Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007

3 KORSN Kartlegge : Behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT Kontaktnettet innen smittevern i KHT Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i KHT Omfang av den bistand som smittevernpersonell på sykehus i dag yter til KHT Med utgangspunkt i dette; Definere satsningsområder for KORSN ift KHT Vurdere egnede modeller for bistand KHT = Kommunehelsetjenesten

4 KORSN Hovedaktivitet - spørreundersøkelse i mars 2007 via E-post til etatsledere innen helse og omsorg, kommunale smittevernleger, pleie- og omsorgsledere og noen leder på sykehjem Samme spørreskjema til alle, bred innfallsvinkel, sette fokus på smittevern Kartlegge behovet for kompetanseheving innen smittevern i KHT

5 KORSN Behov for smittevernfaglig bistand (Klikk med venstre musetast i feltet med to parenteser og skriv rett inn) Kommune : () Fyll ut navn på kommune og kryss av for funksjon Har de ansatte på sykehjem daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) Kryss av Arbeider på Sykehjem () Smittevernlege () Etatsleder () Ja () Bare ledere () Nei () Noen få () Deltar dere i noe fagnettverk innen smittevern? Kryss av Hvis ja, hvem drives fagnettverket av ? Ja ()Nei () () (Fri tekst) Abonnerer dere på nyhetsbrevet ”MSIS” fra Folkehelseinstituttet ?Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem (som kontaktpunkt både for kommunen og for helseforetaket)? Kryss av Ja ()Nei ()Ja ()Nei () Har dere tilbud om smittevernfaglig bistand fra eget lokalsykehus? Kryss avHva er det største hinderet for effektivt smittevern i kommunehelsetjenesten? Skriv med egne ord det du anser som størst Ja ()Nei ()() Hvis det er behov for mer smittevernfaglig bistand fra sykehus, hvilken type bistand trengs? Rangèr tiltakene under fra 1 – 5, der 1 er det viktigst tiltaket og 5 det minst viktige Søker du smittevernfaglig bistand hos noen av disse aktørene? Kryss av Svar på faglige spørsmål ved behov ()Kommunal smittevernlege/kommunelege I () Kurs/undervisning/opplæring ()Hygienesykepleier på lokalsykehuset () Hjelp til kommunal smittevernplan()Smittevernlege på lokalsykehus () Utarbeidelse av infeksjonskontrollprogram i sykehjem ()”Folkehelsa” - Folkehelseinstituttet i Oslo () Interne revisjoner av system og rutiner innen smittevern ()Andre () Hvem? ()

6 KORSN Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) utgir en serie smittevernveiledere. Kryss av for hver av de aktuelle veiledernewww.fhi.no Veiledere:Har ekspl. tilgjengelig Leser på Internett Kjenner til, brukes ikke Ukjent ”Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten”() ”MRSA-veilederen”() ”Vaksinasjonsboka”() ”Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta”() “Forskrift om smittevern I helsetjenesten” åpner i § 3-6 for at Helseforetakene kan kreve honorar for faglig bistand som ytes etter en omforent avtale. Tror du det kan være aktuelt for din kommune å inngå en slik avtale? Svaret er uforpliktende Ja ()Nei () Hvis ja, hvilken metode ønsker dere for faglig bistand? Rangèr tiltakene fra 1 – 6, der 1 er mest ønskelig tiltaket Jevnlige møter i et fagnettverk sammen med andre kommuner i sykehusets bostedsområde () Videokonferanser med og smittevernpersonell på sykehus () Abonnement på nyhetsbrev via E-post () Faste kurs/opplæringsmoduler () Mulighet for spørsmål og svar via E-post () Tilgang til lukket internettside for kommunene i Nord Norge () Hvis ja, hvilken form tror du er ønskelig? Kryss av Et fast beløp basert på antall innbyggere i kommunen () Et fast beløp basert på antall sykehjemsplasser i kommunen () En fast timepris som utløses når man ber om bistand () Delfinansiering av hygienesykepleierstilling i eget lokalsykehus ()

7 KORSN Kartlegge kontaktnett innen smittevern i KHT Spørreundersøkelse : blant smittevernpersonell på alle sykehus i foretakene hos Fylkesmennenes helseavdeling / Helsetilsyn som en del av kartleggingen i kommunene

8 KORSN Resultat – kontaktnett smittevern Foretak Spørsmål HL HF NLSH HF UNN HF Helse Finnmark HF Fylkesmann/ Helsetilsyn Liste over smittevernkontakter på sykehjem ? Nei Adresseliste ledere pleie- og omsorgstjenesten ? Nei Delvis Adresseliste kommunale smittevernleger ? Noen fåNei I 2 av de tre fylkene Etablerte møteplasser / arena for smittevern ? Nei Elektroniske møteplasser ?Nei Samhandling ?Svar på konkrete spm Ved ”hendelser” Noe undervisn. Arr. konferanser

9 KORSN Kommunenes deltakelse i fagnettverk innen smittevern (Foreløpige tall) JaNei Smittevernleger (n=25) 421 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 041

10 KORSN Kartlegge pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Opplysninger fra kommunenes hjemmesider, komplettert med e-post og telefon til den enkelte kommune Utarbeidet oversikt for det enkelte bostedsområdet rundt alle sykehusene (se ekspl) Vurdere om kartleggingen skal omfatte hjemmesykepleie ?

11 KORSN KommuneInnb.tall Antall sykehjem Sykehjems - plasser Telefon til kommunenPLO-sjefLeder sykehjem Alta17889414578 455 000mette.skipperud@alta.kommune.no Berlevåg110411678 782 000pernille.oijord@berlevag.kommune.no Båtsfjord217111978 985 300 anne.marthe.navestad@batsfjord.kommune.no Gamvik107612378 496 300 unni.mari.lindstrom@gamvik.kommune.no Hammerfest936129578 405 200postmottak@hammerfest.kommune.no Hasvik103312378 452 700pleieomsorgsleder@hasvik.kommune.no Karasjok288911978 468 000 ellen.ingrid.eira@karasjok.kommune.no Kautokeino299812078 487 100 karine.haetta@kautokeino.kommune.no Kvalsund107011678 415 555soneleder@kvalsund.kommune.no Lebesby139111778 499 555 gerd.elin.oyen@lebesby.kommune.no Loppa121311778 453 000johanna.isaksen@loppa.kommune.no Måsøy136711278 424 800 evy-ann.helisto@masoy.kommune.no Nesseby89211678 959 500lene.bergmo@nesseby.kommune.no Nordkapp333014978 476 500 stian.hoyen@nordkapp.kommune.no Porsanger422213678 460 000vera.meyer@porsanger.kommune.no Sør- Varanger9464210578 977 400 prestoyhjemmet@sor-varanger.kommune.no wesselborgen@sor-varanger.kommune.no Tana300622878 925 300 anu.saari@tana.kommune.no inger.varsi@tana.kommune.no aud.varsi@tana.kommune.no Vadsø611422078 942 300 ranja.sivertsvik@vadso.kommune.no grete.dahl@vadso-kommune.no Vardø233813378 943 300hege.wikestad@vardo.kommune.no

12 KORSN Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall) Internett-tilgang og bruk av elektroniske verktøy i kommunale helseinstitusjoner Antall kommuner svart = 50Ja Bare ledere Noen få Har ansatte på sykehjemmet daglig tilgang på elektroniske verktøy (E-post, internett) 34 (68%) 89

13 KORSN Resultater fra kartleggingen i kommunene (Foreløpige tall) Er det opprettet funksjon som smittevernkontakt på sykehjem ? Antall kommuner svart = 50JaNei Smittevernkontakt1337

14 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Bruk av FHI’s veiledere: Funksjon Har tilgjengeligUkjent Smittevern- håndbok MRSA- veileder Vaksinasjons- boka Rettleiar smittevern Smittevern- håndbok MRSA- veileder Vaksinasjons -boka Rettleiar smittevern Ledere på sykehjem (n= 30) 15 (50%)123 13 (43%)3293 Pleie- og omsorgsledere (n=11) 6 428 1 11 Smittevernlege i kommunen (n=25 ) 25 (100%)21 20 15 (60%) 1 22 Etatsleder helse, omsorg etc (n=11 )7 46 3 (27%) 12 Totalt 43 (56%) 41 (53%) 31 (40%) 39 (51%)

15 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Faglige strukturer: Abonnerer på MSIS Opplever å ha tilbud om bistand fra eget lokalsykehus Søker bistand hos kommunal smittevernlege Søker bistand hos hyg.spl på lokalsykehus Søker bistand hos smittevernlege på lokalsykehus Søker bistand hos ”Folkehelsa” Ledere på sykehjem (n= 30)110 2218 510 Pleie- og omsorgsledere (n=11)0 16933 Smittevernlege i kommunen (n=25) 22 (88%) 11 ------------------ 1011 20 (80%) Etatsleder helse, omsorg etc (n=11)8 47425 Totalt 31 (40%) 26 (34%) 35 (67%) 41 (53%) 21 (27%) 38 (52%)

16 KORSN Resultater fra kartlegging i kommunene (Foreløpige tall) Rangering av ulike typer faglig bistand: Svar på faglige spørsmål ved behov Kurs/ undervisning Utarbeidelse av kom. Smittevernplan Utarbeidelse av IKP i sykehjem Interne revisjoner av rutiner og prosedyrer Ledere på sykehjem (n= 30) 145 230 Pleie- og omsorgsledere (n=11) 50050 Smittevernlege i kommunen (n=25)15 2020 Etatsleder helse, omsorg etc (n=11) 41032 Totalt 38 (52%)82 13 (18%)2

17 KORSN Vurdere egnede modeller for å organisere faglig bistand til KHT Egne hygienesykepleiere i foretakene som arbeider mot KHT? Egne hygienesykepleiere i de ”store” kommunene som også skal yte bistand til nærliggende kommuner ?

18 KORSN Vil kommunen være interessert i å betale for strukturert faglig bistand innen smittevern ? (Foreløpige tall) Ja (61%) Nei (39%) Etatsledere (n=11) 8 (73%) 3 Smittevernleger (n=25) 1213 Pleie- og omsorgstjenesten (n=41) 27 (66%) 17

19 KORSN Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT Abonnementsordning for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…) Delfinansiering av stillinger basert på faste beløp gruppere kommuner etter størrelse (innb)

20 KORSN Hvis betalte tjenester, hva ønskes mest? (Foreløpige tall) Nettverks- møter rundt lokalsykehus Videokonf. med sykehus Abonn. på elektronisk nyhetsbrev Faste kurs Spm. og svar via E-post Lukket internett -side i regionen Pleie- og omsorg (n= 27) 5131152 Smittevernleger (n=12) 100370 Etatsledere (n=8) 110240 Totalt (n=47)72316 (34%) 16 (34%)| 2

21 KORSN Hvis betalte tjenester, hvordan finansiere? (Foreløpige tall) Beløp pr innbygger i kommunen Beløp pr sykehjems- plass i kommunen Timepris ved forespørsel om bistand Delfinansiering av stillinger Pleie- og omsorg (n= 27) 7983 Smittevernleger (n=12) 4141 Etatsledere (n=8) 2250 Totalt (n=47)131217 (36%) 4

22 KORSN Vurdere egnede modeller for å finansiere faglig bistand til KHT Satsning fra Helse Nord RHF; flere hygienesykepleierstillinger i regionen felles pasientpopulasjon – vandrer mellom nivåene i helsetjenesten sikre effektivt smittevern - kostnadsbesparende

23 KORSN Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds- områdene Innbyggere i bosteds- områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF1877 82426817 Nordlandssykehuset HF21132 292351312 UNN HF30179 726501731 Helse Finnmark HF1972 92824709 Totalt88462 7701354569

24 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr innb Kr 3 pr innb Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF78001390 005312 004234 0030,6 still Nordlandssykehuset HF131316656 580525 264393 9481 still UNN HF162165810 825648 660486 5671,2 still Helse Finnmark HF73163365 815292 652219 4890,6 still Totalt4446452 223 225 1 778 580 1 334 0073,3 still

25 KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune (64 320 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 192 000 Årlig beløp ved kr 5 = kr 320 180 Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 6 333 Årlig beløp ved kr 5 = kr 10 555

26 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på sykehjemsplasser Foretak Antall sykehjem Antall sykehjems -plasser Kr 300 pr sykehjems- plass Still. finansiert ved kr 300 Helgelandssykehuset HF26817Kr 245 1000,6 still Nordlandssykehuset HF351312Kr 393 6001still UNN HF501731Kr 519 3001,3 still Helse Finnmark HF24709Kr 212 7000,5 still Totalt1354569 Kr 1 370 7003,4 still

27 KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune (64 320 innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr 108 000 Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 300 pr sykehjemsplass = kr 5 700

28 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall Kommuner med innbyggertall > 20 000 (4) Kr 30 000 pr årKr 120 000 Kommuner med innbyggertall fra 10 – 20 000 (5) Kr 20 000 pr årKr 100 000 Kommuner med innbyggertall fra 5 – 10 000 (13) Kr 10 000 pr årKr 195 000 Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr 5 000 pr årKr 660 000 Totalt pr årKr 955 000

29 KORSN Hvilke kommuner har ikke respondert på kartlegging/purring?


Laste ned ppt "KORSN Prosjekt : Faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Februar – september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google