Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Hovedfordelingen 2012 25. mai 2011 Spillemidler til idrettsformål1

2 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Frivillighetsmeldingen (2006-2007): Måltall for samlet utdeling over tippenøkkelen: 3,425 mrd. kroner per år –Idrettsformål (45,5 %)1 558,4 mill. kroner –Kulturformål (36,5 %)1 250,1 mill. kroner –Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 %) 616,5 mill. kroner 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål2

3 Kulturdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KUDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer APs landsmøtevedtak 2011 – endring av tippenøkkelen, % fordeling 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål3

4 Kulturdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KUDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer APs landsmøtevedtak 2011 – endring av tippenøkkelen, beløp i mill. kroner 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål4

5 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Hovedfordelingen 2012 – post 1 til 3 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål5 Post 1 Idrettsanlegg756 535 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene697 535 000 Post 1.2 Anleggspolitisk program50 000 000 Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet9 000 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg13 165 000 Post 2.1 Nasjonalanlegg10 000 000 Post 2.2 Spesielle anlegg3 165 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid20 050 000 Post 3.1 Idrettsforskning14 500 000 Post 3.2 Idrettsfaglig800 000 Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling2 300 000 Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret1 500 000 Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene950 000

6 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Hovedfordelingen 2012 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter52 350 000 Post 4.1 Antidopingarbeid28 750 000 Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 11 100 000 Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom12 500 000 Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité566 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt117 000 000 Post 5.2 Grunnstøtte særforbund209 500 000 Post 5.3 Barn, ungdom og bredde131 500 000 Post 5.4 Toppidrett108 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger156 000 000 Til sammen1 564 100 000 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål6

7 Kulturdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KUDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Fylkesvis fordeling: Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket anlegg anlegg forenklet ordning Østfold28 565 0001 396 000450 00030 411 000 Akershus57 838 0003 567 000973 00062 378 000 Oslo31 695 0001 898 000756 00034 349 000 Hedmark25 675 000890 000298 00026 863 000 Oppland24 571 0003 332 000293 00028 196 000 Buskerud32 372 0004 461 000419 00037 252 000 Vestfold25 549 0001 829 000385 00027 763 000 Telemark24 738 0002 178 000270 00027 186 000 Aust-Agder20 309 0001 538 000187 00022 034 000 Vest-Agder22 596 0002 483 000301 00025 380 000 Rogaland56 563 0006 206 000769 00063 538 000 Hordaland63 802 0005 079 000806 00069 687 000 Sogn og Fjordane24 291 0002 989 000190 00027 470 000 Møre og Romsdal41 267 0003 485 000428 00045 180 000 Sør-Trøndelag38 264 0002 621 000467 00041 352 000 Nord-Trøndelag36 604 0002 225 000231 00039 060 000 Nordland43 564 0002 574 000394 00046 532 000 Troms22 064 0002 719 000259 00025 042 000 Finnmark17 208 000530 000124 00017 862 000 Sum: 637 535 00052 000 0008 000 000697 535 000 25. mai 2011Spillemidler til idrettsformål7


Laste ned ppt "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google