Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP
Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP En presentasjon utarbeidet av Utvalg for legehelse, v. Finn Nilsson, Moss – november 2012

2 Helsetjeneste/helsehjelp for leger
Sporadisk fra 1985 Systematisk fra 1993 Lege-for-lege-ordningen Støttekollegaordningen Ikke behandling, ikke resepter. Samtalepartner og rådgiver Villa Sana – rådgivning, ukeskurs Kollegastøtte-presentasjon-2012:

3 Legers helse I “Legekårsundersøkelsen” rapporterte ca. 1/6 av legene trivselsproblemer, problemer med jobb, problemer hjemme, motivasjonsproblemer, tretthet, mestringsproblemer, senket stemningsleie Tverrsnittsundersøkelse, dvs. flere enn 1/6 rammes i legers livsløp Kollegastøtte-presentasjon-2012:

4 Legers helse Somatisk helse blant leger er omtrent som i øvrig befolkning Visse psykiske lidelser er overrepresentert Leger er sjeldnere sykmeldte og anvender primærhelsetjenesten sjeldnere enn øvrig befolkning Selvbehandling, “shopping” vanlig Rusproblemer alkohol medikamenter Suicidalitet Kollegastøtte-presentasjon-2012:

5 Generell helsestatus og somatisk helse
USA: Kvinnelige leger har bedre helseatferd enn amerikanske kvinner for øvrig Norge: Mannlige leger har bedre fysisk funksjonsnivå sammenliknet med andre akademiske grupper, men lavere vitalitet og sosial fungering Kvinnelige legers helse er som hos andre akademikere Legekårsundersøkelsen: mer stressrelaterte lidelser blant kvinnelige leger enn hos mannlige leger Kollegastøtte-presentasjon-2012:

6 Psykiske lidelser og rusmisbruk
Selvrapporterte psykiske problemer oftere rapportert hos leger enn hos den øvrige befolkningen Alkohol og selvbehandling med vanedannende medisiner – “stress-mestring” Leger som innlegges i psykiatriske institusjoner har ofte rusmisbruk Komorbiditet depresjon-rusmisbruk-suicid Kollegastøtte-presentasjon-2012:

7 Leger er sjeldnere sykmeldte enn andre akademikergrupper
Utstrakt selvbehandling, selvhenvisning, korridorbehandling, selvmedisinering Kollegastøtte-presentasjon-2012:

8 Lege-for-lege-ordningen
Lege-for-lege-ordningen består av leger med spesiell kompetanse i forhold til å behandle kolleger Leger må selv velge lege-lege og dette godtas som regel utenfor fastlegeordning Leger bruker også fastlegen, men er nok mer kresne enn gjennomsnittspasientene når det gjelder valg av fastlege. Legers foretrukne fastleger har ofte fulle lister! Kollegastøtte-presentasjon-2012:

9 Særtrekk ved lege-pasienten:
Benekting/bagatellisering Skamfølelse Vansker med pasientrollen Frykt for manglende konfidensialitet Frykt for avhengighet Mer faktakunnskap om medisin enn andre pasienter Selvbehandling, selvmedisinering Forsinket/manglende hjelpsøking Kollegastøtte-presentasjon-2012:

10 Lege-pasient-forholdet når pasienten også er lege:
Stiller spesielle krav til legen, og spesielle krav til legepasienten Rolledefinisjon viktig Unngå overbehandling/underbehandling Unngå forskjellsbehandling Leger ønsker ofte å bli behandlet som andre pasienter når de opplever sykdom, men har likevel ofte vansker med å innta pasientrollen Kollegastøtte-presentasjon-2012:

11 Støttekollegaordningen
menneskelig støtte, råd, veiledning ikke tradisjonell behandling lavterskeltilbud legen kan selv søke kontakt kolleger, eventuelt familiemedlemmer kan også ta kontakt oppsøkende virksomhet Ikke behandle, sykmelde, skrive resept, henvise Ikke vanlig legearbeid Ikke journal, ikke regningskort Hjelper inn i hjelpeapparatet ved behov Avklarende rådgivende samtaler (maks 3) Kollegastøtte-presentasjon-2012:

12 Støttekollegarollen - eksempler
Mediaoppslag: faglige forhold private forhold Erstatningssaker Forskrivning A-B-preparater Mala praksis Eget rusmisbruk Trygdemisbruk Tilsynssaker Sykdom/alderdom/svekkelse Konflikter med andre leger Familie/ekteskapsproblemer Kollegastøtte-presentasjon-2012:

13 Hvordan få hjelp Legen tar selv kontakt Kolleger varsler
Familie varsler Kollegastøtte - legen tar selv initiativ til kontakt Andre instanser Kollegastøtte-presentasjon-2012:

14 Villa Sana, Modum Bad Opprettet av Legeforeningen, finansiert av SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger). Etablert 1998 Ukeskurs for leger, ev. med ektefelle Dagsopphold med samtale Gratis for legen Ikke helseinstitusjon, dvs ikke sykejournal, ikke sykmeldinger, ikke epikriser Kollegastøtte-presentasjon-2012:


Laste ned ppt "TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google