Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbrudd av matbåren sykdom i Tana 5.10.03 Aino Snellman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbrudd av matbåren sykdom i Tana 5.10.03 Aino Snellman."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbrudd av matbåren sykdom i Tana 5.10.03 Aino Snellman

2 Før det begynte... n foreskrift om meldeplikt i juli… n utbrudd? - flere tilfeller enn forventet - to eller flere tilfeller med antatt felles kilde n fin ny sameskole med moderne kjøkkenfasiliteter n fellesnordisk samisk ungdomsmøte i Tana

3 Legevakt på en rolig søndagmorgen... n Flere blitt magesyk på ungdomsmøtet, ønsker å snakke med vaktlegen n Tlf med ledere av organisasjonen n Flere syke kom til legevakt (toppen av en isberg...) n Rapport fra helsesøstern som hadde informert deltakere om egenbehandling av magesykdom n Besøk på sameskolen n Andre AMK-alarm...

4 Situasjonen om dagen n Ungdomer fra 14 år, de fleste rundt 20, syke barn uten foreldre langt fra hjemmet n Symptomer: smerte i magen, diare, kvalme, ikke feber, ikke oppkast, kortvarig sykdomsforløp n Spist gryterett, finnbiff, laget på skolekjøkken n Brudd på elementære kjøkkenhygieneprinsipper n Etterhvert ca 100/ 150 blitt syk n Lite toalettkapasitet n Lang vei hjem: buss, fly etc

5 Tankegang, spørsmål n Mest sannsynlig matbåren sykdom n Oppsporing? Prøver av mat spist n Prøver fra pasienter? n Behandling? Hvordan organisere dette for 100 personer? n Feltlasarett/ hjemreise? n Skal møtet avbrytes? n Hvem skal varsles? n Forhold til media?

6 Tiltak n intens søk på internet: matforgiftning, matbåren infeksjon; eget smittevernplan n Informasjon om drikking, hygiene, matlaging n Kasser av brus n Intervju av nøkkelpersoner om mat og sykdomsmønster n Møtet fortsatt, deretter raskest mulig hjem n Avføringsprøve og CRP av en pasient n Utdeling av Imodium til reisen n En gutt fik iv veskebehandling før avreise n Prøver av mat, begge retter n Pressemelding laget, ikke sent n Ingen strukturert intervju, men forespørsel om å levere senere deltakerliste med addresser, tlf n Valgte å ikke ringe Smittevernvakta

7 Meldinger samme kveld n Folkehelseinstituttet med skjema ”Varsel om utbrudd av smittsom sykdom” per fax n Fax til Næringsmiddeltilsyn, Vadsø n Fax til Fylkesmannen/ Fylkeslegen

8 Henvendelser etterpå n Masse telefoner, e-post og tekstmeldinger til ansvarlige i ungdomsorganisasjonen Davvi Nuorra om å samarbeide, levere deltakerliste n Tlf neste dag fra Fylkeslegen, Næringsmiddeltilsyn, om 2 dager fra Folkehelseinstitutt n Media spurte aldrig noe...

9 Samarbeid n Næringsmiddeltilynet/ veterinæren kom personlig dagen etter og hentet matprøver, tok over videre utredning og informasjon til skoler og ungdomsorganisasjonen n Folkehelseinstituttet tok over skriftlig strukturert intervju av møtedeltakere og videre epidemiologisk utredning av utbruddet

10 Prøvetaking Prøver av mat spist: Det fantes rester av både gryterett og finnebiff. I tillegg ble det tatt ut prøve av utilberedt finnebiff. Det ble funnet Bacillus cereus i gryteretten og Clostridium perfringens i ferdig finnebiff. Dette er to typer bakterier som har en egen evne til å danne sporer, det vil si at de går i dvale når forholdene blir dårlige (for eksempel under oppvarming). Når forholdene igjen blir bedre livner de til og danner toksiner som gjør mennesker syke. Laboratorieprøver av en pasient: CRP under 10 Avføringsprøve: salmonella neg shigella neg campylobakt neg yersinia neg calicivirus neg

11 Resultater fra laboratorieundersøkelsene av analysert mat. Resultater per gram kjøtt. Aerobe mikroorg. Bacillus cereusStaphylococcus aureus Clostridium perfringens Blodagar Gryterett – ferdiglaget 2,1 mill> 4 mill40040.000Blandingsflora (overvekst) Finnbiff- ferdiglaget 5500<100 2 mill1200 Finnbiff – råstoff460.000-<100

12 Skriftlig intervju av møtedeltakere/ Folkehelseinstituttet n Davvi Nuorra leverte adresser til 86 av 135 deltakere n Standardisert spørreskjema ble sendt ut til disse 86, med påminnelse om ca 2 måneder n Svar fra 59 personer (svarandel 69 %) n Svarandelen blant menn 57 %, blant kvinner 75 %.

13 Epidemikurve (måltider, innsykningstidspunkt og antall tilfeller)

14 Symptomer ved sykdomstilfeller SymtpomerN% Diaré5593 % Magesmerter4986 % Kvalme4858 % Feber4025 % Andre symptomer4124 % Oppkast4423 % Smerter ved avføring4022% Ledd/muskelsmerter4120 % Blod i avføring408 %

15 Konklusjoner n Tilberedning av måltider viste kritikkverdige forhold. n Langsom nedkjøling i stor gryte av kjøttet til gryterett og finnbiff gir gode vekstmuligheter. Gryteretten ble oppbevart natten over i romtemperatur. Mye transport av mat mellom forskjellige lokaler. n Det kliniske bildet er mest forenlig med en C. Perfringens-forgiftning. n Inkubasjonstida til C. Perfringens er forenlig med tidspunkt for eksponering. 96 % av kasusgruppen oppgir å ha spist finnbiff. Dette er den mest sannsynlige smittekilde. n Det kan imidlertid ikke utelukkes at enkelte av tilfellene er forårsaket av B. cereus fra gryteretten. Inkubasjonstida vil også i dette tilfelle være forenlig med tidspunkt for eksponering. n Det var ikke feil i råvarer av maten, men maten ble laget, oppbevart og transportert på feil måte som fororsaket epidemien.


Laste ned ppt "Utbrudd av matbåren sykdom i Tana 5.10.03 Aino Snellman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google