Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Lillian Hatling Bodø, 30.03.2011 Foto: Roar Berg-Hansen NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser –drivkraft for vekst i hele landet

2 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Disposisjon • Om utvalget • De dominerende trendene • På vei mot utdanningssamfunnet • De regionale arbeidsmarkedene • Utvalgets anbefalinger 2

3 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Utvalgets sammensetning • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor Universitetet i Oslo (leder) • Åsa Elvik, selvstendig næringsdrivende • Seniorrådgiver Lillian Hatling, seniorrådgiver, Kompetansesenter for distriktsutvikling • Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør, Statistisk Sentralbyrå • Kjell Gunnar Salvanes, professor, Norges Handelshøyskole • Jan Per Styve, regionaldirektør, Hordaland fylkeskommune • Roar Tobro, direktør, Møreforsking 3

4 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Spredning av og rekruttering til kompetansearbeidsplasser • Økt forståelse av regionale arbeidsmarkeder – Menneskene – Jobbene – Stedene 4

5 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Urbanisering, selvrealisering, individualisering  Storbyene er magneter – Økende andel av bosetting og verdiskaping – Selvforsterkende prosesser  Utdanning bestemmer kompasskursen for unge – Lokalisering av utdanningsinstitusjoner – Kunnskapsbaserte næringer konsentreres rundt UoH-miljøene  Nye verdier – Individualisering av arbeids- og næringsliv – Fra klasse- og kvinnekamp til selvrealisering – Fra ”bygge landet” til ”redde verden” 5 Nettoflytting alle > 2 år UoH

6 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Menneskene: En stadig mer utdannet befolkning • 27 prosent av befolkningen over 16 år har høyere utdanning (2009) • Flere kvinner enn menn – I aldersgruppen 25-29 år: Halvparten av kvinnene, litt over 30 prosent av mennene – Forskjellen mellom kvinner og menn er størst i regionene uten større sentra • I 2030 vil 40 prosent av arbeidsstyrken ha en grad fra universitet eller høgskole. (SSB, 2010)

7 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 7 Andel med kort og mellomlang høyere utdanning De regionale forskjellene øker Andel med > 4 år høyere utdanning

8 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” De regionale forskjellene øker • Økt kunnskapsinnhold i nærings- og arbeidslivet over hele landet, men de regionale forskjellene øker: – I utdanningsnivå – I utdanningstilbøyelighet – I inntektsnivå – I yrkesdeltagelse/utstøting fra arbeidslivet – Vekst i kompetansearbeidsplasser i privat sektor 8

9 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Jobbene: Regionale arbeidsmarkeder i endring • Hvert år skapes det ca 10-15 prosent nye jobber og nesten like mange forsvinner • Nye jobber har høyere kompetansekrav enn de som forsvinner og skapes først og fremst i kunnskapsintensive næringer • Dobbelt så høy vekst i kompetanseintensive næringer som i andre næringer det siste tiåret (32% vs 15%) • Veksten i kompetanseintensive næringer har først og fremst kommet de store byene til gode • Privat tjenesteyting er det som skiller regioner. Og er dermed avgjørende for bedre balanse/dynamikk 9

10 Kompetansearbeidsplassutvalget 10 Jobbtilgang og jobbavgang i regionene

11 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Bildet for Nordland 11

12 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Sysselsetting med høyere utdanning. Nordland 12

13 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 4 regioner med ulik dynamikk 13

14 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Stedene: Dynamiske regionale arbeidsmarkeder • Næringsstruktur • Infrastruktur • Utdanningsinstitusjoner • Omstillingsevne • Kapitaltilgang • Kritisk masse og mangfold – Bransjebredde – Bransjedybde • Innvandring • Befolkningsgrunnlag Attraktive steder Attraktive kunnskapsmiljø Mennesker med kunnskap og talent Attraktive jobber

15 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Spredning av kompetansearbeidsplasser er mulig og nødvendig • En stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og stiller andre jobbkrav • Sentraliseringskreftene er sterke • Behov for arbeidsmarkeder med kritisk masse og mangfold • Utviklingen kan endres – Forutsetter betydelig, målrettet og koordinert innsats • Samfunnsøkonomisk uttelling av bedre spredning av veksten: Bedre utnyttelse av de viktigste ressursene - arbeidskraften 15

16 Kompetansearbeidsplassutvalget Den første jobben er viktigst 16

17 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utvalgets forslag til innsatsområder Robuste arbeidsmarkeder: Fysisk infrastruktur, off. arbeidsplasser, lokalisering av hovedkontor Flere kompetansearbeidsplasser: Digital infrastruktur, bedrifts- og næringsvirkemidler Styrke rekrutteringen: Personrettede virkemidler, regionale traineeordninger, utleieboliger, internasjonale skoler, spesialisert vgs/TAF Regional kunnskapsinfrastruktur : Utdanningstilbudet, etter- og videreutdanning, insentiver for regionalt samarbeid Omstilling av jobber, mennesker og steder 17

18 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kjør debatt! • Flere arbeidsmarkeder med kritisk masse og mangfold: Hva krever det av lokal, regional og nasjonal politikk? – Prioriteringer – Koordinering og helhetsgrep? – Samspill mellom regionsenter og omland? 18

19 Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Figur 4.39 Tapt arbeidsinnsats knyttet til uføre, arbeidsledige og AFP-mottakere som andel av potensiell arbeidsstyrke, 2008. 19


Laste ned ppt "Kompetansearbeidsplassutvalget Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google