Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KORSN Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP Prosjektleder Jorun Støvne Petersen, KORSN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KORSN Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP Prosjektleder Jorun Støvne Petersen, KORSN."— Utskrift av presentasjonen:

1 KORSN Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP Prosjektleder Jorun Støvne Petersen, KORSN

2 KORSN Anbefalinger til Helse Nord RHF: Det må investeres ressurser for å heve basiskunnskap innen smittevern i kommunehelsetjenesten –dedikerte hygienesykepleiestillinger i foretakene : –”Hygienesykepleier KHT” Det må rekrutteres lokalt helsepersonell som skal jobbe mot kommunehelsetjenesten innen smittevern og HN må ta ansvar for grunnopplæring til disse Det må inngås avtaler med de kommunene som ønsker det om finansieringsmodell slik at det kan tilbys strukturerte opplegg

3 KORSN Prosjektet: ”Smitteverntankegang i daglig arbeid på sykehjem og hjemmesykepleie” Utvalgte kommuner, hvor risiko- og sårbarhetsvurderinger danner grunnlag for utarbeidelse av prosedyrer innen grunnleggende smittevern (IKP)

4 KORSN Fylkesmannens kartlegging høsten 2007 i Troms og Finnmark viste at av …. sykehjem var det …… som anga at de hadde IKP. Innholdet i IKP ble ikke validert Ledelsen må være villig til å satse på kompetanseløft innen smittevern Smittevernkontakter vil være sentrale personer i arbeidet med IKP Hvem kan være med i prosjektet?

5 KORSN Hvem er aktører ? ”Hygienesykepleier KHT” KORSN Utvalgte sykehjem fra kommunene i bostedsområdet til et sykehus

6 KORSN Organisering av ”Hygienesykepleier KHT” Blå heltrukken linje markerer administrativ linje mellom foretakene og smittevernpersonell Grønn stiplet linje markerer faglig linje mellom KORSN og foretakene Rosa stiplet linje markerer faglig linje mellom smittevernpersonell i foretakene og kommunene

7 KORSN Interesserte kan ta kontakt med KORSN: –På mail: ragnhild.nicolaisen@unn.noragnhild.nicolaisen@unn.no –På telefon: 776 69552 –Se også info på nettside: www.unn.no/korsnwww.unn.no/korsn


Laste ned ppt "KORSN Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP Prosjektleder Jorun Støvne Petersen, KORSN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google