Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning
Problemstillinger Lønnsomhetsmåling: Virkelig verdi (Fair value) eller Historisk kost? Kapitalvedlikehold og utdelbart resultat: Gjenanskaffelseskost Regnskapsføring av urealisert verdistigning Rendyrket transaksjonsbasert: Ingen regnskapsføring Oppskrivning: Balanseføring, men ikke resultatføring Balanse- og resultatføring: Fair value accounting, dvs. verdibasert eller verdijustert regnskapsføring

2 Lønnsomhetsmåling - Sentrale begrep
Krav til avkastning: Den renten som brukes ved beregning av kontantstrømmens nåverdi. Andre navn: Rentekrav, avkastningskrav, kapitalkostnad Internrente: Den renten som gjør at kontantstrømmens nåverdi blir lik null (implisitt rente) Regnskapsmessig rentabilitet: Regnskapsført resultat/Balanseført kapital Problemområde: Hvorfor kan regnskapsmessig rentabilitet avvike fra økonomisk lønnsomhet uttrykt ved internrenten?

3 Finansregnskapsmodeller og lønnsomhetsmåling – Eks.:

4 Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *)
A company’s profit for the year is the maximim value which the company can distribute during the year, and still be as well off at the end of the year as it was at the beginning.” (Sandilandsrapporten 1975) *) Capital maintenance kan oversettes med kapitalvedlikehold eller kapitalopprettholdelse

5 Prisstigning og Måleattributter
Generell prisstigning = inflasjon Spesiell pris- og verdistigning Måleattributter Historisk kostpris Gjenanskaffelseskost Nåverdi (bruksverdi) Salgsverdi Virkelig verdi: Fair value Slaktverdi

6 Finansregnskapsmodeller og verdistigning – Eks.:
Tradisjonell = Transaksjonsbasert historisk kost (Varer 100) Prisnivåjustert (10% inflasjon) Gjenanskaffelseskost (Varer 135) Salg varer 150

7 Kapitalvedlikehold og finansiering
MODELLER: Tradisjonell Prisnivåjustert historisk kost Gjenanskaffelseskost Klassisk Økonomisk egenkapitalvedlikeholdsmetode (egenkapitaljusteringsmetoden) = Edwards & Bell og Pengepostmetoden = FAS 33 Fysisk egenkapitalvedlikeholdsmetode og Gearing

8 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (1)

9 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (2)

10 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (3)

11 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (4)

12 Oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

13 Svarantydning oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

14 Svarantydning oppgave forts.: Klassisk gjenanskaffelseskost

15 Oppgave: Tilgang og avgang varige driftsmidler

16 Svarantydning oppgave: Tilgang og avgang klassisk gjenanskaffelseskost

17 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (1)

18 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (2)

19 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (3)

20 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (4)

21 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (5)

22 Eks. 2: Regnskapsføring av verdistigning anlegg

23 Eks. 3: Regnskapsføring av verdistigning anlegg

24 Verdistigning – Begrep og sammenhenger
Verdistigning brutto - Avskrivning = Verdistigning netto = Ubvirk.verdi – Ibvirk.verdi Resultat før avskr. trad. regnskap + Verdistigning netto = Fair value resultat Resultat etter avskr. trad. regnskap + Økt merverdi = Fair value resultat Resultat klassisk gjenanskaffelseskost +Verdistigning brutto =Resultat E&B før egenkapitalvedlikehold

25 Eks.: Regnskapsføring av verdistigning varer

26 Eks.: Regnskapsføring av verdistigning varer forts.

27 Oppdrettsfisk – Fair value
Slaktet eller slaktemoden fisk: Observert markedspris Ikke slaktemoden fisk Nåverdi forventet kontantstrøm (kontantstrøm = estimert salgspris – estimert restkostnad). Pålitelig måling? Salgspris ved tvungen slakting. Relevans?

28 Eks.: Skatt og regnskapsføring av verdistigning

29 Eks.: Skatt og verdiendring varige driftsmidler

30 Eks. Skatt og verdiendring biologiske eiendeler

31 Verdiøkning, egenkapital og resultatmåling før skatt
Resultat = EgenkapitalUB – EgenkapitalIB (ser bort fra kongruensbrudd og egenkapitaltransaksjoner) Resultat = EiendelerUB – EiendelerIB – GjeldUB + GjeldIB Verdiøkning Eiendeler = Egenkapitaløkning Resultateffekt av verdiøkning Eiendeler = Verdiøkning EiendelerUB – Verdiøkning EiendelerIB

32 Verdiøkning, egenkapital og resultatmåling etter skatt
Verdiøkning Eiendeler = Økte midlertidige forskjeller Verdiøkning Eiendeler = 0,72*Økte midlertidige forskjeller + 0,28*Økte midlertidige forskjeller 0,72*Økte midlertidige forskjeller = Økt Egenkapital 0,28*Økte midlertidige forskjeller = Økt Utsattskattegjeld Resultateffekt etter skatt av verdiøkning Eiendeler = 0,72*Verdiøkning EiendelerUB – 0,72*Verdiøkning EiendelerIB Skattekostnadseffekt av verdiøkning Eiendeler = 0,28*Verdiøkning EiendelerUB 0,28*Verdiøkning EiendelerIB Skattekostnadseffekt av verdiøkning Eiendeler = Økt UtsattskattegjeldUB – Økt UtsattskatteegjeldIB

33 Eks.: Rentabilitet og verdistigning

34 Oppsummeringseks. gjenanskaffelsesmodeller

35 Oppsummeringseks. gjenanskaffelsesmodeller forts.:

36 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller

37 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (1)

38 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (2)

39 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (3)

40 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelesmodeller– svarantydning (4)

41 Oppsummeringseks.: Internrente, prisstigning og rentabilitet

42 Oppsummeringseks.: Internrente, prisstigning og rentabilitet forts.:

43 Finansregnskapsmodeller og verdistigning
Rendyrket transaksjonsbasert historisk kostmodell: Bare realisert verdistigning resultatføres Fair value accounting: All verdiendring resultatføres Praksis: Mixed models (pragmatiske blandingsmodeller) Hovedregel: Verdifall (forsiktighetsprinsippet) og realisert verdistigning (transaksjonsprinsippet) resultatføres Unntak på enkelte områder (pålitelig måling) Resultatføring av verdistigning Kun balanseføring av verdistigning (oppskrivning)

44 Fair value accounting - Oppsummeringsoppgave

45 Ikke kontrollert svarantydning oppsummeringsoppgave fair value accounting

46 Eks.: Regnskapsføring av finansielle instrumenter


Laste ned ppt "Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google