Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Les mer om plan og målarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Les mer om plan og målarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Les mer om plan og målarbeid

2 Tips om forpliktelse Ledelsen må Ta initiativ Igangsette
Klargjøre hensikt Forankre Organisere

3 Tips om leders engasjement
Bruk tid og ressurser på internkontrollarbeidet Informer de berørte Aktivt og sterkt personlig engasjement er nødvendig. Får ikke en vellykket innfasing uten et aktivt engasjement.

4 Rett grad av formalisert planlegging og målsetting?
Avveiningsspørsmål Husk på at det er forskjell på mindre og større virksomheter. Resultatet er det viktigste – etterlevelse av regelverk……!

5 Hvordan omsette krav til praksis?

6 4. Lag en plan med aktuelle tiltak
1. Få oversikt over akvakulturlovgivningens formål og krav 2. Fastsett mål for internkontrollarbeidet: Eksempel: Vår produksjon skal møte krav fra myndigheter. Internkontrollsystemet skal være på plass i løpet av 2005. Alle våre faste ansatte skal delta på faglig oppdatering i Etc……… 4. Lag en plan med aktuelle tiltak 3. Fastsett operasjonelle mål tilknyttet ytre miljø, dyrehelse og dyrevelferd: Eksempel: Lus skal telles … Antall tilfeller av rømt fisk skal være 0. etc NB! Mål og planarbeidet må ses i sammenheng med risikokartlegging med tilhørende tiltak. Noen steder vil også regelverket stille krav til driftsplaner, beredskapsplaner etc. Disse bør også sees i sammenheng internkontrollens planarbeid.

7 Tips: Lag SMARTE - mål S = spesifikke M = målbare
A = aksepterte/aktuelle R = realistiske T = tidsbestemte E = evaluerte/ etterprøvbare

8 Et eksempel Et mål – vi skal være verdens beste i forbedringsarbeid.
Et SMART mål – Vi skal innen desember i år innføre et avvikssystem.


Laste ned ppt "Les mer om plan og målarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google