Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Innledning ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter Dokkhuset, Dokkparken 4 Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Innledning ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter Dokkhuset, Dokkparken 4 Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Innledning ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter Dokkhuset, Dokkparken 4 Trondheim 23.a ugust 2007

2 Service i ordnede former SBL’s samfunnsnytte i Norge via medlemsbedrifter Vi løser bemanningskrisen mangel på arbeidskraft Vi integrerer innvandrere tilbyr arbeid og integrering Vi skaper bedre Helse demografi og krav til velferd Vi tar oss av sikkerhet terrorfrykt og økt levestandard Vi tilbyr attføring ; 400.000 yrkeshemmede/uføretrygdede Renhold på livet løs matsikkerhet/miljø/hygiene/estetikk NHOs 3. største landsforening. 43 000 årsverk i over 1000 medlemsbedrifter, flest i hovedstads -regionen

3 Service i ordnede former Helse og – Omsorgsbransjen i SBL Hvem er vi ? Attendo Norlandia Omsorg Carema Aleris Eurest/Medirest ISS Addeco Helse Tromsø Private Omsorgstjeneste AS m.fl Hva utfører vi oppdrag for kommune og stat : Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukervalg Sykehjem Pasienthotell/sykehotell Matproduksjon

4 Service i ordnede former Den norske velferdsmodellen er basert på likhet og likeverdighet Dette fordrer  Like rettigheter Like muligheter Like valgmuligheter Dette krever Tilstrekkelig tilbud Riktig kvalitet Nok folk, nok kompetente folk ”Dersom Norge skal kunne mestre fremtidens omsorgbehov og kjønnsrolle -mønsteret holder seg slik det er i dag må hver annen jente søke seg til omsorgsektoren og bli der!” Ros senteret Stjørdal

5 Service i ordnede former Hvordan skape likhet/likverdighet i et samfunn med disse holdningene?  Menneskesyn - de over 67  Synet på faget geriatri/gerontologi  Synet på de som jobber innen eldreomsorgen  Synet på kvinnens rolle og muligheter

6 Service i ordnede former Kvinnesak anno 2007 1911 Stemmerett for kvinner 1990 Fritt etter Professor Jan Brøgger på NSF’s Sykepleierkongress i Oslo på 90 tallet, han talte til tusenvis av sykepleiere: ”Dere jenter er rare, dere har til alle tider tatt ansvar for all omsorg i samfunnet, før gjorde dere all omsorg gratis. Så har dere brukt hele dette århundre på å profesjonalisere dere helt til doktorgradsnivå og vil nå ha status og anstendig lønn for omsorgen, et betimelig krav, synes jeg!” 2007 Sykepleierne/Omsorgsarbeiderne har fortsatt lav status, men stor troverdighet 2007 Norske kommuner profesjonaliserer drift/utførelse innen kommunens mannsdominerte sektorer, lite innen de kvinnedominerte sektorer. 2007 Flertallet av yrkesaktive kvinner er fortsatt i omsorgsektoren 2007 Kvinner krever å få anledning til styre ”sin” sektor, også på eiersiden, via konkurranse av offentlige tjenester. 2007 Ledere i bransjen har i flere år fått tilbud om deleierskap i firma de er ansatt i 2007 Det er stor aktivitet innenfor gründervirksomhet av omsorgsfirma, det etableres stadig nye aksjeselskaper eiet/ledet av kvinner med utdannelse fra omsorgsyrkene 2010 Erna Solberg på Småtinget i Kristiansund i 2004: ”Visjon 2010. Av all gründervirksomhet i Norge vil størsteparten være innenfor omsorg, og de fleste gründerne er kvinner!” Kvinner vil søke seg til omsorgsektoren i fremtiden, dersom vi gir de nye spennende muligheter, også menn!

7 Service i ordnede former Regjeringen ønsker flere kvinnelige gründere Stort potensial innen helse- og omsorgssektoren Bidrag til rekruttering Eierskap gir entusiasme og ansvarlighet -til beste for brukerne Den rødgrønne regjeringens likestillingspolitikk stopper ved pleie og omsorg!

8 Service i ordnede former Valgfrihet/trygghet Aftenposten 13. juni 2007 ”Arbeiderpartiets fokus i årets valgkamp utover klima er trygghet og valgfrihet i eldreomsorgen” Trygghet for å få kvalitet i omsorgen Trygghet for å få omsorg i det hele tatt Valgfrihet for alle ? Valgfrihet i forhold til å velge hva ? Innebærer dette at AP vil flytte makten fra byråkratiet til enkeltindividet ved innføring av brukervalg ?

9 Service i ordnede former Private sykehjem best NRK Østlandssendingen 20.11.2006 Private sykehjem i Oslo og Akershus er bedre enn de kommunale. Det viste en undersøkelse Helsetilsynet la fram i november 2006. - På alle spørsmål, var det en tendens til at de private sykehjemmene, drevet av organisasjoner eller firmaer, gjennomgående kom bedre ut enn de kommunale.

10 Service i ordnede former Demografisk utvikling-ressurser-kvalitet Dersom det ikke blir konkurranse og flere aktører i markedet, skaper det et todelt samfunn !

11 Service i ordnede former Den norske velferdsmodellen ønskes også i fremtiden ! Konkurranse om å gi det beste tilbudet til den beste moren er viktig fordi:  Det gir kvalitet, det gir livskvalitet i forhold til hele menneske; medisin, omsorg og kultur  Det legger til rette for grunnleggende menneskerettigheter  Det gir en lettere rekruttering  Det gir mulighet for kvinnelige gründere


Laste ned ppt "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Innledning ved leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter Dokkhuset, Dokkparken 4 Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google