadde vært 1 kommune i stedet for 3. Målet vi har flagga (bl.a til KRD) er at vi skal prøve å ta ut en slik effekt uten sammenslåing!

4 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 4 Samkommuneforsøket er et politisk prosjekt Hensikten er å hente ut stordriftsfordeler som om vi var én kommune, uten å slå oss sammen.

5 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 5 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

6 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 6 Samkommunen er et verktøy for morkommunene Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud. Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

7 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 7 Organisasjonen ISK ca 240 medarbeidere Ca 200 årsverk Driftsbudsjett 2005 112,5 mill Næringsutvikling lagt til nytt felles selskap, Innherred Vekst as Fra 1.6.05 får samkommunen dessuten ansvar for servicekontor og arkiv

8 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 8 Lokalisering 2004 For helse-rehab og barn-familie er det vanskelig å se for seg full samlokalisering, men endringer er under utredning. Servicekontor og arkiv kommer inn 01.06.05. Arkiv blir nok samla en plass, men servicekontor blir i begge kommunene.

9 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 9 Delt arbeidsgiveransvar Den enkelte medarbeider har sitt tilsettingsforhold og stillingsvern i morkommunen. Personellet er stilt til disposisjon for ISK i prosjektperioden og er underlagt dennes styring og ledelse. Ansettelse skjer i morkommunen av ISK-leder i samarbeid med fagforening. Lønn fastsettes i samspill mellom ISK-leder og morkommunen. Mulig pga felles org.enhet (lønn-personal) og samarbeidsvillige fagforeninger.

10 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 10 Endring av ansattes oppmøtested: Samkommunestyret har vedtatt at skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaver for samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten.

11 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 11 Fordeling av kostnader pr kommune Korrigert for sosialhjelp Levanger, blir fordelinga 43/57

12 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 12 Vi vinner på Stordrift i innkjøp og planlegging Felles datasystemer Felles rutiner og reglementer Felles saksbehandling Spesialisering og arbeidsdeling Ta det beste ut av to forskjellige kulturer Overslag til ikke-ISK enheter Redusert ikke-verdiskapende rivalisering om arbeidsplasser mm

13 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 13 Noen effekter så langt Besparelser og bedre kvalitet administrasjon Mindre sårbarhet pga felles systemer Eksempel landbruk: Mindre folk – bedre hjelp til bøndene! Ledelse og ansatte i de to kommunene blir kjent og samkjørt Vi framstår som én, offensiv næringsregion Mye positiv omtale i riksmedia – gir litt stolthet

14 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 14 De ø konomiske resultatene etter 1 å r Regnskap 2004 I og med at begge kommune hadde tatt ut effekter på forhånd, bør en se på en litt lengre tidsserie

15 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 15 Økonomi pr innbygger

16 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 16 IKT pr innbygger

17 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 17 Organisasjon pr innbygger

18 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 18 Kemner pr innbygger

19 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 19 Landbruk pr innbygger

20 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 20 Plan,byggesak, oppm,miljø pr innb

21 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 21 Barn og familie pr innbygger

22 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 22 Helse- rehab. Pr innbygger

23 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 23 Styringskort for 2005 Vedtatt av samkommunestyret 7.4.2005

24 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 24 Erfaringer/utfordringer Det er krevende å ”fusjonere” uten å ”slå sammen” Utfordrende å takle behov for økt innsats (f.eks barnevern) når det er forventninger til sparing. Tar ikke ut effekter om en lar det være tvil i forhold til om ”det går over”. Det må jobbes aktivt i forhold til samling av fagfolkene for å unngå subkulturer Om ordningen blir permanent må arbeidsgiveransvaret ligge 100% samkommunen Vanskelig å se noen veg tilbake til to kommuner som gjør alt hver for seg! Bør få selskap av flere samkommuner

25 Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 25 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Administrasjonssjef Ola Stene – Innlegg konferanse, Røstad 14.04.2005 www.innherred-samkommune.no 1 - Effektiviseringspotensialet i samkommunen Innherred."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google