Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 9 Simple risk techniques

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 9 Simple risk techniques"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 9 Simple risk techniques
Corporate Finance Kap 9 Simple risk techniques

2 Deterministisk behandling av usikkerhet
Sensitivitetsanalyse: Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes av endringer i de enkelte komponentene som utgjør kontantstrømmen. Nullpunktsanalyse: Hvor mye en komponent må endres for at nåverdien skal bli null. Stjernediagram: Grafisk illustrasjon av hvordan nåverdien endres som følge av %-vise endringer i de enkelte komponentene Scenario: Analyse av hvordan nåverdien påvirkes av simultane, logiske sammenhengende endringer i flere av komponentene. Ekstremutfall (best/dårligst) Situasjonsbeskrivende (Høy pris & inflasjon/økt toll & lav vekst) Simulering: Statisk analyse av mulige kontantstrømmer. Ingen teori for hvilken rente som skal brukes ved nåverdiberegninger. («Stirre på resultatene inntil klarsynet slår ned»)

3 Sensitivitetsanalyse
p = enhetspris vk = variabel enhetskostnad x = produsert og solgt mengde FK = faste betalbare kostnader I0 = investeringsbeløp Sn = utrangeringsverdi n = levetid k = kapitalkostnad a = avskrivingssats s = skattesats Nullpunktsanalyse av en variabel: Løs ligningen for variabelen som ukjent når NV settes lik null. Nåverdi før skatt: NVFS Konstante størrelser over tid:

4 Sensitivitetsanalyse
Nåverdi etter skatt: NVES

5 Eksempel sensitivitetsanalyse
I0 = kr Sn = kr p = 200 kr vk = 100 kr FK = kr x = stk n = 5 år k = 12% a = 30% s = 40% Nullpunktsanalyse av en variabel: Løs ligningen for variabelen som ukjent når NV settes lik null. For eksempel: Hvor mye kan I0 endres før NV = 0? Hvor mye kan p endres før NV = 0? Hvor mye kan n endres før NV = 0?

6 Sensitivitetsanalyse: I0
Investeringsbeløpet kan øke med nesten 65% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).

7 Sensitivitetsanalyse: p
Prisen kan reduseres knapt 9% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).

8 Sensitivitetsanalyse: k
k: Starter med å se bort fra utrangeringsverdien: k: Med utrangeringsverdien: Virkelig k: 33,98% (internrente) Kapitalkostnaden kan øke med over 180% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).

9 Sensitivitetsanalyse: n
n: ser bort fra utrangeringsverdien: Levetiden kan reduseres med mer enn 40% før prosjektet blir ulønnsomt. (Hvis en tar hensyn til utrangeringsverdien.) (ceteris paribus).

10 Stjernediagram


Laste ned ppt "Kap 9 Simple risk techniques"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google