Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Bakgrunn Organisering Nettstedet Mål og tiltak Undervisning Publikasjoner Nettverk Eksterne oppdrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Bakgrunn Organisering Nettstedet Mål og tiltak Undervisning Publikasjoner Nettverk Eksterne oppdrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Bakgrunn Organisering Nettstedet Mål og tiltak Undervisning Publikasjoner Nettverk Eksterne oppdrag

2 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Bakgrunn 1980 - Innvandrerpedagogikk (to personer) ca. 1995 - Flerfaglig gruppe (fem – seks personer) 2000 - Innsatsområde (ti – tolv personer) 2004 - Innsatsområde på ny (over femten personer)

3 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Organisering 18 medlemmer fra fagområdene pedagogikk (7), norsk (5),KRL(4), engelsk (1) og samfunnsfag (1) Ledergruppe på tre personer (+ en økonomiansvarlig)

4 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Nettstedet Nettstedet

5 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Mål opprettholde og styrke en nasjonal spisskompetanse innenfor etablerte forskningsfelt, men også å utvikle forskning på nye områder konsolidere, videreutvikle og utvide et miljø for tverrfaglig forskning innenfor feltet utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud organisert og finansiert som oppdragsundervisning, nye studietilbud på bachelornivå i samarbeid med andre fagseksjoner ved HH og nye studietilbud på høyere grads nivå i samarbeid med andre institusjoner.

6 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Thor Ola Engen: Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og i samarbeid med Norges forskningsråd. Thor Ola Engen, Lars Anders Kulbrandstad og Sidsel Lied: Lærerutdanningens rolle i en flerkulturell nasjonsbygging Lise Iversen Kulbrandstad: Språkopplæring i den flerkulturelle skolen Lars Anders Kulbrandstad: Kulturmøte og språklig bevissthet Sidsel Lied: Elever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn PROSJEKTER

7 Sigrun Sand: Hvordan 4-åringene fra prosjekt gamle Oslo greier seg språklig i skolen". Finansiert av Læringssenteret/UFD. Tove Skoug: Tospråklige assistenter i barnehage; - hvem - hva – hvordan, - og hvorfor? En forstudie. Joar Aasen: Pedagogisk filosofi – en eksemplarisk historie. Arbeidstittel – lærebok for allmenn- og førskolelærerutdanningen

8 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Erna Gjernes: ”Hvordan bruker minoritetsspråklige elever og elever med norsk bakgrunn i grunnskolen litterære tekster i sitt identitetsarbeid?” Gunn Vedøy: ”Realisering av opplæring for minoritetselever i grunnskolen” Gunhild Randen: "Kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter” Norskseksjonen: ”Arbeid med litteratur i barnehagen i flerkulturelt perspektiv” Pedagogikkseksjonen: Feltet flerkulturell nasjonsbygging STIPENDIATSTILLINGER

9 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER - Kulturell identitet og regional utvikling”, Hamar 9.-11. januar 2002 - Minoritetselevers skoleprestasjoner”, Hamar 16.-18. september 2002 - ”How to close the gap?” Om minoritetselevers skoleprestasjoner - i samarbeid med Oslo kommune, skoleetaten (juni 2004) - Flerkulturell nasjonsbygging (høsten 2004) - Om somaliere som innvandrergruppe i Innlandet (høsten 2004) - Den første forskerkonferansen om norsk som andrespråk (høsten 2004) - 1905 – 2005: fra det monokulturelle til det flerkulturelle? (høsten 2005) KONFERANSER

10 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Undervisning PR. I DAG: flerkulturell pedagogikk (30 studiepoeng) omfattende kursvirksomhet, bl.a. i samarbeid med Oslo kommune, Eidsvoll kommune og fylkesmannen i Oppland UNDER OPPSTART: involvering i tre interne bachelorgrader bachelorstudium i tospråklig fagopplæring ECMA – European Counsellor for Multucultural Affairs – for lærere og skoleledere (30 studiepoeng) norsk språk og kultur for utenlandske studenter (60 studiepoeng)

11 UNDER PLANLEGGING: mastergrad i inkludering europeisk mastergrad i ”Inclusive education” nettbasert studium i flerkulturell pedagogikk

12 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Publikasjoner

13 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Nettverk Nordisk forening for pedagogisk forskning Nordisk nettverk for andrespråksforskning SONE (Sosiolingvistisk nettverk) ECMA (internasjonalt nettverk i veiledning i flerkulturelle spørsmål) EUMIE (internasjonalt nettverk i inkluderende opplæring) ALA (internasjonal forening for språkbevissthetsforskning)

14 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Eksterne oppdrag Departementer (evalueringer, fagplanarbeid m.m.) Universitetet i Bergen (II-er stilling, nettbasert studium) Oslo kommune (opplæring, rådgivning) Hedmark fylkeskommune (utredninger o.a.) ….

15 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Takk ! Thank you! Gracias! Danke! Kiitos! Merci! Köszönöm! Efkaristo! Cám ón! Asante! Giittus!


Laste ned ppt "Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER Bakgrunn Organisering Nettstedet Mål og tiltak Undervisning Publikasjoner Nettverk Eksterne oppdrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google