Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu - HiO - 20071 Personvern, anonymitet, ytringsfrihet. A Gift of Fire Kapittel 5 Kirsten Ribu 28.08.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu - HiO - 20071 Personvern, anonymitet, ytringsfrihet. A Gift of Fire Kapittel 5 Kirsten Ribu 28.08.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu - HiO Personvern, anonymitet, ytringsfrihet. A Gift of Fire Kapittel 5 Kirsten Ribu

2 Kirsten Ribu - HiO I dag:  Personvern  Anonymitet på Internett  Datakriminalitet og ‘cybercrime’  Ytringsfrihet

3 Kirsten Ribu - HiO Gruppepresentasjon

4 Kirsten Ribu - HiO Privatliv? I Cyberspace?  Personvernlovgivningen skal begrense innsamling, bruk og salg av personlig informasjon  Interenett gjør det feks mulig å samle inn og selge infromasjon via registrerings- og utfyllingsskjemaer på websider.  Hvilke rettigheter har du?   Lov om personvern

5 Kirsten Ribu - HiO Dine rettigheter  Personopplysningsloven gir en rekke rettigheter i forhold til opplysninger om en selv.  Et hovedprinsipp i personopplysningsloven er at man i større grad skal ha kontroll med opplysninger om seg selv.  Kontrollen ønsker man å oppnå blant annet ved at den enkelte skal informeres Innsynsrett strenge krav til når personopplysninger skal kunne brukes.

6 Kirsten Ribu - HiO Samtykke  I mange tilfeller er det ikke lov å bruke informasjon om den enkelte uten at man ber om lov først.  Samtykket er en godkjenning. Har man først gitt samtykke til at opplysningene brukes, skal det mye til før Datatilsynet stopper bruken hvis den ellers følger lovens krav.  Samtykket skal være frivillig, uttrykkelig og informert.

7 Kirsten Ribu - HiO Informasjon og innsyn  Man skal få informasjon fra den som vil registrere en.  Når en gir fra seg personopplysninger til en virksomhet (behandlingsansvarlig), skal man få vite hvem som samler inn opplysningene, hva de skal brukes til, om de vil bli utlevert til andre - og hvem det i så fall er.

8 Kirsten Ribu - HiO Innsamling av opplysninger  Man skal også få vite om det er frivillig å gi fra seg opplysningene  hvor lenge personopplysningene vil bli behandlet eller oppbevart.  Informasjonen skal gis uoppfordret.  Dette gjelder også om det samles inn opplysninger om en fra andre.

9 Kirsten Ribu - HiO Retting av feil, sletting og sperring  Man kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger blir rettet  I utgangspunktet skal virksomheten selv rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.  Det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil.  Datatilsynet anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten om noe er feil.

10 Kirsten Ribu - HiO Datatilsynets oppgaver  Datatilsynet er et tilsyn og et ombud for personvern i Norge. Datatilsynet skal holde seg orientert og informere om den nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger, og om de problemene som knytter seg til slik behandling. Datatilsynet skal identifisere farer for personvernet og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses. Deltakelse i råd og utvalg er derfor en viktig del av Datatilsynets arbeid. Også som høringsinstans i saker som kan ha en personvernmessig konsekvens har Datatilsynet innflytelse på samfunnsutviklingen.

11 Kirsten Ribu - HiO Bruk av fødselsnummer  Fødselsnummer kan bare brukes når det er saklig behov, og når det er umulig å oppnå tilfredstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, medlems- eller kundenummer. (Personopplysningsloven § 12)Personopplysningsloven § 12

12 Kirsten Ribu - HiO Hvem har rett til å bruke fødselsnummeret? - Lovhjemmel eller konsesjon  Fødselsnummeret ble innført for å dekke det offentliges behov for å skille enkeltmennesker fra hverandre.  I tillegg har en del private og offentlige virksomheter fått lovhjemmel til å bruke nummeret.  Imidlertid kan også andre be om å få fødselsnummeret.

13 Kirsten Ribu - HiO Fødselsnummer  Datatilsynet har gitt blant annet sykehus og kredittopplysningsforetak rett til å bruke fødselsnummer.  Sykehusene må være sikre å på at de gir behandling til rett person.  Kredittopplysningsforetakene bruker fødselsnummeret til å skille enkeltmennesker med samme navn fra hverandre.

14 Kirsten Ribu - HiO Kamera- overvåkning

15 Kirsten Ribu - HiO Kameraovervåking  Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Slik overvåking er derfor lovregulert.

16 Kirsten Ribu - HiO Kameraovervåking  Dersom kameraovervåkingen ikke er nødvendig, er den heller ikke lovlig.  Kameraovervåking skal normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen minimeres gjennom alternative tiltak.  Datatilsynet har laget en veileder som gjennomgår når det er lov å overvåke med kamera.

17 Kirsten Ribu - HiO Biometriske pass - Personvernet er ikke tilfredsstillende ivaretatt  Datatilsynet mener personvernet ikke er tilfredsstillende ivaretatt ved innføringen av biometriske pass i Norge.  Tilsynet har nå oversendt et notat til Justisdepartementet der de personvernmessige problemene med passene belyses nærmere.

18 Kirsten Ribu - HiO Teknologi og anonymitet  Anonymitet: Muligheten til å sende en melding uten å vise sin identitet  Kan misbrukes, fordi man ikke er sporbar  Informasjonsteknologi som brukes p å Internett er: Cookies Global Unique Identifiers (GUIDs)

19 Kirsten Ribu - HiO Cookies  Cookies er sm å filer som skrives til harddisken n å r man bes ø ker en webside  Legitim bruk av cookies er registrering av informasjon for framtidig bruk – feks sider som bruker handlekurver: “ shopping carts ”  Mindre akseptabel bruk er reklamefirmaer som logger en brukers nettsurfing og legger reklame p å websider brukeren kommer til å bes ø ke

20 Kirsten Ribu - HiO Eksempler p å Cookies

21 Kirsten Ribu - HiO Beskytt deg online  Surf anonymt gjennom eller cloak.com cloak.com  Avinstaller cookies i nettleseren  Viktig! Si til barna at de ikke skal gi fra seg personlig informasjon til fremmede på nettet  Ved spørreskjemaer og registrering på nettet: Sjekk om at skjemaene har en forsikring om personvern!

22 Kirsten Ribu - HiO Besytt deg på jobb  Organisasjoner overv å ker ansattes nettbruk: Ulovlig!  Å rsaker: Redsel for avsl ø ring av firmahemmeligheter Effektivitetskrav (ikke surfing i arbeidstiden)  Mange st ø rre organisasjoner overv å ker de ansattes bruk av telefon og nettsurfing

23 Kirsten Ribu - HiO Regler på jobb: 1. Ikke bruk telefonen til private samtaler 2. Ikke bruk jobb- mailen til private meldinger 3. MSN ? Hva mener dere?

24 Kirsten Ribu - HiO Datakriminalitet  Kategorier: Tyveri av identitet Virus Hacking og ødeleggelse Barneporno Bruke andres maskiner til feks hacking eller utsending av spam

25 Kirsten Ribu - HiO Spam  Masseutsendelse  Lovlig eller ulovlig?  Hvordan kan det bekjempes?  Forslag: Filtrering Identifikasjon av avsender Inneholde en gyldig e-post adresse fra avsender Falske emnefelt må være forbudt

26 Kirsten Ribu - HiO Tyveri av identitet  Når man har nok informasjon om en person til å opprette et kredittkort i den personens navn Personinfo: Navn, adresse, personnummer etc.  Store problemer for dem som blir frastjålet identiteten

27 Kirsten Ribu - HiO Ytringsfrihet  Nazism exposed  mexposed/index.php mexposed/index.php  Viser fram nazistene ……

28 Kirsten Ribu - HiO Gisle Hannemyr: - Billigere å nekte en ytring enn å hyre en advokat  ebObjects/avis.woa/w a/visArtikkel?id=1192 1&del=uniforum ebObjects/avis.woa/w a/visArtikkel?id=1192 1&del=uniforum Private nettverter er ikke nødvendigvis opptatt av ytringsfriheten, men av å redusere risiko. Det er billigere å nekte en ytring som er på kanten enn å hyre en advokat for å få den rettslig vurdert

29 Kirsten Ribu - HiO elGoog  m/index.cgi m/index.cgi  Kina-problemet

30 Kirsten Ribu - HiO Oppgaver  A Gift of fire: 5.2, 5.5, 5.7  Om Spam: 5.24


Laste ned ppt "Kirsten Ribu - HiO - 20071 Personvern, anonymitet, ytringsfrihet. A Gift of Fire Kapittel 5 Kirsten Ribu 28.08.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google