Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20071 Prosjekt, copyright og personvern Kirsten Ribu 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20071 Prosjekt, copyright og personvern Kirsten Ribu 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20071 Prosjekt, copyright og personvern Kirsten Ribu 2007

2 Kirsten Ribu HiO 20072 Sentrale tema i Anvendt datastudiet er: Bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT- systemer

3 Kirsten Ribu HiO 20073 Det innebærer å være profesjonell å snakke med brukere å lage beskrivelser å beregne risiki og kostnader å kjenne til lover og regler å håndtere konflikter å forholde seg til etiske dilemmaer

4 Kirsten Ribu HiO 20074 Mål Bli bevisst – utvikle kritisk refleksjon: –grunnlag for beslutninger Oppleve brukersiden av datasystemer –Ikke bare programmere og lage Undersøke og analysere, begrunne og argumentere –Sammenfattes og presenteres i rapport

5 Kirsten Ribu HiO 20075 Reelle prosjekter i kurset KREM –presentasjon på torsdag Kontakt med brukere Intervju Dere må kjenne til hvordan man behandler personopplysninger, og lagrer innsamlede data

6 Kirsten Ribu HiO 20076 Arbeidsformer Prosjektarbeid –Arbeid i gruppe, under press Undersøkelser –Undersøkelse i bedrift/organisasjon (feltarbeid) Presentasjon – skriftlig og muntlig. –Argumentasjon og begrunnelse

7 Kirsten Ribu HiO 20077 Personvern Personopplysningsloven gir en rekke rettigheter i forhold til opplysninger om en selv. Et hovedprinsipp i personopplysningsloven er at man i større grad skal ha kontroll med opplysninger om seg selv: –den enkelte skal informeres –Innsynsrett –strenge krav til når personopplysninger skal kunne brukes.

8 Kirsten Ribu HiO 20078 Informasjon og innsyn DU skal få informasjon fra den som vil registrere deg. Når en gir fra seg personopplysninger til en virksomhet (behandlingsansvarlig), skal man få vite –hvem som samler inn opplysningene, –hva de skal brukes til, –om de vil bli utlevert til andre - og hvem det i så fall er.

9 Kirsten Ribu HiO 20079 Personvern Personvernlovgivningen skal begrense innsamling, bruk og salg av personlig informasjon Interenett gjør det feks mulig å samle inn og selge infromasjon via registrerings- og utfyllingsskjemaer på websider. www.datatilsynet.no - Lov om personvernwww.datatilsynet.no

10 Kirsten Ribu HiO 200710 Hvem har rett til å bruke fødselsnummeret? Fødselsnummeret ble innført for å dekke det offentliges behov for å skille enkeltmennesker fra hverandre. I tillegg har en del private og offentlige virksomheter fått lovhjemmel til å bruke nummeret. Imidlertid kan også andre be om å få fødselsnummeret.

11 Kirsten Ribu HiO 200711 Fødselsnummeret Datatilsynet har gitt blant annet sykehus og kredittopplysningsforetak rett til å bruke fødselsnummer. Sykehusene må være sikre å på at de gir behandling til rett person. Kredittopplysningsforetakene bruker fødselsnummeret til å skille enkeltmennesker med samme navn fra hverandre.

12 Kirsten Ribu HiO 200712 Samtykke I mange tilfeller er det ikke lov å bruke informasjon om den enkelte uten at man ber om lov først. Samtykket er en godkjenning. Har man først gitt samtykke til at opplysningene brukes, skal det mye til før Datatilsynet stopper bruken hvis den ellers følger lovens krav. Samtykket skal være frivillig, uttrykkelig og informert.

13 Kirsten Ribu HiO 200713 Noen ord om å skrive norsk Mye dårlig språk. Bruk spell-checker! Pass på orddelingen!

14 Kirsten Ribu HiO 200714 Noen ord om CD butikken Mye bra design, bruk av stilark – obligatorisk! Manglende use case beskrivelser For mange use case i modellen

15 Kirsten Ribu HiO 200715 Notasjon: Use case diagrammet Use case modell = Use case diagram + Use case beskrivelser Aktører og bruksmønster

16 Kirsten Ribu HiO 200716 Use case beskrivelse ’Svar på spørreskjema’ Aktør: Deltaker Trigger: Deltaker velger å svare på undersøkelsen 1.Systemet viser spørreskjemaet 2.Deltaker svarer på spørsmålene 3.Systemet sjekker om alle spørsmålene er besvart 4.Deltaker bekrefter svarene 5.Systemet sender skjemaet og genererer en kvittering Variasjoner: 3a. Alle spørsmål er ikke besvart 1. Systemet ber deltaker fylle ut resten av spørsmålene 2. Extend use case ’Fortsett senere’

17 Kirsten Ribu HiO 200717 Noen ord om etikk og profesjonalitet

18 Kirsten Ribu HiO 200718 Anvendt etikk Anvendt etikk er refleksjoner rundt hva som er rett og galt i forhold til en konkret sak, som for eksempel –Abort –forskning på ubefruktede egg –kloning (medisinsk eller bio-etikk)

19 Kirsten Ribu HiO 200719 Moralske sannheter Finnes det moralske sannheter? For eksempel slike sannheter som aksepteres av mange, uavhengig av kultur og religion: –Menneskerettighetene –Naturlover: menneskers mulighet til å utvikle det potensiale og de evner vi er gitt –Gjerninger som skaper fred og harmoni mellom mennesker

20 Kirsten Ribu HiO 200720 Å handle moralsk Det er ikke alltid et spørsmål om å avgjøre hva som er godt eller dårlig Noen ganger fristes vi til å gjøre noe, selv om vi vet det ikke er riktig (snike på trikken etc….) Det er noe som heter ’bondevett’, sunn fornuft, ’common sense’ Men: ’Common sense is not so common’

21 Kirsten Ribu HiO 200721 Eksempel på forsvar av det gode Klassisk eksempel: Å hjelpe an gammel dame over veien. En bekjent sier: ’Hvor kaste bort tiden din på slikt? Du har viktigere ting å gjøre’. Problemet: Du må forsvare din gode gjerning. Men gjerningen er god – i seg selv – Uten kvalifikasjoner

22 Kirsten Ribu HiO 200722 A snu på flisa: Hvorfor må man forsvare sine gjerninger? Hypotese: Enron-skandalen i USA –Tall ble manipulert ved hjelp av regnskapsansvarlige, sjefene og folk på innsiden kom seg unna med stort utbytte før det hele kollapset, og vanlig folk tapte alt. Hva om de ansvarlige hadde sagt: Nei, det er galt, vi er ikke med på det! Uten videre forklaring.

23 Kirsten Ribu HiO 200723 Hva er dagens situasjon? Flere store selskaper blir presset til å handle moralsk De må ta etikk på alvor som en del av bedriftskulturen Etikk settes høyere enn profitt - holdningsendring Korrupsjon avdekkes raskere (jfr Oslo kommune) Innsikt: God moral betaler seg i lengden!

24 Kirsten Ribu HiO 200724 Korrupsjon i Norge Ullevål sykehus: Ingen korrupsjonsinvolverte selskaper får oppdrag –kaster ut jukserne www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article16106 43.ecekaster ut jukserne www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article16106 43.ece –UllevålvarslerenUllevålvarsleren –Vannverkskandalen på RomerikeVannverkskandalen på Romerike Flere eksempler…..?

25 Kirsten Ribu HiO 200725 Det ble jukset litt med fundamentet

26 Kirsten Ribu HiO 200726 Litt om ansvar og plagiat

27 Kirsten Ribu HiO 200727 Hvor er fokus Hva vi burde gjøre = plikt Handle i tråd med moralske anbefalinger og regler.

28 Kirsten Ribu HiO 200728 Kulturforskjeller Ulike samfunn har ulike holdninger til hva som er rett og galt Rett og galt varierer med tid og sted Hva med nedlasting av musikk? –Antropologer har forsvart en kulturs rett til å beholde tradisjonene –Kulturelle forskjeller angående sannferdighet, tyveri og fusk:

29 Kirsten Ribu HiO 200729 Eksempel Spørsmål om hvor fort man har kjørt etter at det er skjedd en ulykke (hvor mange ville oppgi lavere hastighet) –90% av alle nordmenn innrømmet riktig hastighet –Bare 10 % ’jugoslaver’ gjorde det Kilde: (Ethics for the Information age. Michael Quinn)

30 Kirsten Ribu HiO 200730 Copyright-bestemmelser Ukeoppgave: Hva er copyright? Hva er Digital Rights Management? (DRM) Hvilke hensyn må vi ta når vi lager nettsteder mht –Bruk av andres bilder? –Bruk av andres tekst?

31 Kirsten Ribu HiO 200731 SCRUM forelesningen Mange var ikke til stede Alle må orientere seg om innholdet i SCRUM Ukeoppgave: –Beskriv metoden SCRUM. Sammenlign den med vannfallsmetoden (fossefallsmetoden) og RUP. Hva er de største forskjellene? Hva er fordeler og ulemper med metoden? –Gruppeinnlevering innen 1. oktober under ukeoppgaver/innlevering.


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20071 Prosjekt, copyright og personvern Kirsten Ribu 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google