Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe GODLIA SKOLE/SFO Et trygt sted å være. Et godt sted å lære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe GODLIA SKOLE/SFO Et trygt sted å være. Et godt sted å lære."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe GODLIA SKOLE/SFO Et trygt sted å være. Et godt sted å lære.

2 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Organisering 150 barn = ca 75% belegg.150 barn = ca 75% belegg. Tre baserTre baser Solstråla: 1. og 2. klasseSolstråla: 1. og 2. klasse Ildkula: 3. klasseIldkula: 3. klasse Humla: 4.klasse (Sambruk med Trasop SFO)Humla: 4.klasse (Sambruk med Trasop SFO)

3 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Barneveilederne 2 baseledere 100%2 baseledere 100% 4 faste assistenter 53,33%4 faste assistenter 53,33% Ca. 14 ”studenter” 10-40%Ca. 14 ”studenter” 10-40%

4 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Lokale planer Godlia SFO’s syn på lokale planer –Førsteinntrykk: Masse mer-arbeid –Underveis:OK å få satt ord på det vi allerede driver med. –Nå: Overveiende positivt Et redskap

5 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Lokale planer forts. Arbeidsprosess –Rektor, SFO-leder + baseledere idémyldret rundt temaet –Endret malen mange ganger –Så at vi hadde aktiviteter som passet under flere målområder

6 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Lokale planer forts. Planen ble altfor detaljert Manglet synliggjøring av en del dags- aktiviteter og happenings

7 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Hvordan vi tenker nå Rammeplan Lokal plan for Natur, teknikk og miljø Aktivitetsplan For Turgruppe Aktivitetsplan For Forskerklubb Lokal plan for Mat og Helse Aktivitetsplan For Matgruppe Lokal plan for Fysisk aktivitet og lek Aktivitetsplan For Lekegruppe/ Aktivitetsgruppe Aktivitetsplan For Idrettsgruppe Lokal plan for Lekser og fordypning Aktivitetsplan For Forfattergruppa Lokal plan for Kunst, kultur og kreativitet Aktivitetsplan For Formingsgruppa Aktivitetsplan For Konkurransegruppe

8 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Hvordan vi jobber Lager halvårsplan ved skolestart og etter nyttår Personalmøte hvor alle er med å lage aktivitetsplaner for sine grupper

9 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Hvordan vi jobber forts. Baseledere og SFO-leder legger aktivitetene inn i lokale planer Lokal plan fysisk aktivitet og lek Legger det ut på hjemmesiden for å synliggjøre spesielt ovenfor foreldre

10 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Kriterier til planene Kan finne forankring i rammeplanen både i aktivitetsplanene og i lokale planer De skal være brukervennlige med et lett forståelig språk ( +illustrasjoner) Lokale planer og gruppeaktivitets planene er åpne dokumenter som kan endres etter hvert

11 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Leksehjelp Lagt opp trinnvis 1 lærer + 1-2 SFO- ansatte pr.trinn Lagt på slutten av skoledagen Fra ½ - 1½ time pr. elev pr. uke Tilbud til alle

12 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Leksehjelp forts. Utfordringer –Leksehjelpen ”tar” SFO-tid  SFO starter etter leksehjelp  Behovet for hel-plass blir mindre –SFO-ansatte brukes til et gratis tilbud –Tilbud til alle gjør at de som virkelig trenger det ikke får den hjelpen de har behov for

13 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Samarbeid Skole/SFO ”Alltid” vært en del av skolen SFO-leder medlem i Driftstyret SFO-leder er vikarinnkaller for skolen –SFO-ansatte brukes som vikarer

14 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Samarbeid Skole/SFO Baseledere i jevnlige møter med Sosiallærer om enkeltbarn Bred informasjonsstrøm mellom lærere og SFO- ansatte SFO alltid med på tverrfaglige møter som gjelder SFO-barn Samarbeid Skole/SFO

15 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Samarbeid Skole/SFO forts. Sambruk av lokaler Sambruk av spesialrom og utstyr

16 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Samarbeid Skole/SFO forts. SFO er med på klassenes foreldremøter + har sine egne Felles seminarer, julebord, sommerfest, lønningspils osv.

17 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe En ting som er særegen for Godlia Godlia grand prix Vårens gulrot Mange har lignende forestillinger 4. klasse alltid film Snurr film

18 25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe Takk for meg!


Laste ned ppt "25.03.2009Godlia SFO Henrik Holthe GODLIA SKOLE/SFO Et trygt sted å være. Et godt sted å lære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google