Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance Kap 9 Simple risk techniques. Deterministisk behandling av usikkerhet Sensitivitetsanalyse: Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance Kap 9 Simple risk techniques. Deterministisk behandling av usikkerhet Sensitivitetsanalyse: Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance Kap 9 Simple risk techniques

2 Deterministisk behandling av usikkerhet Sensitivitetsanalyse: Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes av endringer i de enkelte komponentene som utgjør kontantstrømmen. – Nullpunktsanalyse: Hvor mye en komponent må endres for at nåverdien skal bli null. – Stjernediagram: Grafisk illustrasjon av hvordan nåverdien endres som følge av %-vise endringer i de enkelte komponentene Scenario: Analyse av hvordan nåverdien påvirkes av simultane, logiske sammenhengende endringer i flere av komponentene. – Ekstremutfall (best/dårligst) – Situasjonsbeskrivende (Høy pris & inflasjon/økt toll & lav vekst) Simulering: Statisk analyse av mulige kontantstrømmer. Ingen teori for hvilken rente som skal brukes ved nåverdiberegninger. («Stirre på resultatene inntil klarsynet slår ned»)

3 Sensitivitetsanalyse p = enhetspris vk = variabel enhetskostnad x = produsert og solgt mengde FK = faste betalbare kostnader I 0 = investeringsbeløp S n = utrangeringsverdi n = levetid k = kapitalkostnad a = avskrivingssats s = skattesats Nåverdi før skatt: NV FS Konstante størrelser over tid: Nullpunktsanalyse av en variabel: Løs ligningen for variabelen som ukjent når NV settes lik null.

4 Sensitivitetsanalyse Nåverdi etter skatt: NV ES

5 Eksempel sensitivitetsanalyse I 0 = 120000kr S n = 30000kr p = 200kr vk = 100kr FK = 70000kr x = 1200stk n = 5år k = 12% a = 30% s = 40% Nullpunktsanalyse av en variabel: Løs ligningen for variabelen som ukjent når NV settes lik null. For eksempel: Hvor mye kan I 0 endres før NV = 0? Hvor mye kan p endres før NV = 0? Hvor mye kan n endres før NV = 0?

6 Sensitivitetsanalyse: I 0 Investeringsbeløpet kan øke med nesten 65% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).

7 Sensitivitetsanalyse: p Prisen kan reduseres knapt 9% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).

8 Sensitivitetsanalyse: k Kapitalkostnaden kan øke med over 180% før prosjektet blir ulønnsomt. Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus). k: Starter med å se bort fra utrangeringsverdien: k: Med utrangeringsverdien: Virkelig k: 33,98% (internrente)

9 Sensitivitetsanalyse: n Levetiden kan reduseres med mer enn 40% før prosjektet blir ulønnsomt. (Hvis en tar hensyn til utrangeringsverdien.) (ceteris paribus). n: ser bort fra utrangeringsverdien:

10 Stjernediagram


Laste ned ppt "Corporate Finance Kap 9 Simple risk techniques. Deterministisk behandling av usikkerhet Sensitivitetsanalyse: Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google