Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Et likhets- og likestillingsperspektiv på omsorgsektoren ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Et likhets- og likestillingsperspektiv på omsorgsektoren ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Et likhets- og likestillingsperspektiv på omsorgsektoren ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter Oslo kongressenter 14. juni 2007

2 Service i ordnede former SBL’s samfunnsnytte i Norge via medlemsbedrifter Vi løser bemanningskrisen mangel på arbeidskraft Vi integrerer innvandrere tilbyr arbeid og integrering Vi skaper bedre Helse demografi og krav til velferd Vi tar oss av sikkerhet terrorfrykt og økt levestandard Vi tilbyr attføring ; 400.000 yrkeshemmede/uføretrygdede Renhold på livet løs matsikkerhet/miljø/hygiene/estetikk NHOs 3. største landsforening. 43 000 årsverk i over 1000 medlemsbedrifter, flest i hovedstads -regionen

3 Service i ordnede former Helse og – Omsorgsbransjen i SBL Hvem er vi ? Attendo Norlandia Omsorg Carema Aleris Eurest/Medirest ISS Addeco Helse Tromsø Private Omsorgstjeneste AS m.fl Hva utfører vi oppdrag for kommune og stat : Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukervalg Sykehjem Pasienthotell/sykehotell Matproduksjon

4 Service i ordnede former Den norske velferdsmodellen er basert på likhet og likeverdighet Dette fordrer  Like rettigheter Like muligheter Like valgmuligheter Dette krever Tilstrekkelig tilbud Riktig kvalitet Nok folk, nok kompetente folk ”Dersom Norge skal kunne mestre fremtidens omsorgbehov og kjønnsrolle -mønsteret holder seg slik det er i dag må hver annen jente søke seg til omsorgsektoren og bli der!” Ros senteret Stjørdal

5 Service i ordnede former Hvordan skape likhet/likverdighet i et samfunn med disse holdningene?  Menneskesyn - de over 67  Synet på faget geriatri/gerontologi  Synet på de som jobber innen eldreomsorgen  Synet på kvinnens rolle og muligheter

6 Service i ordnede former Kvinnesak anno 2007 1911 Stemmerett for kvinner 1990 Fritt etter Professor Jan Brøgger på NSF’s Sykepleierkongress i Oslo på 90 tallet, han talte til tusenvis av sykepleiere: ”Dere jenter er rare, dere har til alle tider tatt ansvar for all omsorg i samfunnet, før gjorde dere all omsorg gratis. Så har dere brukt hele dette århundre på å profesjonalisere dere helt til doktorgradsnivå og vil nå ha status og anstendig lønn for omsorgen, et betimelig krav, synes jeg!” 2007 Sykepleierne/Omsorgsarbeiderne har fortsatt lav status, men stor troverdighet 2007 Norske kommuner profesjonaliserer drift/utførelse innen kommunens mannsdominerte sektorer, lite innen de kvinnedominerte sektorer. 2007 Flertallet av yrkesaktive kvinner er fortsatt i omsorgsektoren 2007 Kvinner krever å få anledning til styre ”sin” sektor, også på eiersiden, via konkurranse av offentlige tjenester. 2007 Ledere i bransjen har i flere år fått tilbud om deleierskap i firma de er ansatt i 2007 Det er stor aktivitet innenfor gründervirksomhet av omsorgsfirma, det etableres stadig nye aksjeselskaper eiet/ledet av kvinner med utdannelse fra omsorgsyrkene 2010 Erna Solberg på Småtinget i Kristiansund i 2004: ”Visjon 2010. Av all gründervirksomhet i Norge vil størsteparten være innenfor omsorg, og de fleste gründerne er kvinner!” Kvinner vil søke seg til omsorgsektoren i fremtiden, dersom vi gir de nye spennende muligheter, også menn!

7 Service i ordnede former Regjeringen ønsker flere kvinnelige gründere Stort potensial innen helse- og omsorgssektoren Bidrag til rekruttering Eierskap gir entusiasme og ansvarlighet -til beste for brukerne Den rødgrønne regjeringens likestillingspolitikk stopper ved pleie og omsorg!

8 Service i ordnede former Valgfrihet/trygghet Aftenposten 13. juni 2007 ”Arbeiderpartiets fokus i årets valgkamp utover klima er trygghet og valgfrihet i eldreomsorgen” Trygghet for å få kvalitet i omsorgen Trygghet for å få omsorg i det hele tatt Valgfrihet for alle ? Valgfrihet i forhold til å velge hva ? Innebærer dette at AP vil flytte makten fra byråkratiet til enkeltindividet ved innføring av brukervalg ?

9 Service i ordnede former Likhet, likeverdighet og eldreomsorgens image ? ”Folk vil heller dø enn å komme på sykehjem” Tungt og trist Høyt sykefravær Lite status Medias negative omtale Hierarkisk/gammeldags Fagforeningenes fremstiller omsorgsektoren som en tung og trist jobb, fordi det gir høyere lønn, tror de…. Dagens unge: ”Det er dølt med sykehjem, men kult med design og media!”

10 Service i ordnede former Demografisk utvikling-ressurser-kvalitet Dersom det ikke blir konkurranse og flere aktører i markedet, skaper det et todelt samfunn !

11 Service i ordnede former Likhet og likeverdighet fordrer Mangfold  Hel omsorgskjede basert på individuelle behov fra foretak til kommune  Integrasjon ”A&B Budstikke” 23/3-07  ”Flerkulturelt personell redder omsorgen” kvalitativt og kvantitativ Status  Eierskap/gründervirksomhet  Forskning og utvikling  Videreutdanning  Media som også skal være konstruktive i sin kritikk!  Fagforeningenes syn på verdien av flere arbeidsgivere

12 Service i ordnede former Nok folk? Ja, med en offentlig sektor som setter standard, bestiller og kontrollerer og stimulerer til konkurranse mellom alle aktører innenfor omsorg: De offentlige leverandørene De kommersielle De Non profitt Alle aktørene må være attraktive arbeidsgivere!

13 Service i ordnede former Den norske velferdsmodellen ønskes også i fremtiden ! Konkurranse er et meget viktig virkemiddel fordi:  Det stimulerer til kvalitet, det gir livskvalitet i forhold til hele menneske; medisin, omsorg og kultur  Det legger til rette for grunnleggende menneskerettigheter  Det gir en lettere rekruttering  Det gir mulighet for mange kvinner å få anerkjennelse på det vi er gode på  Det hindrer et todelt samfunn innen fremtidens omsorg


Laste ned ppt "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Et likhets- og likestillingsperspektiv på omsorgsektoren ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google