Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014 Fagdirektør Steinar Barstad Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

2 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 25.april 2014Morgendagens omsorg2 SJIRAFF Vi kan være sjiraff sammen vi to Du er hode og jeg kropp der du sitter på nakken min og peker og har kommandoen Vi er helt sjiraff

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Besparelser eller nyskabning ”Produktivitetskommissionens nye rapport har udløst de samme forudsigelige slagsmål, som har præget velfærdsdebatten i 20 år. Skal fronterne tøs op, er der brug for et andet fokus: en debat, der ikke tager udgangspunkt i besparelser og produktivitetsforbedringer, men i muligheden for at skabe bedre velfærd.” Mandag Morgen 24.02.2014 25.april 2014Morgendagens omsorg3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG En mulighetsmelding for omsorgsfeltet 25.april 2014Morgendagens omsorg4

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” IKKE FLERE ELDRE BRUKERE Antall mottakere av omsorgstjenester etter alder 1998-2011. Kilde SSB 28. januar 2014De nye gamle5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR TILBAKE 25.april 2014Morgendagens omsorg6 Noen utviklingstrekk: • Fra eldreomsorg til omsorg for alle • Fra 20 000 til 130 000 årsverk • Fra institusjon til hjemmetjenester • Fra aldershjem til sykehjem og omsorgsboliger • Fra hjemmehjelp og husmorvikar til hjemmesykepleie Årsverk i omsorgstjenesten 1971-2011 Andel årsverk institusjon vs hjemmetjeneste 1987-2007

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR FRAM ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN 2012: 130 000 2020: 145 000 2030: 190 000 2050: 285 000 25.april 2014Morgendagens omsorg7 Framskrivning av personellbehovet i omsorgssektoren 2012 ‑ 2050

8 Helse- og omsorgsdepartementet TENK OM……. ”Tenk om det skjer like mye de neste 40 år – som de siste 40 !” 25.april 20148Morgendagens omsorg

9 Helse- og omsorgsdepartementet INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11 Oslo, 16. juni 2011. 9Morgendagens omsorg25.april 2014

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELDINGENS FORMÅL • Lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter • Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer • Understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid 25.april 2014Morgendagens omsorg10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Fysiske omgivelser Lokalsamfunn Helse- og omsorgstjeneste n Pårørende Bruker 1. MORGENDAGENS OMSORGSFELLESSKAP Morgendagens omsorg1125.april 2014

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 2. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE • Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, nettverksarbeid og omsorg ved livets slutt • Høyere kompetanse, større faglig bredde og styrket kunnskapsgrunnlag 25.april 2014Morgendagens omsorg12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 3. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER • Velferdsteknologi- program • Morgendagens sykehjem • Husbankens investeringsordning 25.april 2014Morgendagens omsorg13

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 4.MORGENDAGENS OMSORG Et innovasjonsprogram fram mot 2020 25.april 2014Morgendagens omsorg14

15 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer INNOVASJON ”NEXT PRACTICE”, ikke bare ”BEST PRACTICE” 25.april 2014Morgendagens omsorg15

16 Helse- og omsorgsdepartementet Engelsk mal: Tabell Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og tabeller INNOVASJON LANGS TO AKSER 25.april 2014Morgendagens omsorg16

17 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG Behandlet i Stortinget – ligger fast 25.april 2014Morgendagens omsorg17

18 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer FRA REGJERINGSPLATTFORMEN • Lovfestet rett til heldøgns omsorg • Kvalitet og kompetanse – indikatorer og normer • Flere plasser • Forsøk – statlig finansiering • Ny kommunestruktur ”Det preger også mitt mål som helseminister. Vi skal skape pasientens helsetjeneste.” 25.april 2014Morgendagens omsorg18

19 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014 • Innovasjonsprogram 20 mill kr • Velferdsteknologi 34 mill kr • Pårørendeprogram 10 mill kr • Frivillighetsarbeid 17 mill kr • Faglig omstilling med vekt på hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg, nettverksarbeid og miljøbehandling 19 mill kr 25.april 2014Morgendagens omsorg19

20 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014 • Statens gj snt tilskuddsandel til heldøgns omsorgsplasser (sykehjem, omsorgsboliger og fellesareal) økes fra 35 til 50 % fra 2014 • Rammen økes fra 2.000 ril 2.500 boenheter • Maks anleggskostnad økes fra 2.885 mill kr til 3,3 mill kr i pressområder • Tilsagnsrammen blir med dette på 3 865,6 mill kr i 2014 • 52 mill kr til økt kompetanse gjennom Kompetanseløftet 2015 25.april 2014Morgendagens omsorg20

21 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” FERDAMINNE FRÅ SOMMAREN 1985 25.april 2014Morgendagens omsorg21 Vi har fått rom i 2.etasje Da er det vel ingen vits i å ta heisen ? Sei ikkje det. Vi tar alltid heisen, opp og ned. Innestengde i den vesle boksen blir vi med eitt så inderleg to-eine at vi alltid må kysse kvarandre så snart heisen set seg i gang. Korleis det er inni deg den blunken det varer veit eg ikkje. Men inni meg boblar kvar gong ei lita spenning: Rekk vi det? Rekk vi det før heisen stansar og vi må ut? Og jammen rekk vi det gong etter gong etter gong. Vi tar alltid heisen. Halldis Moren Vesaas


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google