Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007 Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007 Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007 Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008

2 Røros Verneverdig by på UNESCOs liste Ca 5600 innbyggere Kommunalt vannverk, ca 3500 abonnenter 2-5 tilfeller av campylobacteriose årlig de siste 10 år

3 8. Mai 2007 8. mai 2007

4 Varsel 7. maiKommunelege 1 på Røros varslet FHI om 10-15 personer med akutt gastroenteritt i løpet av helgen. Mistenkte norovirus med smitte fra person til person. 8. maiMedia: ”farang” som farer over befolkningen… Rutinevannprøver tilfredsstillende 10. maiAnslag > 300 syke Dybdeintervju av 15 pasienter 11. maiCampylobacter jejuni isolert fra noen pasienter Koliforme i vannprøve tatt fra ledningsnettet 9. mai Første telefonmøte i etterforskningsgruppen Kloring av vannet iverksatt Spørreundersøkelse planlagt

5 Etterforskningsgruppen Kommunelege I på Røros: leder Mattilsynets Distrikts- og Regionkontor Røros kommune, vannverkseier FHI: rådgivende Hyppig telefonmøter –Koordinerte oppgaver og informasjon til publikum –Diskuterte problemer og nye funn –Skriftlig agenda og referat

6 Utbruddsetterforskningen Epidemiologisk –Dybdeintervju (jf. spørreskjema i smittevern 13) –Kohort studie (spesifikt spørreskjema) Mikrobiologisk –Vann- og avføringsprøver Miljø –Inspeksjon og vurdering av vannverket –Kartlegge hendelser i distribusjonssonen og rundt vannkilden

7 Kohortundersøkelse Øvre trykksoneNedre sone Abonnenter Røros vannverk 101 husstander valgt ut Informasjon om diarésymptomer fra alle husstandsmedlemmer Ett medlem spurt om mulige eksponeringer første uken i mai

8 Epidemiologisk undersøkelse Kohortstudie –Randomisert utvalg av vannverksabonnenter –Telefonintervjuer –Kasusdefinisjon Med diaré ELLER minst 2 av følgende symptomer i minst 2 dager 1.-14. mai 2007: –Kvalme –Oppkast –Magekramper eller magesmerter –Mye luft i magen (flatulens) –Blod i avføringen –Feber > 38 °C

9 Mikrobiologisk undersøkelse Avføringsprøver fra pasienter –Patogene bakterier, virus og parasitter Vannprøver tatt på ulike tidspunkt fra forskjellige steder –Fekale indikatorbakterier og campylobakter Campylobakterisolater testet genetisk

10 Undersøkelser av vannverket Øvre trykksone, via høydebasseng Nedre sone, Røros sentrum Samletank Hittersjøen Fysiske forhold og vannkvalitet Høydebassenget Ledningsnettet –Reparasjonsarbeider –Store vanntappinger over kort tid –Andre hendelser m. mulig årsakssammenheng

11 Resultater

12 Husstander per vannforsyningssone

13 Dato for innsykning blant medlemmer av 101 husstander i Røros Angrepsrate = 41% (102/248), ingen forskjell på øvre og nedre sone Anslått antall syke ca 1500 Start kohortstudie Forurensning/ smittetidspunkt

14 Angrepsrate og daglig vanninntak for 101 utvalgte husstandsmedlemmer, Røros dose-response  2 for trend = 8.1 p=0.004 n=42 n=36 n=18 n=5

15 Mikrobiologiske resultater Kliniske prøver –30/36 (83 %) positive for Campylobacter jejuni –28/30 (93 %) identisk genetisk profil (AFLP) Vannprøver –Koliforme bakterier og høyt kimtall påvist i 1 prøve fra distribusjonsnettet 9. mai –Campylobakter ikke påvist –Ukentlige rutineprøver OK, men ikke tatt 1. mai!

16 Miljøundersøkelser Godt beskyttet grunnvannskilde Bra og stabil vannkvalitet Distribusjonsnettet –Varierende alder (noe fra 1910) –Varierende materialkvalitet (300m treledning) –Stor lekkasjeprosent  innsug v trykkfall Ingen ”campylobacterkilde” identifisert

17 Hendelser

18 Arbeid på ledningsnett Beredskapsøvelse og trykkfall Hendelser relatert til innsykningstidspunkt Beredskapsøvelse og trykkfall

19 Var drikkevannet smittekilden? 1.Kohortudersøkelsen viste sterk sammenheng mellom vann fra Røros vannverk og diarésykdom. 2.Høyere angrepsrate blant de som drakk mye vann enn blant de som drakk lite vann. 3.Ingen av de som ikke hadde drukket vann fra springen ble syke. 4.Ingen andre felles eksponeringer ble identifisert blant de syke. 5.Utbrudd med så høy angrepsrate i løpet av så kort tid (nær 50 % i løpet av en uke), er stort sett alltid knyttet til drikkevann.

20 Tiltak for å hindre nye episoder Forebygge undertrykk og innsug –Unngå unødvendig kraftig uttak av vann –Oppgradere ledningsnettet –Tette lokk på brannventiler –Sikring av tilbakeslag –Rengjøring og sikring av høydebasseng Klorering v. planlagte arbeider på ledningsnettet Prøvetaking også på helligdager!

21 Konklusjon Drikkevann smittekilden – årsaksforhold? –Medvirkende faktor: lavtrykksepisode og muligheter for innsug på ledningsnettet Etterforskningen fungerte ryddig mht. rollefordeling og ansvar –Nyttig med kombinasjon av telefonmøter og e-post kommunikasjon Store konsekvenser for befolkningen og servicenæringen på Røros

22 TAKK! Kommunelege 1 Røros Helge Lund Helsestasjonen på Røros Mattilsynet DK Gauldal Jan Kåre Bjørkås Tore Forseth Merethe Valset Mattilsynet RK Steinkjer Knut Rønningen Røros vannverk Ingvar Estenstad Folkehelseinstituttet Irena Jakopanec Karin Nygård Line Vold Truls Krogh Georg Kapperud Traute Vardun Gaia lab AS Kvål Tine Meierier Øst, Tolga Mikrobiologisk laboratorium, St Olavs Hospital, Trondheim


Laste ned ppt "Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007 Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google