Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Info. fra SFO for foreldre til nye 1. klassinger..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Info. fra SFO for foreldre til nye 1. klassinger.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Info. fra SFO for foreldre til nye 1. klassinger.

2 Priser og åpningstider  Hordvik SFO har åpent fra 07.30-16.30  Vi har åpent alle hverdager, unntatt 5 planleggingsdager. Stengt i hele juli.  De dagene skolen er stengt, kalles langdager på SFO.  Hel plass: kr. 1915,-  60% plass:kr. 1480,-  Morgenplass:kr. 750,-  60% plass:- Morgenplass + ettermiddagsplass frem til kl. 14.30, eller - Ingen morgenplass, kun ettermiddagsplass frem til kl.15.30 - 60% av alle hele langdager, eller - vanlig dag (07.30-14.30 eller 08.30-15.30) redusert antall dager, i år 24 dager (60% av totalt antall timer) - 60% av dagen (5,5 timer) alle langdager  Matpenger: til måltid en gang i uken, frukt de andre dagene, og et måltid på alle langdager; kr. 300,- pr. halvår.

3 Lokaler og bemanning  Kommende skoleår regner vi med å ha ca. 72 barn på SFO: - 1. trinn ca. 21 barn - 2. trinn ca. 28 barn - 3. trinn ca. 16 barn - 4. trinn ca. 7 barn  Vi kommer til å være 7 voksne på SFO: - SFO leder:Margrete - Vernepleier:Torill - Barne- og ungdoms arbeidere/assistenter:Kjersti Marianne Anne-Lise Eli Trude  Vi har to flotte rom som SFO base ved 1. trinn sitt klasserom. - Vi bruker også 1. klasse sitt rom + grupperommet. - I tillegg kan vi bruke musikkrommet, biblioteket, skolekjøkkenet, og gymsalen, som alle ligger nær SFO basen. - Barna bruker samme garderobe som de bruker på skolen.

4 Rutiner på SFO:  07.30:Åpner. Fri lek, lette formingsaktiviteter  08.00:Samler barna til frokost  08.15:Ryddetid  08.20:Friminutt (1. trinn er inne)  08.30:Skole  13.00:Alle barna melder seg på SFO, og på organisert aktivitet eller fri lek. De som går på leksehjelp gjør det.  14.00:Måltid (matpakke, fredag lager vi mat på SFO) Vi sjekker listen.  14.30:Alle går ut. Går inn igjen litt etter litt.  15.30:Alle er inne eller ute oppe. Etter hvert som barna kommer inn, melder de seg på listen igjen, mangler vi noen, går vi rundt og sjekker hvor de er.  16.00:Vi rydder (men alle skal rydde etter seg underveis) De barna som hjelper til får smilefjes og kan bli ryddehelt.  16.30:Stenger

5 Aktiviteter:  Teatergruppe: Kulturskolen  Gymsalen: Guttegym og jentegym  Musikkrommet; dans, lek, trim  Forming: ofte knyttet opp mot høytider  Skoleskogen. Bygger hytter, lager mat, spikker, og lignende.  4. klasse klubben. 4. klasse lager kafè til lærerne. Inntektene går til gøye aktiviteter for 4. klassingene.  Frilek; bl.a. lego, annen konstruksjonslek, dukkekrok, dyr, tegne, perle, fingerhekle og lignende.  Ute: frilek, som f.eks. ballspill, hoppetau og strikk, disse, sandkasse. Organiserte leker: landhocky, rødt lys, bom-50 o.l. Frilek i skoleskogen av og til.  Bursdagsfeiring. Siste fredag i mnd. på musikkrommet. Bursdagsbarna den mnd. får bursdagskort, vi synger bursdagssang for de, og de får være med på en konkurranse. Ryddeheltene får en liten premie. Vinnerne av tegnekonkurransen blir også kåret.

6 Langdager på SFO  SFO har åpent alle hverdager, unntatt 5 planleggingsdager. Stengt hele juli.  Påmelding  Komme innen kl.09.30  Turer i nærområdet, og til by`n (fortrinnsvis for de store barna)  Formingsaktiviteter  Organisert - og fri lek.  Får lov å ha med små leker.  Et måltid alle langdager

7 Samarbeid hjem – SFO:  Info. skjema  Årsplan, info.skriv  Info. veggen til foreldre (på døren inn til biblioteket)  Hjemmesiden  Foreldremøte  Telefonsamtaler  Skriftlige meldinger  "Mangel lapp" - byttetøy

8 Samarbeid skole - SFO  SFO leder har samarbeidstid med lærerne, og administrasjonen ukentlig.  Assistenter og SFO leder er med på samarbeidsmøter ang. enkelt elever.  Lærere og SFO ansatte kontakter hverandre når det er behov for å utveksle info.

9 1. dag på SFO:  Vi prøver å møte dere ute eller i garderoben.  Vi lager klar garderobeplass til alle barna på forhånd.  En ansatt viser dere rundt, og finner en aktivitet dere kan være med på.  Barna får hver sin hylle til å ha ting de holder på med.  Tilvenningen er veldig forskjellig fra barn til barn. 1. dag er det noen barn som er her kun en liten stund, noen er her hele dagen. Noen trenger foreldrene her i flere dager, andre kun litt første dagen.  Veldig viktig at vi får korrekt kontaktinfo. fra dere. Fyll ut skjema, og lever inn når barnet starter.

10 Ellers:  Overgangen fra barnehage til skole er stor. I barnehagen blir både foreldre og barn møtt i garderoben, men på SFO har vi ikke kapasitet til det. Vi er to voksne på jobb om morgenen. Men når barna kommer inn, sier vi alltid god morgen og navnet deres, når de kommer for å melde seg på. Morgenen kan være litt tøff for noen barn, derfor prioriterer vi å dele oss slik at en tar seg av de barna som sliter litt, og en sørger for at alle barna blir meldt på.  Fokus område i forbindelse med sosial kompetanse: - Bedre barnas selvbilde. Se sine kvaliteter, og akseptere sine utfordrende sider. - Fokus på å ta ansvar for seg selv og sine egne handlinger. - Bevisstgjøre barna på at de har innvirkning på sin hverdag. Konsekvenser av handlingene deres. Konsekvens ved endret handling. - Behandle barna (og hverandre) med respekt. - Det skal nytte å snakke med en voksen, det barna sier skal tas på alvor.

11 Søknad om SFO plass  Det må søkes på nettet. Må ha e-post adresse og person nr. Vi får ikke skrevet ut søknad skjema.  Bergen kommune – skole og utdanning – SFO plass – søk SFO-plass – logg inn med ”MinID”.  Dere får tilbud på mail. Svar registreres på samme side som en søker SFO plass.  Ring oss hvis du ikke får det til.


Laste ned ppt "Info. fra SFO for foreldre til nye 1. klassinger.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google