Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene

2

3 Formål Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i nord. Faglig innspill i arbeidet med NTP sammen med andre utredninger.

4 Førende dokumenter og prosess
Strategisk utredning om nordområdene Nasjonal Transportplan m.fl.+++

5 Oppgaver 2040?? Se på viktige næringsområder Petroleumssektoren
Fiske/havbru Reiseliv Gruveindustri Samhandel med naboland internasjonal handel/transport Transportbehov i Nord-Norge til de viktigste næringene Effektivt transportnettverk i nordområdene Er dagens infrastrukturplaner tilpasset framtidige krav og behov? Inkludert planlagte store lokale/regionale investerings-prosjekter 2040??

6 Utredningen skal omfatte
Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland), nordlige deler av Finland og Sverige og Nordvest-Russland. Der det er hensiktsmessig kan Svalbard inkluderes. Riksveger, jernbane, havner/sjøtransport, luftfart. Fylkesveger kan trekkes inn der dette er relevant. Person og godstransport. Nordområdeperspektiv – vekt på grenseoverskridende /internasjonale transporter og transportkorridorer. Transportnettet i nord-sørgående og øst-vestgående perspektiv.

7 Organisering av arbeidet
Styringsgruppe for NTP NTP-sekretariatet koordinerende organ. Tverretatlig. Regional styringsgruppe Regiondirektørene fra transportetatene og Avinor Politisk representasjon fk – samferdselsrådene Regionvegsjef SVV Prosjektgruppe (regional) Transportetatene og Avinor Administrativ representasjon fylkeskommunene Barentssekretariatet Prosjektleder fra Statens vegvesen Samarbeid med tilsvarende myndighetsorganer i nabolandene. Orientering til BEATA (Barents Euro Artic Transport Area)

8 Fase 1 i utredningsarbeidet
Vurdere utviklingsbaner og utviklingstrekk i nord (økonomi, demografi, politikk, klima) Studie av næringsområder Petroleumssektoren Fiskeri/havbruk Reiseliv Malm-/gruveindustri Internasjonal handel/-transport Industri

9 Arbeidsmetode 1.nov.2010

10 Hvordan ser nordområdene ut i 2040?


Laste ned ppt "Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google