Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Bakgrunn Organisering Nettstedet Mål og tiltak Undervisning Publikasjoner Nettverk Eksterne oppdrag

2 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Bakgrunn Innvandrerpedagogikk (to personer) ca Flerfaglig gruppe (fem – seks personer) Innsatsområde (ti – tolv personer) Innsatsområde på ny (over femten personer)

3 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Organisering 18 medlemmer fra fagområdene pedagogikk (7), norsk (5),KRL(4), engelsk (1) og samfunnsfag (1) Ledergruppe på tre personer (+ en økonomiansvarlig)

4 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Nettstedet

5 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Mål opprettholde og styrke en nasjonal spisskompetanse innenfor etablerte forskningsfelt, men også å utvikle forskning på nye områder konsolidere, videreutvikle og utvide et miljø for tverrfaglig forskning innenfor feltet utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud organisert og finansiert som oppdragsundervisning, nye studietilbud på bachelornivå i samarbeid med andre fagseksjoner ved HH og nye studietilbud på høyere grads nivå i samarbeid med andre institusjoner.

6 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
PROSJEKTER Thor Ola Engen: Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og i samarbeid med Norges forskningsråd. Thor Ola Engen, Lars Anders Kulbrandstad og Sidsel Lied: Lærerutdanningens rolle i en flerkulturell nasjonsbygging Lise Iversen Kulbrandstad: Språkopplæring i den flerkulturelle skolen Lars Anders Kulbrandstad: Kulturmøte og språklig bevissthet Sidsel Lied: Elever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn

7 Sigrun Sand: Hvordan 4-åringene fra prosjekt gamle Oslo greier seg språklig i skolen". Finansiert av Læringssenteret/UFD. Tove Skoug: Tospråklige assistenter i barnehage; - hvem - hva – hvordan, - og hvorfor? En forstudie. Joar Aasen: Pedagogisk filosofi – en eksemplarisk historie. Arbeidstittel – lærebok for allmenn- og førskolelærerutdanningen

8 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
STIPENDIATSTILLINGER Erna Gjernes: ”Hvordan bruker minoritetsspråklige elever og elever med norsk bakgrunn i grunnskolen litterære tekster i sitt identitetsarbeid?” Gunn Vedøy: ”Realisering av opplæring for minoritetselever i grunnskolen” Gunhild Randen: "Kartlegging av minoritetsspråklige 6-åringers språkferdigheter” Norskseksjonen: ”Arbeid med litteratur i barnehagen i flerkulturelt perspektiv” Pedagogikkseksjonen: Feltet flerkulturell nasjonsbygging

9 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
KONFERANSER - Kulturell identitet og regional utvikling”, Hamar januar 2002 Minoritetselevers skoleprestasjoner”, Hamar september 2002 ”How to close the gap?” Om minoritetselevers skoleprestasjoner - i samarbeid med Oslo kommune, skoleetaten (juni 2004) - Flerkulturell nasjonsbygging (høsten 2004) - Om somaliere som innvandrergruppe i Innlandet (høsten 2004) Den første forskerkonferansen om norsk som andrespråk (høsten 2004) 1905 – 2005: fra det monokulturelle til det flerkulturelle? (høsten 2005)

10 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Undervisning PR. I DAG: flerkulturell pedagogikk (30 studiepoeng) omfattende kursvirksomhet, bl.a. i samarbeid med Oslo kommune, Eidsvoll kommune og fylkesmannen i Oppland UNDER OPPSTART: involvering i tre interne bachelorgrader bachelorstudium i tospråklig fagopplæring ECMA – European Counsellor for Multucultural Affairs – for lærere og skoleledere (30 studiepoeng) norsk språk og kultur for utenlandske studenter (60 studiepoeng)

11 UNDER PLANLEGGING: mastergrad i inkludering europeisk mastergrad i ”Inclusive education” nettbasert studium i flerkulturell pedagogikk

12 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Publikasjoner

13 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Nettverk Nordisk forening for pedagogisk forskning Nordisk nettverk for andrespråksforskning SONE (Sosiolingvistisk nettverk) ECMA (internasjonalt nettverk i veiledning i flerkulturelle spørsmål) EUMIE (internasjonalt nettverk i inkluderende opplæring) ALA (internasjonal forening for språkbevissthetsforskning)

14 Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER
Eksterne oppdrag Departementer (evalueringer, fagplanarbeid m.m.) Universitetet i Bergen (II-er stilling, nettbasert studium) Oslo kommune (opplæring, rådgivning) Hedmark fylkeskommune (utredninger o.a.) ….

15 Takk! Kiitos! Gracias! Thank you! Danke!
 Flerfaglig gruppe for   MINORITETSSTUDIER Kiitos! Giittus! Gracias! Cám ón! Thank you! Danke! Takk! Köszönöm! Efkaristo! Merci! Asante!


Laste ned ppt "Flerfaglig gruppe for MINORITETSSTUDIER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google