Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fridadata til finansieringssystemet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fridadata til finansieringssystemet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fridadata til finansieringssystemet
Seminar for Fridasuperbrukere Fredrik Dalen Tennøe 260906

2 Finansieringssystemet
Publiseringspoeng Bruk av publiseringspoeng i finansieringssystemet Formidlingskomponent

3 Finansieringssystemet
Bidra til at institusjonene når målene som er satt i Kvalitetsreformen og UH-loven Finansierer på institusjonsnivå Enkelt, oversiktlig og forutsigbart Resultater Budsjettuttelling basert på resultater –korrekt rapportering meget viktig

4 Finansieringssystemet II
Tre komponenter Basis (60 pst) Forskning (15 pst) Undervisning (25 pst) Formidling mulig fjerde komponent

5 Forskningskomponent Forskningskomponenten består av:
strategisk komponent resultatbasert omfordeling (RBO) Fire indikatorer i RBO (vekter i parentes) doktorgradskandidater (0,3) EU-midler (0,2) NFR-midler (0,2) publiseringspoeng (0,3)

6 Oversikt

7 Publiseringspoeng Vitenskapelig publisering viktig resultat – bør gi uttelling i et finansieringssystem Publiseringskanal godkjent? nivå 1 eller 2? Publiseringsform vitenskapelig: artikkel i tidsskrift, artikkel i antologi, monografi i serie eller separat utgivelse forfatterkrets, vitenskapelig – må ha en referee-ordning eller redaksjonell vurdering

8 Publiseringspoeng II Vitenskapelige publikasjoner finner vi ved å krysse publiseringskanal og publikasjonsform Publiserings-kanal Publiserings-form

9 Publiseringspoeng III
Vekting - ulike publiseringsformer og –kanaler vektes ulikt: Publikasjonsform Nivå 1 Nivå 2 Monografi 5 8 Artikkel i periodika og serier 1 Artikkel i antologi 0,7

10 Publiseringspoeng IV Forfatterandeler
dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

11 Publiseringspoeng V Omfang på resultatbasert omfordeling
Halvert effekt i 2006: RBO omtrent 600 mill. kroner og publiseringspoeng 180 mill. kroner Verdi per publiseringspoeng omtrent kroner Endringer i datagrunnlaget gjør det vanskelig å anslå årlige effekten for institusjonene

12 Formidlingskomponent
Forslag til indikatorer er på høring frist 28. november Fridadata kan være relevante

13 Oppsummering Finansieringssystemet krever korrekte data
Publiseringspoeng er en viktig indikator i finansieringssystemtet Fridadata kan være relevante for formidlingskomponent


Laste ned ppt "Fridadata til finansieringssystemet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google